jFontSize
A- A A+
  1. Antologia liryki Młodej Polski. Wybór i oprac. Ireneusz Sikora. Wrocław 1990
  2. Conrad, Joseph: Jądro ciemności. Kraków 2004
  3. Kowalczykowa, Alina: Żeromski w Niepodległej: szkice. Warszawa 2013
  4. Musset, Alfred de: Spowiedź dziecięcia wieku. Kraków 2003
  5. Nowotny, Sobiesław: Klucz do Śląska: oblężenie twierdzy świdnickiej w latach 1757, 1758, 1761, 1762. Świdnica 2016
  6. Nowotny, Sobiesław:Świdnicki Rynek. Cz. 1. Kamienice mieszczańskie. Świdnica 2016
  7. Pitler, Howard: Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa 2015


Alina Kowalczykowa: Żeromski w Niepodległej: szkice

Żeromski w Niepodległej - to ostatnie, najszczęśliwsze lata prywatnego życia pisarza. Jednak nie tylko tkwił w burzliwym kontekście epoki, ale z gniewem i z nadzieją, bez pardonu, do końca walczył przeciw temu, co w powstającej ojczyźnie wdeptywało "w błoto" dawne ideały. Coraz gwałtowniej był atakowany, obrzucany ohydnymi kalumniami - nawet w dzień pogrzebu. Pożegnał się z ojczyzną rozpaczą Przedwiośnia. Lecz pozostały z tamtych powojennych lat także - i przede wszystkim - książki, pełne umiłowania wreszcie wolnej, ojczyzny: radości z rozkwitu Niepodległej, zachwytu pięknem życia, ludzi i natury. Dedykowany córce "Wiatr od morza", "Międzymorze", "Pomyłki"… A potem - przez wszystkie lata PRL-u, publicystyka autora "Przedwiośnia" była na pełnym indeksie cenzury; jakież zawierała słowa groźne dla ówczesnej władzy? Jaki był Żeromski?

Alfred de Musset: Spowiedź dziecięcia wieku

Powieść z 1835 r., nawiązująca do niezwykłego związku Musseta z George Sand, to jedno z najważniejszych dzieł romantycznych. Jest ona zapisem uczuć łączących dwie najbarwniejsze postacie świata literatury francuskiego romantyzmu: świetnie zapowiadającego się poetę i znanego dandysa z autorką Lelii i Indiany, słynną ze skandali miłosnych. Główny bohater i narrator powieści, Oktaw, młodzieniec pochodzący z dobrej rodziny, cierpi na „chorobę wieku”: odczuwa bezsens życia, pustkę i zniechęcenie. Te uczucia są też udziałem wielu innych młodych ludzi i Oktaw ma świadomość, że jest typowym „dziecięciem swego wieku”. Stara się zapełnić pustkę, korzystając z uciech tego świata, jednak całonocne zabawy, pijaństwo i podboje miłosne nie przynoszą mu radości życia. Miłość do Brygidy ma stać się dla niego celem i sensem życia, ale doświadczenia przeszłości obojga ciążą niczym fatum na ich związku…

Sobiesław Nowotny: Klucz do Śląska: oblężenie twierdzy świdnickiej w latach 1757, 1758, 1761, 1762

Sobiesław Nowotny, badacz historii Śląska, jeden z najlepszych fachowców od ręcznego pisma niemieckiego, stworzył książkę o twierdzy świdnickiej na podstawie pamiętnika świdnickiego rzeźbiarza, autora ambony i ołtarza w świdnickim Kościele Pokoju, Augusta Gottfrieda Hoffmanna. Hoffmann w swoim „Pamiętniku z okresu wojen śląskich” zanotował pod datą 8 maja 1748 r.: „Rozpoczęto budowę twierdzy, zburzono wieżę prochową…”. Ta data zmieniła historię Świdnicy. Nowotny dokonał świetnej interpretacji tego źródła narracyjnego przedstawiając militarystyczne zmagania twierdzy świdnickiej w ujęciu wojen śląskich. Wojskowe zmagania, wojny minerskie, sztuka budowania fortyfikacji to wszystko znajdziemy w książce. Jednak udało się Sobiesławowi Nowotnemu stworzyć coś więcej niż tylko wojskowe zmagania o twierdzę. Stworzył swoiste studium miasta-twierdzy, a w tym studium człowieka, mieszkańca obleganego czterokrotnie miasta-twierdzy. Ukazał w książce zmagania życia codziennego człowieka, psychikę człowieka w mieście ciągle bombardowanego, tragedie ludzkie z urywanymi nogami i głowami, krwawe żniwo bombardowań.

Sobiesław Nowotny: Świdnicki Rynek. Cz. 1. Kamienice mieszczańskie

Publikacja omawia dzieje poszczególnych kamienic świdnickiego Rynku, autora jednak w mniejszym stopniu interesują bowiem wątki architektoniczne w poszczególnych obiektach. Bardziej skupia się na losach poszczególnych ludzi i rodzin, dawnych mieszkańców Świdnicy, którzy w zależności od uwarunkowań historycznych budowali swą pozycję, bądź też uwikłani byli w burzliwe wydarzenia, na które niekiedy zupełnie nie mieli wpływu. Interesuje go historia mieszczan, którzy zmierzyć się niejednokrotnie musieli z klęskami pożarów, zarazą, kwaterunkami wojska, przemianami religijnymi, wyznaniowymi i światopoglądowymi. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami Mariusza Barcickiego.

Howard Pitler: Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach

Książka przedstawia technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w procesie uczenia się i nauczania w szkole. Autorzy wskazują jak nowe technologie włączyć w proces dydaktyczny, które z nich najefektywniej będą wspierały zajęcia dydaktyczne i realizowały poszczególne cele i zadania nauczania. Opisano sposoby zastosowania TIK-ów w następujących strategiach edukacyjnych: wyznaczanie celów i przekazywanie informacji zwrotnej, motywacja do podejmowania wysiłku i nagradzanie osiągnięć, uczenie się oparte na współpracy, wskazówki, pytania i informacje wstępne, przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej, podsumowanie materiału i sporządzanie notatek, zadania domowe i ćwiczenia, rozpoznawanie podobieństw i różnic, stawianie i sprawdzanie hipotez. Autorzy przedstawili też przykłady dobrych praktyk i podali aplikacje (w tym polskie): edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, gier edukacyjnych, narzędzi do zbierania danych oraz zasobów internetowych, dzięki którym można urozmaicić lekcje. Publikacja powstała w ramach projektu Aktywna Edukacja prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.