jFontSize
A- A A+
 1. Baraniewski W.: Architekci sejmowi: Skórewicz, Pniewski, Szczepkowski. Warszawa 2015
 2. Bernacki W.: Kronika komunizmu w Polsce. Kraków [2017]
 3. Case S. H.: Kawiarnia Szkocka. Opole 2010
 4. Chemiczne Horyzonty: wykłady i warsztaty. Wrocław 2013
 5. Dobkiewicz A.: Królewskie miasto Lwów na dawnych pocztówkach. Świdnica 2018
 6. Eisler J.: Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską; historia polityczna 1944-1989. Warszawa 2018
 7. Ekiert J.: Fryderyk Chopin: biografia ilustrowana. Warszawa 2010
 8. Grabski W. J.: Rapsodia świdnicka: opowieść śląska z lat 1339-1404. Świdnica 2018
 9. Herbert w listach: (auto)portret wieloraki. Warszawa 2018
 10. Historia świdnickiej katedry pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Świdnica 2004
 11. Hollankowie A. i E.: I zobaczyć miasto Lwów… Rzeszów 1990
 12. Jankowski L. [red.].: Politechnika Wrocławska w mojej pamięci. Wrocław 2010
 13. Kachniarz A.[red.]: Samorząd terytorialny XXI wieku. Wrocław 2018
 14. Kasprzycka I.: Słowa w przestrzeni. [2018]
 15. Protasiuk A.: Świdnica. Warszawa 1997
 16. Rocznik Świdnicki 2017. Świdnica 2016
 17. Samorząd z perspektywy dwudziestolecia reform administracyjnej i terytorialnej. Wrocław 2018
 18. Schirrmann W.: Kronika miasta Świdnicy. Świdnica 2019
 19. Siejak A.: „Kocham. Nie biję”? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym. Warszawa 2016
 20. Słoma J.: Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2019
 21. Słoniowska Ż.: Przedwojenny Lwów: najpiękniejsze fotografie. Warszawa 2013
 22. Soboczyński Ł: W cieniu maltańskiego krzyża: zarys historii Pasiecznej w latach 1293-1945. Świdnica 2016
 23. Suleja W.: Józef Piłsudski. Warszawa 2010
 24. Szolginia W.: Tamten Lwów: my Lwowianie. Wrocław 1993
 25. Szolginia W.: Tamten Lwów: świątynie, gmachy, pomniki. Wrocław 1993
 26. Szolginia W.: Tamten Lwów: ulice i place. Wrocław 1993
 27. Szolginia W.: Tamten Lwów: Życie miasta. Wrocław 1994
 28. Śliwa M.: Ignacy Daszyński. Warszawa 2009
 29. Urbanek M.: Lwowska szkoła matematyczna. Warszawa 2014
 30. Wałęsa D. : Marzenia i tajemnice. Kraków 2011
 31. Międzynarodowa Wystawa malarstwa Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa [2017]
 32. Wrocław-Lwów Lwów-Wrocław. Historia i współczesność. Wrocław 2002
 33. Znamierowska A.: Niezłomni: Solidarność Walcząca. Warszawa 2016

 

Janusz Ekiert: Fryderyk Chopin: biografia ilustrowana 

Chopin. Biografia ilustrowana nie jest typową książką prezentującą życiorys wielkiego kompozytora. Album jest zbiorem esejów o niepospolitym człowieku i genialnym artyście. Autor - Janusz Ekiert - znawca twórczości Chopina z niezwykłą lekkością i wnikliwością porusza najważniejsze tematy związane z osobą wielkiego pianisty. Poznajemy Chopina jako satyryka, marzyciela, wielkiego patriotę. Autor ukazuje nam wybitnego muzyka takim, jakim go nie znamy - człowieka o wielu talentach, nie tylko muzycznym, który potrafił pięknie rysować, miał też duży talent aktorski, m.in. znakomicie parodiował inne osoby. Z felietonów wyłania się obraz Chopina karykaturzysty, dandysa, człowieka obdarzonego niespotykaną wrażliwością, ale i poczuciem humoru. Obraz artysty niezwykłego, który swoją osobą bawił zarówno warszawskie, jak i paryskie salony. Autor przybliża nam też postaci najbliższe Chopinowi. Są rozdziały poświęcone ojcu oraz kobietom ważnym w życiu wielkiego muzyka: Konstancji Gładkowskiej, Delfinie Potockiej, Marii Wodzińskiej i George Sand. Dzięki licznym fotografiom archiwalnym i współczesnym możemy prześledzić, jak wyglądały miejsca związane z Chopinem za jego czasów i obecnie.

   

Herbert w listach: (auto)portret wieloraki

Herbert potrafi zaskakiwać swoich czytelników: za życia znany i ceniony jako poeta, eseista i dramaturg, po śmierci, w wyniku systematycznego opracowywania materiałów archiwalnych, objawia się jako felietonista, krytyk sztuki, rysownik, ale przede wszystkim jako oryginalny i intrygujący epistolograf. Autorzy niniejszego zbioru szkiców przekonują, że korespondencja poety stanowi nieocenione, a przy tym frapujące, źródło informacji na temat jego biografii i twórczości.

   

Włodzimierz Bernacki: Kronika komunizmu w Polsce

Kolejna książka Wydawnictwa Kluszczyński, poświęcona najnowszej historii Polski, powstała z potrzeby wypełnienia wyraźnej luki na polskim rynku wydawniczym , spowodowanej niemal całkowitym brakiem publikacji prezentujących obiektywny u rzetelny rozrachunek z komunistyczną przeszłością. Najważniejszym celem Kroniki komunizmu w Polsce, jest z jednej strony przypomnienie, jak zbrodniczym i okrutnym systemem był komunizm, z drugiej zaś podkreślenie historycznej ciągłości pomiędzy nim a niektórym dzisiejszymi formacjami politycznymi, intelektualnymi czy środowiskowymi. Jest to zadanie szczególnie ważne zwłaszcza w odniesieniu się do młodszych czytelników, gdyż wpływowe ośrodki władzy w Polsce, w tym większość mediów, próbują zniekształcić i zafałszować ten obraz.

   

Jan Władysław Grabski: Rapsodia Świdnicka

Powieść historyczna „Rapsodia Świdnicka” autorstwa Jana Władysława Grabskiego jest jedną z najważniejszych powieści historycznych dotyczących Dolnego Śląska, jaka ukazała się w pierwszych latach powojennych. Obejmuje okres schyłkowy istnienia księstwa świdnicko-jaworskiego, a tłem powieści są wydarzenia z lat 1339-1404. Powieść Grabskiego ukończona w 1953 r. i wydana drukiem w 1955 r. miała za zadanie ukazać panoramę życia społeczno-politycznego na Śląsku w oparciu o piastowskie dzieje ziem zachodnich, co miało wśród społeczeństwa zakorzenić świadomość „polskiej” przeszłości ziem odzyskanych po II wojnie światowej. „Rapsodia Świdnicka” jako powieść cieszyła się ogromną popularnością, będąc kilkunastokrotnie wydawaną do połowy lat 80. XX w. Ostatnie wydanie powieści ukazało się 33 lata temu…

Wydawnictwo Errata-Kubara Lamina wznawiając po tak długim okresie tą powieść, oparło edycję na pierwszym, oryginalnym wydaniu książki, najwierniejszym rękopisowi autora, bowiem w późniejszych wydaniach dokonywane były zmiany i skróty redakcyjne tekstu.  

   

Żanna Słoniowska: Przedwojenny Lwów: najpiękniejsze fotografie

Lwów przedwojenny – Atlantyda zatopiona przez wojny i inne okrucieństwa XX wieku – odżywa w kolejnym albumie z serii "Przedwojenne najpiękniejsze fotografie".

Unikatowe zdjęcia, z których większość jest po raz pierwszy publikowana w Polsce, zrobione zostały przez znanych mistrzów obiektywu, między innymi: Adama Lenkiewicza, Zygmunta Goldhammera i Marka Münza. Są na nich kościoły, cerkwie i synagogi – te nadal zdobiące panoramę miasta i te nieistniejące, rzadkie ujęcia zapomnianych przedwojennych kawiarni, kin, pasaży i sklepów. W kadrach uwieczniony został folklor targu Krakidały, pierwszy tramwaj elektryczny, przepych Międzynarodowej Wystawy Krajowej, wyścigi automobilowe o Grand Prix Lwowa, a także zwyczajni lwowianie podczas swych codziennych zajęć lub spacerów – w cylindrach i melonikach, w gorsetach i ze zwiewnymi szalami. Nastrojowy spacer ulicami przedwojennego miasta zawdzięczamy Żannie Słoniowskiej, urodzonej we Lwowie pisarce, dziennikarce i tłumaczce.