jFontSize
A- A A+
 1. Błoński Jan: Język właściwie użyty: szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Kraków 2019
 2. Chojnowski Zbigniew: Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Kraków 2019
 3. Eco Umberto: Szaleństwo katalogowania. Poznań 2009
 4. Gleń Adrian: Języki rzeczywistości: o twórczości Juliana Kornhausera. Kraków 2018
 5. Heck Dorota: Topika, tren i tło: o poezji Wojciecha Wencla. Kraków 2019
 6. Jasienica Paweł: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 2: Calamitatis regnum. Warszawa 1986
 7. Jasienica Paweł: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 3: Dzieje agonii. Warszawa 1986
 8. Kukułka Józef: Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996. Warszawa 1997
 9. Len Ryszard: Fryderyka Bernarda Wernera topografia Wrocławia. Wrocław 1997
 10. Ristujczina Luba: Leonardo da Vinci. Bielsko-Biała 2019
 11. Simon Marcel: Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w. Warszawa 1992
 12. Stefan Rowecki w relacjach. Red. T. Szarota. Warszawa 1988
 13. Sulikowski Andrzej: Rynek i coraz dalsze okolice: o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 14. Szewczyk-Haake Katarzyna: Moralna strona ludzkiego bytu: o twórczości Józefa Wittlina. Kraków 2019
 15. Tatarowski Konrad: Liryka i polityka: Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski: o twórczości poetów podziemnego pisma PULS. Kraków 2019
 16. Trawiński Witold: Odyseja polskiej Armii Błękitnej. Wrocław 1989
 17. Unia Europejska – słownik encyklopedyczny. Red. E. Stadmüller. Wrocław 2003
 18. Walter Jerzy: Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914-1920: zbiór dokumentów i materiałów historycznych. Nowy Jork-Opole 2018
 19. Woźniak Maciej: Podróż przez rzeczywistość: o twórczości Marka Nowakowskiego. Kraków 2018
   

Luba Ristujczina: Leonardo da Vinci

Barwna biografia genialnego Toskańczyka, który do dziś pozostaje doskonałym wyobrażeniem człowieka renesansu: świadomego swej wartości wszechstronnego humanisty, skupionego na pracy i szlifującego rozliczne talenty, ale także towarzyskiego i nie stroniącego od wykwintnego dworskiego życia. Z pasją oddawał się tak odmiennym dziedzinom, jak obserwacja i studiowanie fauny i flory, malowanie obrazów i projektowanie budowli, konstruowanie machin oblężniczych i latających, tworzenie map czy poświęcanie się zagadnieniom odwracania biegu rzek i melioracji rowów... Na trwałe odmieniły oblicze sztuki europejskiej i ukształtowały nasze postrzeganie świata i obrazowania rzeczywistości.

   

Umberto Eco: Szaleństwo katalogowania

Znakomita książka Umberto Eco, kontynuująca tematy podjęte w bestsellerowych Historii piękna i Historii brzydoty!

   

Woźniak Maciej: Podróż przez rzeczywistość: o twórczości Marka Nowakowskiego

Po pierwsze, mamy do czynienia z Nowakowskim - realistą-pisarzem tworzącym światy małe, proste i wiarygodne.
Po drugie, można mówić o Nowakowskim jako kronikarzu codzienności PRL.

Po trzecie, należy dostrzec etyczny wymiar jego twórczości - podejmował problemy moralne i egzystencjalne.
Jeszcze inne pytania otwierają się przed nami, gdy spojrzymy na Nowakowskiego jako autora prozy wspomnieniowej, w której autobiografia i literackie opisy miasta składają się na unikatowe świadectwa przeszłości, a pisarz wędrujący przez ulice Warszawy staje się kimś w rodzaju strażnika czasu i pamięci. To wyjątkowy aspekt późnej twórczości Nowakowskiego - stanowiący jej zwieńczenie.

 

 

   

Zbigniew Chojnowski: Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny

Istotnym walorem opracowania jest ciekawie nakreślona diachronia twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny; syntetyczny, przejrzysty obraz rozwoju jej warsztatu poetyckiego. Zbigniew Chojnowski sprawnie porządkuje obszerny dorobek poetki, grupuje rozległy i mocno zróżnicowany materiał w bloki tematyczne, a następnie dokonuje ich rzetelnego omówienia. Wydobywa przy tym wiersze, które, choć dawne, to jednak do dziś uderzają wyrazistością moralnego przesłania. Otrzymaliśmy książkę, która spełnia oczekiwania wszystkich tych, którzy, zafascynowani niezwykłą biografią Kazimiery Iłłakowiczówny, poszukiwali przystępnego opracowania poświęconego nie tyle jej życiu, ile raczej jej bogatej, interesującej i wciąż ważnej twórczości.

   

Ryszard Len: Fryderyka Bernarda Wernera topografia Wrocławia

Kolorowane rysunki piórkiem Fryderyka Bernarda Wernera z jego dzieła „Topographia Silesiae” (z egzemplarza przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu) pokazują wizerunek Wrocławia w okresie baroku. Tekst mówi o barwnym życiu ich niezwykle płodnego, cenionego w Europie, twórcy.