jFontSize
A- A A+

 1. Błoński Jan: Język właściwie użyty: szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. Kraków 2019
 2. Chojnowski Zbigniew: Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Kraków 2019
 3. Eco Umberto: Szaleństwo katalogowania. Poznań 2009
 4. Gleń Adrian: Języki rzeczywistości: o twórczości Juliana Kornhausera. Kraków 2018
 5. Heck Dorota: Topika, tren i tło: o poezji Wojciecha Wencla. Kraków 2019
 6. Jasienica Paweł: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 2: Calamitatis regnum. Warszawa 1986
 7. Jasienica Paweł: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 3: Dzieje agonii. Warszawa 1986
 8. Kukułka Józef: Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996. Warszawa 1997
 9. Len Ryszard: Fryderyka Bernarda Wernera topografia Wrocławia. Wrocław 1997
 10. Ristujczina Luba: Leonardo da Vinci. Bielsko-Biała 2019
 11. Simon Marcel: Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w. Warszawa 1992
 12. Stefan Rowecki w relacjach. Red. T. Szarota. Warszawa 1988
 13. Sulikowski Andrzej: Rynek i coraz dalsze okolice: o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018
 14. Szewczyk-Haake Katarzyna: Moralna strona ludzkiego bytu: o twórczości Józefa Wittlina. Kraków 2019
 15. Tatarowski Konrad: Liryka i polityka: Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski: o twórczości poetów podziemnego pisma PULS. Kraków 2019
 16. Trawiński Witold: Odyseja polskiej Armii Błękitnej. Wrocław 1989
 17. Unia Europejska – słownik encyklopedyczny. Red. E. Stadmüller. Wrocław 2003
 18. Walter Jerzy: Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914-1920: zbiór dokumentów i materiałów historycznych. Nowy Jork-Opole 2018
 19. Woźniak Maciej: Podróż przez rzeczywistość: o twórczości Marka Nowakowskiego. Kraków 2018
   

Luba Ristujczina: Leonardo da Vinci

Barwna biografia genialnego Toskańczyka, który do dziś pozostaje doskonałym wyobrażeniem człowieka renesansu: świadomego swej wartości wszechstronnego humanisty, skupionego na pracy i szlifującego rozliczne talenty, ale także towarzyskiego i nie stroniącego od wykwintnego dworskiego życia. Z pasją oddawał się tak odmiennym dziedzinom, jak obserwacja i studiowanie fauny i flory, malowanie obrazów i projektowanie budowli, konstruowanie machin oblężniczych i latających, tworzenie map czy poświęcanie się zagadnieniom odwracania biegu rzek i melioracji rowów... Na trwałe odmieniły oblicze sztuki europejskiej i ukształtowały nasze postrzeganie świata i obrazowania rzeczywistości.

   

Umberto Eco: Szaleństwo katalogowania

Znakomita książka Umberto Eco, kontynuująca tematy podjęte w bestsellerowych Historii piękna i Historii brzydoty!

   

Woźniak Maciej: Podróż przez rzeczywistość: o twórczości Marka Nowakowskiego

Po pierwsze, mamy do czynienia z Nowakowskim - realistą-pisarzem tworzącym światy małe, proste i wiarygodne.
Po drugie, można mówić o Nowakowskim jako kronikarzu codzienności PRL.

Po trzecie, należy dostrzec etyczny wymiar jego twórczości - podejmował problemy moralne i egzystencjalne.
Jeszcze inne pytania otwierają się przed nami, gdy spojrzymy na Nowakowskiego jako autora prozy wspomnieniowej, w której autobiografia i literackie opisy miasta składają się na unikatowe świadectwa przeszłości, a pisarz wędrujący przez ulice Warszawy staje się kimś w rodzaju strażnika czasu i pamięci. To wyjątkowy aspekt późnej twórczości Nowakowskiego - stanowiący jej zwieńczenie.

 

 

   

Zbigniew Chojnowski: Postacie kobiecości: o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny

Istotnym walorem opracowania jest ciekawie nakreślona diachronia twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny; syntetyczny, przejrzysty obraz rozwoju jej warsztatu poetyckiego. Zbigniew Chojnowski sprawnie porządkuje obszerny dorobek poetki, grupuje rozległy i mocno zróżnicowany materiał w bloki tematyczne, a następnie dokonuje ich rzetelnego omówienia. Wydobywa przy tym wiersze, które, choć dawne, to jednak do dziś uderzają wyrazistością moralnego przesłania. Otrzymaliśmy książkę, która spełnia oczekiwania wszystkich tych, którzy, zafascynowani niezwykłą biografią Kazimiery Iłłakowiczówny, poszukiwali przystępnego opracowania poświęconego nie tyle jej życiu, ile raczej jej bogatej, interesującej i wciąż ważnej twórczości.

   

Ryszard Len: Fryderyka Bernarda Wernera topografia Wrocławia

Kolorowane rysunki piórkiem Fryderyka Bernarda Wernera z jego dzieła „Topographia Silesiae” (z egzemplarza przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu) pokazują wizerunek Wrocławia w okresie baroku. Tekst mówi o barwnym życiu ich niezwykle płodnego, cenionego w Europie, twórcy.

 

 1. Baraniewski W.: Architekci sejmowi: Skórewicz, Pniewski, Szczepkowski. Warszawa 2015
 2. Bernacki W.: Kronika komunizmu w Polsce. Kraków [2017]
 3. Case S. H.: Kawiarnia Szkocka. Opole 2010
 4. Chemiczne Horyzonty: wykłady i warsztaty. Wrocław 2013
 5. Dobkiewicz A.: Królewskie miasto Lwów na dawnych pocztówkach. Świdnica 2018
 6. Eisler J.: Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską; historia polityczna 1944-1989. Warszawa 2018
 7. Ekiert J.: Fryderyk Chopin: biografia ilustrowana. Warszawa 2010
 8. Grabski W. J.: Rapsodia świdnicka: opowieść śląska z lat 1339-1404. Świdnica 2018
 9. Herbert w listach: (auto)portret wieloraki. Warszawa 2018
 10. Historia świdnickiej katedry pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Świdnica 2004
 11. Hollankowie A. i E.: I zobaczyć miasto Lwów… Rzeszów 1990
 12. Jankowski L. [red.].: Politechnika Wrocławska w mojej pamięci. Wrocław 2010
 13. Kachniarz A.[red.]: Samorząd terytorialny XXI wieku. Wrocław 2018
 14. Kasprzycka I.: Słowa w przestrzeni. [2018]
 15. Protasiuk A.: Świdnica. Warszawa 1997
 16. Rocznik Świdnicki 2017. Świdnica 2016
 17. Samorząd z perspektywy dwudziestolecia reform administracyjnej i terytorialnej. Wrocław 2018
 18. Schirrmann W.: Kronika miasta Świdnicy. Świdnica 2019
 19. Siejak A.: „Kocham. Nie biję”? – przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym. Warszawa 2016
 20. Słoma J.: Żyję i działam bezpiecznie. Warszawa 2019
 21. Słoniowska Ż.: Przedwojenny Lwów: najpiękniejsze fotografie. Warszawa 2013
 22. Soboczyński Ł: W cieniu maltańskiego krzyża: zarys historii Pasiecznej w latach 1293-1945. Świdnica 2016
 23. Suleja W.: Józef Piłsudski. Warszawa 2010
 24. Szolginia W.: Tamten Lwów: my Lwowianie. Wrocław 1993
 25. Szolginia W.: Tamten Lwów: świątynie, gmachy, pomniki. Wrocław 1993
 26. Szolginia W.: Tamten Lwów: ulice i place. Wrocław 1993
 27. Szolginia W.: Tamten Lwów: Życie miasta. Wrocław 1994
 28. Śliwa M.: Ignacy Daszyński. Warszawa 2009
 29. Urbanek M.: Lwowska szkoła matematyczna. Warszawa 2014
 30. Wałęsa D. : Marzenia i tajemnice. Kraków 2011
 31. Międzynarodowa Wystawa malarstwa Grupy Wyszehradzkiej. Warszawa [2017]
 32. Wrocław-Lwów Lwów-Wrocław. Historia i współczesność. Wrocław 2002
 33. Znamierowska A.: Niezłomni: Solidarność Walcząca. Warszawa 2016

 

Janusz Ekiert: Fryderyk Chopin: biografia ilustrowana 

Chopin. Biografia ilustrowana nie jest typową książką prezentującą życiorys wielkiego kompozytora. Album jest zbiorem esejów o niepospolitym człowieku i genialnym artyście. Autor - Janusz Ekiert - znawca twórczości Chopina z niezwykłą lekkością i wnikliwością porusza najważniejsze tematy związane z osobą wielkiego pianisty. Poznajemy Chopina jako satyryka, marzyciela, wielkiego patriotę. Autor ukazuje nam wybitnego muzyka takim, jakim go nie znamy - człowieka o wielu talentach, nie tylko muzycznym, który potrafił pięknie rysować, miał też duży talent aktorski, m.in. znakomicie parodiował inne osoby. Z felietonów wyłania się obraz Chopina karykaturzysty, dandysa, człowieka obdarzonego niespotykaną wrażliwością, ale i poczuciem humoru. Obraz artysty niezwykłego, który swoją osobą bawił zarówno warszawskie, jak i paryskie salony. Autor przybliża nam też postaci najbliższe Chopinowi. Są rozdziały poświęcone ojcu oraz kobietom ważnym w życiu wielkiego muzyka: Konstancji Gładkowskiej, Delfinie Potockiej, Marii Wodzińskiej i George Sand. Dzięki licznym fotografiom archiwalnym i współczesnym możemy prześledzić, jak wyglądały miejsca związane z Chopinem za jego czasów i obecnie.

   

Herbert w listach: (auto)portret wieloraki

Herbert potrafi zaskakiwać swoich czytelników: za życia znany i ceniony jako poeta, eseista i dramaturg, po śmierci, w wyniku systematycznego opracowywania materiałów archiwalnych, objawia się jako felietonista, krytyk sztuki, rysownik, ale przede wszystkim jako oryginalny i intrygujący epistolograf. Autorzy niniejszego zbioru szkiców przekonują, że korespondencja poety stanowi nieocenione, a przy tym frapujące, źródło informacji na temat jego biografii i twórczości.

   

Włodzimierz Bernacki: Kronika komunizmu w Polsce

Kolejna książka Wydawnictwa Kluszczyński, poświęcona najnowszej historii Polski, powstała z potrzeby wypełnienia wyraźnej luki na polskim rynku wydawniczym , spowodowanej niemal całkowitym brakiem publikacji prezentujących obiektywny u rzetelny rozrachunek z komunistyczną przeszłością. Najważniejszym celem Kroniki komunizmu w Polsce, jest z jednej strony przypomnienie, jak zbrodniczym i okrutnym systemem był komunizm, z drugiej zaś podkreślenie historycznej ciągłości pomiędzy nim a niektórym dzisiejszymi formacjami politycznymi, intelektualnymi czy środowiskowymi. Jest to zadanie szczególnie ważne zwłaszcza w odniesieniu się do młodszych czytelników, gdyż wpływowe ośrodki władzy w Polsce, w tym większość mediów, próbują zniekształcić i zafałszować ten obraz.

   

Jan Władysław Grabski: Rapsodia Świdnicka

Powieść historyczna „Rapsodia Świdnicka” autorstwa Jana Władysława Grabskiego jest jedną z najważniejszych powieści historycznych dotyczących Dolnego Śląska, jaka ukazała się w pierwszych latach powojennych. Obejmuje okres schyłkowy istnienia księstwa świdnicko-jaworskiego, a tłem powieści są wydarzenia z lat 1339-1404. Powieść Grabskiego ukończona w 1953 r. i wydana drukiem w 1955 r. miała za zadanie ukazać panoramę życia społeczno-politycznego na Śląsku w oparciu o piastowskie dzieje ziem zachodnich, co miało wśród społeczeństwa zakorzenić świadomość „polskiej” przeszłości ziem odzyskanych po II wojnie światowej. „Rapsodia Świdnicka” jako powieść cieszyła się ogromną popularnością, będąc kilkunastokrotnie wydawaną do połowy lat 80. XX w. Ostatnie wydanie powieści ukazało się 33 lata temu…

Wydawnictwo Errata-Kubara Lamina wznawiając po tak długim okresie tą powieść, oparło edycję na pierwszym, oryginalnym wydaniu książki, najwierniejszym rękopisowi autora, bowiem w późniejszych wydaniach dokonywane były zmiany i skróty redakcyjne tekstu.  

   

Żanna Słoniowska: Przedwojenny Lwów: najpiękniejsze fotografie

Lwów przedwojenny – Atlantyda zatopiona przez wojny i inne okrucieństwa XX wieku – odżywa w kolejnym albumie z serii "Przedwojenne najpiękniejsze fotografie".

Unikatowe zdjęcia, z których większość jest po raz pierwszy publikowana w Polsce, zrobione zostały przez znanych mistrzów obiektywu, między innymi: Adama Lenkiewicza, Zygmunta Goldhammera i Marka Münza. Są na nich kościoły, cerkwie i synagogi – te nadal zdobiące panoramę miasta i te nieistniejące, rzadkie ujęcia zapomnianych przedwojennych kawiarni, kin, pasaży i sklepów. W kadrach uwieczniony został folklor targu Krakidały, pierwszy tramwaj elektryczny, przepych Międzynarodowej Wystawy Krajowej, wyścigi automobilowe o Grand Prix Lwowa, a także zwyczajni lwowianie podczas swych codziennych zajęć lub spacerów – w cylindrach i melonikach, w gorsetach i ze zwiewnymi szalami. Nastrojowy spacer ulicami przedwojennego miasta zawdzięczamy Żannie Słoniowskiej, urodzonej we Lwowie pisarce, dziennikarce i tłumaczce.

 

 

 

 1. Bator J.: Purezento. Kraków 2017
 2. Bednarz K.: Kwiaty w pudełku: Japonia oczami kobiet. Wołowiec 2018
 3. Bobrowski J.: Mitologia słowiańska. Olszanica 2018
 4. Bukała B.: Biologia: genetyka, biologia stosowana. Kraków 2018
 5. Dostojewski F.: Bracia Karamazow. Warszawa 2018
 6. Franaszek A.: Herbert: biografia. T. 1. Kraków 2018
 7. Franaszek A.: Herbert: biografia. T. 2. Kraków 2018
 8. Gutowska-Adamczyk M.: Cukiernia pod Amorem. Dziedzictwo Hryciów. Warszawa 2018
 9. Hawking S.: Krótka historia czasu: od wielkiego wybuchu do czarnych dziur. Poznań 2018
 10. McMurry J.: Chemia organiczna. T. 1. Warszawa 2018
 11. McMurry J.: Chemia organiczna. T. 2. Warszawa 2018
 12. McMurry J.: Chemia organiczna. T. 3. Warszawa 2018
 13. McMurry J.: Chemia organiczna. T. 4. Warszawa 2018
 14. McMurry J.: Chemia organiczna. T. 5. Warszawa 2018
 15. Myśliwski W.: Ucho Igielne. Kraków 2018
 16. Mróz R.: Nieodnaleziona. Poznań 2018
 17. Puleo A.: Moje serce należy do Ciebie. Warszawa 2017
 18. Russell H.: Życie po duńsku: rok w najszczęśliwszym kraju na świecie. Kraków 2017
 19. Tokarczuk O.: Opowiadania bizarne. Kraków 2018
 20. Urbanek M.: Tuwim: wylękniony bluźnierca. Warszawa 2013
 21. Yalom I.D.: Stając się sobą: pamiętnik psychiatry. Warszawa 2018
 22. Zapolska G.: Moralność pani Dulskiej. Kraków 2018
 23. Żeromski S.: Ludzie bezdomni. Kraków 2018

 

Karolina Bednarz: Kwiaty w pudełku: Japonia oczami kobiet

Japonia – dla większości Europejczyków kraj, w którym kobiety w kimonach kryją twarze za wachlarzami, a zapracowani mężczyźni produkują niezawodne samochody i najlepszy sprzęt elektroniczny na świecie. Ale zupełnie inaczej widzą Japonię tamtejsze kobiety: ich świat to miejsce nieoczywiste, pełne napięć i sprzeczności, gdzie tradycja i nowoczesność splotły się w ciasny węzeł – ról społecznych, ograniczeń i konwenansów, z których tylko niektórym udaje się wyzwolić.

Karolina Bednarz przygląda się Japonii krytycznie, ale z empatią, celnie wskazując bolączki i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni. I pokazuje siłę kobiet, które mimo różnych trudności, coraz głośniej mówią o swoich problemach. I coraz częściej mówią „dość”.

 

 

   

Joanna Bator: Purezento

Pierwsza japońska powieść Joanny Bator. Wielkie zaskoczenie w duchu zen!

Kiedy drzwi zamknęły się za jej chłopakiem, nie wiedziała, że widzi go po raz ostatni. Kiedy zaczęła uczyć polskiego Panią Myōko nie przypuszczała, że dzięki niej wyruszy w daleką podróż. Kiedy po raz pierwszy spotkała Mistrza Myō, nie sądziła, że jej życie na nowo nabierze sensu. Kiedy na jej drodze stanął mężczyzna ze znamieniem oliwki na plecach, nie spodziewała się jak silna będzie miłość, która ich połączy. Podróżując wraz z główną bohaterką po Japonii, towarzysząc jej w sklejaniu rozbitych naczyń, czytelnik stopniowo wkracza w harmonijny świat zen, gdzie serce i umysł zapisuje się jednym znakiem kanji, a najpiękniejsze jest to, co niekompletne, przemijające i niedoskonałe. Metaforą ludzkiego losu jest tutaj kintsugi, pradawna sztuka naprawy ceramiki za pomocą złota.

"Purezento" (czyli "prezent") to powieść tajemnicza i na wskroś japońska. Poruszająca historia utraty i miłosnej odnowy. Rozgrywająca się w Tokio i Kamakurze opowieść ma słodko-słony smak umami.

   

Olga Tokarczuk : Opowiadania bizarne

Zaskakujące i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki którym inaczej spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość.

Pochodzące z języka francuskiego słowo “bizarre” znaczy dziwny, zmienny, ale też śmieszny i niezwykły. Taka właśnie - zadziwiająca i wymykająca się wszelkim kategoriom – jest książka Olgi Tokarczuk.

10 opowiadań. Każde z nich toczy się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, współczesna Szwajcaria, odległa Azja i wyimaginowane światy.

W każdej z tych przestrzeni Olga Tokarczuk odkrywa dziwność.

Rozmach fabularny i tematyczny, a także zmienny rytm opowiadań sprawiają, że czytelnik ani przez chwilę nie może być pewny tego, co wydarzy się na kolejnej stronie. Olga Tokarczuk wytrąca z poczucia bezpieczeństwa i skłania do refleksji nad współczesnym światem i nami samymi, czyni to czasem żartobliwie lub za pomocą makabreski, a w kilku przypadkach także za pomocą dystopijnych wizji.

   

Andrzej Franaszek: Herbert: biografia. T. 1-2

Monumentalna biografia Zbigniewa Herberta.

Niestrudzony podróżnik. Porywający eseista. Genialny poeta.

Wieczny dowcipniś i kawalarz? Czy raczej pisarz dręczony depresjami, gniewem, przez dekady walczący z bólem ciała i duszy? Nieprzenikniony? Zawsze osobny? Z pewnością: człowiek budujący swe życie na przekór historii, modom, przeciwnościom losu, biedzie, własnym słabościom. Płynący pod prąd.

Andrzej Franaszek, autor znakomicie przyjętej w Polsce i na świecie biografii Czesława Miłosza, z pieczołowitością portretuje Zbigniewa Herberta. Nie pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych, głęboko wczytuje się w korespondencję i prywatne, dotąd nieznane notatki, by na nowo oświetlić twórczość poety. Pogmatwane losy Herberta wpisuje w historyczną panoramę, co sprawia, że z niemal dwóch tysięcy stron wyłania się nie tylko pasjonująca wielowątkowa opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich twórców dwudziestego wieku, ale i o epoce, która go kształtowała i inspirowała.

   

Alessio Puleo : Moje serce należy do Ciebie

Historia młodzieńczej miłości w bardzo romantycznym wydaniu, rozgrywająca się jednak we współczesnych i bliskich życia realiach.

W klasie 18-letniego Alexa pojawia się nowa uczennica, Ylenia. Chłopak postanawia zwrócić na siebie jej uwagę. Ale Ylenia skrywa tajemnicę i postanawia trzymać chłopaka na dystans. W końcu jednak nie jest w stanie przeciwstawić się uczuciu. Alex jest pewien, że nic ich nie rozłączy, dopóki się nie dowiaduje, że dziewczyna cierpi na ciężką i nieuleczalną wadę serca. Jej jedyną szansą jest przeszczep. W dniu egzaminu maturalnego Alex odbiera telefon ze szpitala z informacją, że Ylenia jest umierająca. Wybiega zrozpaczony na ulicę...

   

Helen Russell: Życie po duńsku: rok w najszczęśliwszym kraju na świecie

Duńczycy są najszczęśliwszym narodem na świecie i choć nikt nie odkrył jeszcze tajemnicy ich szczęścia to cały świat próbuje ich naśladować. Brytyjska dziennikarka Helen Russell postanowiła przeprowadzić się na rok do Danii, żeby poznać przepis jej mieszkańców na zadowolenie z życia.

W każdym rozdziale autorka przygląda się innemu elementowi kultury Danii lub jej społeczeństwa. Z poczuciem humoru opowiada o duńskim dizajnie, podejściu do pracy i sposobach spędzania wolnego czasu. Obserwuje też tradycje związane z jedzeniem, religią, wychowywaniem dzieci czy opieką zdrowotną. „Życie po duńsku” pokazuje, co w najmniejszym z państw skandynawskich się sprawdza, czego nie warto naśladować i co zrobić, żeby wprowadzić elementy duńskiego życia do naszej codzienności.

Przeprowadzka do wiejskiej Jutlandii uświadomiła Russell, że Dania ma do zaoferowania o wiele więcej niż długie zimy, wędzone śledzie, klocki Lego i słodkie bułki. Próbując zrozumieć poczucie szczęścia u Duńczyków, dziennikarka sama poczuła się szczęśliwa. Na końcu książki przekazuje 10 porad dotyczących tego, jak żyć po duńsku, przez co dzieli się tym szczęściem z Czytelnikami.

   

Mariusz Urbanek Tuwim: wylękniony bluźnierca

Nazywano go księciem poetów, debiut porównywano do debiutu Adama Mickiewicza, a dzieło jego życia „Kwiaty polskie” zestawiano z Panem Tadeuszem. Napisał wiele wierszy i piosenek, które przeszły do legendy: „Miłość ci wszystko wybaczy” śpiewaną przez Hankę Ordonównę, „Grande Valse Brillante” w wykonaniu Ewy Demarczyk, „Wspomnienie” z muzyką Czesława Niemena.

Jego „Ptasie radio” i „Lokomotywa” do dziś nie mają sobie równych w polskiej literaturze dziecięcej, „Bal w Operze” wciąż na nowo i z tą samą precyzją opisuje rzeczywistość Polski. A muzycy punkowi odkryli Tuwima anarchistę i alterglobalistę.

Książka Mariusza Urbanka opisuje meandry losu i kulisy twórczości Juliana Tuwima – poety, tekściarza kabaretowego, tłumacza, bibliofila, kolekcjonera, badacza i popularyzatora dziejów kultury.

   

Wiesław Myśliwski: Ucho Igielne

"Ucho Igielne" to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w lustrze odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypowiedziane. Przede wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno na ludzkim doświadczaniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym.

   

Irvin D. Yalom: Stając się sobą: pamiętnik psychiatry

Irvin D. Yalom, światowej sławy psychoterapeuta sadza sam siebie na kozetce.

„Stając się sobą” to autobiografia Irvina D. Yaloma, emerytowanego profesora psychiatrii kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda. Słynny psychoterapeuta o ogromnym doświadczeniu zawodowym i talencie pisarskim bierze na warsztat swoje życie. Yalom dzieli się z nami historią swojego dzieciństwa, dojrzewania i innymi osobistymi doświadczeniami, które ukształtowały go jako człowieka. Dar opisywania i dostrzegania złożonych relacji międzyludzkich przez Yaloma pozwala nam zrozumieć proces formowania się i rozwoju osoby. To nie jest zwykła autobiografia, to zaproszenie do refleksji, kim jesteśmy i co nas ukształtowało.

   
 1. Augustyn Aneta: W dwóch wymiarach: przewodnik po Kościele Pokoju w Świdnicy. Świdnica 2017
 2. Czerwińska Anna: Listy w butelce: opowieść o Irenie Sendlerowej. Łódź 2018
 3. Czubla Piotr [i in.]: Ziemia: kompendium wiedzy o planecie. Warszawa 2017
 4. Gaiman Neil: Amerykańscy bogowie. Warszawa 2017
 5. Hajdasz Jolanta: Żołnierz Niezłomny Kościoła: dowody prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Poznań 2016
 6. Korczak Janusz: Momenty wychowawcze. Warszawa 2017
 7. Korczak Janusz: Prawo dziecka do szacunku. Warszawa 2017
 8. Korczak Janusz: Sam na sam z Bogiem: modlitwy dla tych, którzy się nie modlą. Warszawa 2018
 9. Księga skarbów UNESCO: obiekty i miejsca, które warto zobaczyć. Oprac. Magdalena Binkowska. Bielsko-Biała 2011
 10. Piątkowska Renata: Nigdy tego nie zapomnę. Łódź 2017
 11. Prawa dziecka: dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oprac. Paweł J. Jaros. Warszawa 2015
 12. Ripley Aleksandra: Scarlett: ciąg dalszy Przeminęło z wiatrem. T. 1-2. Warszawa 1991
 13. Smolińska-Theiss Barbara: Rok Janusza Korczaka 2012: nie ma dzieci - są ludzie. Warszawa 2013
 14. Turzańska Monika: Detale zabytków Ziemi Świdnickiej. Świdnica 2017
 15. Zimbardo Philip: Psychologia: kluczowe koncepcje. T. 5: Człowiek i jego środowisko. Warszawa 2017

 

Philip Zimbardo: Psychologia: kluczowe koncepcje. T. 5: Człowiek i jego środowisko

Tom 5 nowoczesnego przewodnika dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem ludzkiej psychiki.

Książka prezentuje psychologię społeczną oraz zagadnienia związane ze stresem, zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Czytelnik dowiaduje się, w jaki sposób interakcje między ludźmi wpływają na ich myśli, uczucia, spostrzeganie, motywy i zachowania. Poznaje badania zachowań grupowych, takie jak praca zespołowa i konformizm, jak również uprzedzenia grupowe i terroryzm. Autorzy, ukazując wpływ sytuacji społecznych na zachowanie człowieka, pomagają zrozumieć siły przyciągania, działające przy budowaniu przyjaźni i związków romantycznych, jak również siły odpychania, stanowiące podłoże przemocy, uprzedzeń i dyskryminacji. Tłumacząc ludzkie reakcje na stres, pokazują, że nie jest on ograniczony do wielkich tragedii, poważnych urazów i katastrof. Niektórzy ludzie wydają się "zestresowani" nawet przy niewielkich kłopotach, podczas gdy inni sprawiają wrażenie spokojnych, chłodnych i opanowanych nawet w sytuacjach kryzysowych. Czytelnik może spojrzeć na stres z wielu różnych punktów widzenia, np. jako na procesy zachodzące w ciele i w mózgu, fizjologiczne reakcje, modyfikowane przez nasze procesy myślowe, naszą wiedzę i doświadczenie, naszą osobowość oraz nasze stadium życia i nasz kontekst społeczny.

 

Aneta Augustyn: W dwóch wymiarach: przewodnik po Kościele Pokoju w Świdnicy

Najnowszy przewodnik po placu Pokoju to lekcja patrzenia – dostrzegania także metaforycznych, bardziej subtelnych znaczeń tego niepowtarzalnego miejsca, jakim jest Kościół Pokoju wraz z otoczeniem. Książka ukazała się w trójjęzycznej wersji: po polsku, angielsku i niemiecku. Bogato ilustrowana i starannie opracowana, w twardej oprawie, jest ponadczasowym prezentem. Jest także świadectwem dużych zmian, jakie zaszły tu w ostatnich latach, dzięki konserwacji i rewitalizacji zakrojonej na szeroką skalę.

 

Neil Gaiman: Amerykańscy bogowie

Po trzech latach spędzonych w więzieniu Cień ma wyjść na wolność. Na dwa dni przed zakończeniem wyroku, jego żona, Laura, ginie wypadku samochodowym w tajemniczych okolicznościach. Oszołomiony Cień powraca do domu, gdzie spotyka tajemniczego Pana Wednesday, twierdzącego, iż jest uchodźcą wojennym, byłym bogiem i królem Ameryki. Razem wyruszają oni w niesamowitą podróż przez Stany rozwiązując zagadkę morderstw, które co zimę są dokonywane w małym amerykańskim miasteczku. Jednak podąża za nimi ktoś, z kim Cień musi zawrzeć pokój...

 „Amerykańscv bogowie« to prawdziwy cud. Gaiman opowiada w nich całkowicie nieprawdopodobną historię, historię iście mityczną w sposób przejmujący i wiarygodny. To bardzo ważna książka. Pablo Neruda powiedział coś podobnego o innej klasycznej powieści: nie przeczytać jej, to jak nigdy nie skosztować pomarańczy".
Jonathan Carroll

 

 1. Banach S.: Mechanika: w zakresie szkół akademickich. T. 1-2. Warszawa 1947
 2. Banach S.: Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1-2. Warszawa 1955
 3. Co gryzie kasztanowce?: wpływ szrotówka kasztanowcowiaczka na fenologię i rozwój drzew. Red. E. Myśków i K. Sokołowska. Wrocław 2017
 4. Dec I.: Kościół naszym domem. Cz. 2. Świdnica 2014
 5. 10 lat Grupy Dorosłych Alchemików. Red. M. Mackiewicz. Świdnica 2017
 6. Fabryki dyplomów czy universitas?: o nadwiślańskiej wersji przemian w edukacji akademickiej. Red. M. Czerepaniak-Walczak. Kraków 2013
 7. Kałuża R.: Stefan Banach. Warszawa 1992
 8. Krawczyk A.: Magiczny wieczór. Poznań 2017
 9. Lvov Mathematical School in the Period 1915-1945 as Seen Today. Red. B. Bojarski. Warszawa 2009
 10. Mackiewicz M.: Koniec świata zapachów czyli przewrotna historia z węchem w roli głównej. Świdnica 2016
 11. Moltke H. J. i F.: Listy na pożegnanie: wrzesień 1944 - styczeń 1945. Kraków 2017
 12. Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu: eseje o twórczości Josepha Conrada. Red. P. Panas. Warszawa 2017
 13. Rocznik Świdnicki 2016: T. 44. Red. M. Barcicki i in. Świdnica 2017
 14. Stefan Banach: niezwykłe życie i genialna matematyka: materiały biograficzne. Red. E. Jakimowicz i A. Miranowicz. Kraków 2010
 15. 70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Red. M. Szwedo. Świdnica 2017
 16. Urbanek M.: Genialni: Lwowska szkoła matematyczna. Warszawa 2014
 17. Walczak W.: Jak oceniać ucznia?: teoria i praktyka. Łódź 2001
 18. Włodarska E.: Licencja na pierwszy śnieg. Świdnica 2017

 

Mariusz Urbanek: Genialni: Lwowska szkoła matematyczna

Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną.

Współpracując ze sobą, bądź rywalizując, przeciwstawiając matematykom z Warszawy i Krakowa, dokonali wielu odkryć, zdobyli sławę, zaszczyty i zrobili międzynarodowe kariery wykładowców, a Ulam został współtwórcą pierwszej bomby atomowej.

Ich burzliwe losy, osiągnięcia, kariery naukowe i pozanaukowe, dramatyczne dzieje kończące się w wielu przypadkach śmiercią od kul hitlerowskich okupantów, opisuje Urbanek na tle zmieniającego się życia politycznego i kulturalnego Polski w czasie dwudziestolecia międzywojennego, w trakcie i po II wojnie światowej.

 

 

Stefan Banach: niezwykłe życie i genialna matematyka: materiały biograficzne. Red. Emilia Jakimowicz i Adam Miranowicz

W 2005 roku, w 60. rocznicę śmierci prof. Stefana Banacha, Biblioteka Matematyczno-Fizyczna Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała wystawę poświęconą jednemu z największych matematyków XX wieku. Ekspozycja została zaprezentowana środowisku akademickiemu Trójmiasta w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Na podstawie materiałów prezentowanych na wystawie i wortalu internetowym pod adresem http://banach.univ.gda.pl, wzbogaconych o nowe dokumenty i fotografie dotąd nigdzie niepublikowane, powstała niniejsza praca.

 

Agnieszka Krawczyk: Magiczny wieczór

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W małym miasteczku, Zmysłowie, trwają gorączkowe przygotowania. Prócz tradycyjnej świątecznej krzątaniny, Daniela, jedna z trzech sióstr Niemirskich, przygotowuje się do ślubu. Czy można sobie wyobrazić piękniejszą scenerię dla tej wyjątkowej chwili? Miasteczko, leżące w bajkowej dolinie, przytulone do strzegących go strzelistych sosen, których gałęzie uginają się pod upadającymi płatkami śniegu? Nadchodzi magiczny wieczór, który przyniesie ukojenie wszystkim targanym wątpliwościami, a w niektóre skołatane serca wleje spokój i pewność, że nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o szczęście. Bo wszystko może się zdarzyć, są takie chwile, gdy życie przypomina baśń, a szczęśliwe zakończenie mości się w niej, niczym mruczący kot w przytulnej kuchni…

Zapraszamy do zimowego Zmysłowa! Możecie jeszcze raz spotkać się z ukochanymi bohaterami sagi „Czary codzienności”.

 

Helmuth James i Freya von Moltke: Listy na pożegnanie (wrzesień 1944 - styczeń 1945)

Helmuth James i Freya von Moltke – dwoje młodych ludzi, opozycjonistów w nazistowskich Niemczech. On był jednym z twórców Kręgu z Krzyżowej. Ona – gospodynią tajnych obrad w dolnośląskim majątku rodzinnym. On w więzieniu oczekuje na proces i egzekucję, ona trwa przy nim do końca. Ten zbiór nigdy wcześniej nie publikowanych po polsku listów jest dokumentem miłości pokonującej więzienne mury i śmierć. Oraz świadectwem głębokiej wiary. 

 1. Ackerman D.: Azyl. Warszawa 2009
 2. Adamczyk W.: Kiedy Bóg odwrócił wzrok. Poznań 2017
 3. Andersen H.Ch.: Improwizator. Warszawa 2017
 4. Armentrout J.: Co przyniesie wieczność. Poznań 2017
 5. Atwood M.: Czarci pomiot. Poznań 2016
 6. Atwood M.: Opowieść podręcznej. Warszawa 2017
 7. Aveyard V.: Czerwona królowa. Kraków 2015
 8. Aveyard V.: Szklany miecz. Kraków 2016
 9. Aveyard V.: Królewska klatka. Kraków 2017
 10. Babiański W.: Matematyka. Zbiór zadań. Poz. podst. Warszawa 2017
 11. Babiański W.: Matematyka. Zbiór zadań. Poz. rozszerz. Warszawa 2017
 12. Barańczak S.: Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej. Wrocław 2017
 13. Barbezat S.: Frida Kahlo prywatnie. Warszawa 2017
 14. Bauer W.: Boko Haram i terror w sercu Afryki. Wołowiec 2017
 15. Baum D.: Dziewięć twarzy Nowego Orleanu. Wołowiec 2017
 16. Bass B.: Trupia farma. Sekrety legendarnego laboratorium sądowego. Kraków 2017
 17. Bata A.: W cieniu Tryzuba. Warszawa 2016
 18. Bąkowicz K.: Rozmowy o rozmowach. Kraków 2014
 19. Begun D.: Prawdziwa planeta małp. Nowa historia człowieka. Warszawa 2017
 20. Bielski J.: Nauczyciel doskonały. Kraków 2017
 21. Bieniek G.: Zbiór zadań z chemii. Zakres rozszerzony. Kraków 2013
 22. Bieniek G.: Chemia. Repetytorium i zbiór zadań. Kraków 2013
 23. Bikont A.: Sendlerowa w ukryciu. Wołowiec 2017
 24. Biskup M.: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. Oświęcim 2017
 25. Borkowska M.: Język polski: poziom podst. i rozszerz. Vademecum. Kraków 2017
 26. Boučková T.: Rok Koguta. Wrocław 2017
 27. Bralczyk J.: 1000 słów. Warszawa 2017
 28. Brontë Ch.: Villette. Warszawa 2017
 29. Brown D.: Początek. Katowice 2017
 30. Brożyńska J.: Geografia: tuż przed egzaminem. Warszawa 2015
 31. Brunt C.R.: Powiedz wilkom, że jestem w domu. Warszawa 2015
 32. Brygier W.: Góry Stołowe: przewodnik. Pruszków 2016
 33. Bryson B.: Krótka historia prawie wszystkiego. Poznań 2016
 34. Brzezińska A.: Córki Wawelu. Kraków 2017
 35. Bukała B.: Biologia. Bezkręgowce. Kraków 2012
 36. Bukała B.: Biologia. Biologia w zadaniach maturalnych cz. I. Kraków 2013
 37. Bukała B.: Biologia. Doświadczenia biologiczne. Kraków 2016
 38. Bukała B.: Biologia. Ekologia z biogeografią i ochroną środowiska. Kraków 2013
 39. Bukała B.: Biologia. Ewolucjonizm. Kraków 2013
 40. Bukała B.: Biologia. Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii człowieka. Kraków 2013
 41. Bukała B.: Biologia. Genetyka. Kraków 2013
 42. Bukała B.: Biologia. Komórka. Metabolizm komórkowy. Kraków 2012
 43. Bukała B.: Biologia. Skład chemiczny i struktura. Kraków 2013
 44. Bukała B.: Biologia. Strunowce. Kraków 2012
 45. Bulska J.: Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi. Kraków 2008
 46. Candiard A.: Zrozumieć islam? Poznań 2017
 47. Chadwick E.: Serce królowej. Warszawa 2017
 48. Chapman G.: 5 języków miłości. Kraków 2014
 49. Cherezińska E.: Harda. Poznań 2016
 50. Cherezińska E.: Królowa. Poznań 2016
 51. Chmielewski A.: Metro 2033. Achromatopsja. Kraków 2017
 52. Czechowska L.: Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie. Tuż przed egzaminem. Warszawa 2015
 53. Cloud H.: Mamo, to moje życie. Poznań 2012
 54. Cloud H.: Poszukiwana, poszukiwany. Poznań 2015
 55. Cloud H.: Uzdrawiające zmiany. Cztery proste kroki do lepszego życia. Kraków 2016
 56. Czaczkowska E.: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego. Kraków 2017
 57. Daugherty C.J.: Saga Wybrani. Kraków 2016
 58. Dębska K.: Moje córki krowy. Warszawa 2016
 59. Dehnel J.: Krivoklat. Kraków 2016
 60. Dickens Ch.: Dawid Copperfield. T. 1 i 2. Poznań 2016
 61. Dione K.: Córka króla moczarów. Warszawa 2017
 62. Dobkiewicz A.: Katedra świdnicka na dawnych pocztówkach. Świdnica 2017
 63. Dobkiewicz A.: Kościół Pokoju w Świdnicy na dawnych pocztówkach. Świdnica 2017
 64. Ducret D.: Kobiety mafii. Kraków 2017
 65. Dudziak M.: Zamek Grodno: dzieje, legendy, tajemnice. Konin 2010
 66. Dylan B.: Duszny kraj. Stronie Śląskie 2017
 67. Einstein A.: Jak wyobrażam sobie świat. Kraków 2017
 68. Elmanowska B.: Czarny pegaz. Świdnica 2016
 69. Favilli E.: Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Katowice 2017
 70. Filipska J.: Biologia. Zbiór zadań maturalnych. Kraków 2017
 71. Fisher J.: Krótkie wykłady. Chemia dla biologów. Warszawa 2015
 72. Flanagan R.: Pragnienie. Kraków 2017
 73. Follet K.: Filary Ziemi. Warszawa 2015
 74. Follet K.: Krawędź wieczności. Warszawa 2015
 75. Follet K.: Słup ognia. Warszawa 2015
 76. Follet K.: Świat bez końca. Warszawa 2015
 77. Follet K.: Upadek Gigantów. Warszawa 2014
 78. Follet K.: Zima świata. Warszawa 2017
 79. Foster Ch.: Jak zwierzę. Intymne zbliżenie z naturą. Poznań 2017
 80. Gaiman N.: Mitologia nordycka. Warszawa 2017
 81. Gajek G.: Powrót królów. Wrocław 2017
 82. Gajdziński P.: Sztuka przywództwa: Piłsudski. Poznań 2013
 83. Gallagher K.: Jak zachęcać do czytania. Gdańsk 2007
 84. Galfard Ch.: Wszechświat w twojej dłoni. Kraków 2017
 85. Galsworthy J.: Posiadacz. Warszawa 2017
 86. Gałczyńska K.: Nie gaście tej lampy przy drzwiach... Warszawa 2017
 87. Gawrysiuk M.: Język niemiecki. Arkusze egzaminacyjne. Trening przed maturą.Kraków 2016
 88. Gęścińska A.: Pewnego rodzaju miłość. Warszawa 2017
 89. Giffin E.: Pierwsza przychodzi miłość. Kraków 2016
 90. Giovanni J.: Tamtego ranka, kiedy po nas przyszli. Depesze z Syrii. Wołowiec 2017
 91. Golden Ch.: Assasin`s Creed. Oficjalna powieść filmu. Kraków 2017
 92. Goodall J.: Mądrość i cuda świata roślin. Warszawa 2017
 93. Green J.: 19 razy Katherine. Wrocław 2014
 94. Green J.: Szukając Alaski. Wrocław 2013
 95. Gromnicka D.: Asertywność w praktyce. Warszawa 2017
 96. Grzędowicz J.: Pan Lodowego Ogrodu. T. 1-4. Lublin 2012
 97. Gutowska M.: Język polski: vademecum z zadaniami: poziom rozszerz. Warszawa 2017
 98. Gutowska M.: Język polski: pisanie rozprawki. Warszawa 2015
 99. Guz E.: Sojusz Hitler – Stalin. Warszawa 2017
 100. Hancook G.: Ślady palców bogów. Warszawa 2016
 101. Harari Y.: Od zwierząt do bogów. Warszawa 2014
 102. Has-Tokarz A.: Homo legens czy homo consumens. Czytelnik i książka w XXI w. Lublin 2014
 103. Helbin-Czyżowska E.: Język polski. Zbiór zadań maturalnych. Kraków 2016
 104. Heller M.: Bóg i geometria. Kraków 2015
 105. Hilfiger T., Knobler P.: Amerykański marzyciel. Wrocław 2017
 106. Hill Ch.: 101 ćwiczeń z ziemi. Łódź 2016
 107. Hochberg von Pless D.: Taniec na wulkanie. 2014
 108. Hoffmann B.: Narkotyki w kulturze młodzieżowej. Kraków 2014
 109. Hoffmann E.: Emil Krebs: śląski poliglota. 2017
 110. Holeczek J.: Biologia. Tuż przed egzaminem. Warszawa 2015
 111. Horst J.: Kluczowy świadek. Sopot 2017
 112. Hosseini K.: Chłopiec z latawcem. Warszawa 2016
 113. Hosseini K.: Tysiąc wspaniałych słońc. Warszawa 2016
 114. Houston K.: Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski. Kraków 2017
 115. Hoover C.: November 9. Kraków 2016
 116. Hustvedt S.: Świat w płomieniach. Warszawa 2017
 117. Hutchison D.: Kolekcjoner motyli. Poznań 2017
 118. Isaacson W.: Steve Jobs. Kraków 2016
 119. Ishiguro K.: Okruchy dnia. Warszawa 2017
 120. Ishiguro K.: Malarz świata ułudy. Warszawa 2017
 121. Ishiguro K.: Nie opuszczaj mnie. Warszawa 2017
 122. Ishiguro K.: Pejzaż w kolorze sepii. Warszawa 2017
 123. Ishiguro K.: Pogrzebany olbrzym. Warszawa 2017
 124. Kaczmarski J.: Między nami. Wiersze zebrane. Warszawa 2017
 125. Kean S.: Dziwne przypadki ludzkiego mózgu. Łódź 2017
 126. Kelly K.: Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość. Warszawa 2017
 127. Keyes D.: Człowiek o 24 twarzach. Warszawa 2015
 128. King S.: To. Warszawa 2017
 129. Kisilowska M.: Kultura informacji. Warszawa 2016
 130. Kleszcz M.: Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji.  Kraków 2013
 131. Klimczycki M.: Jak zdać maturę z j. polskiego. Poradnik maturzysty. Warszawa 2014
 132. Korczyński S.: Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Kraków 2014
 133. Korska K.: Projekt związek. Jak stworzyć dojrzałą i pełną miłości relację. Sopot 2017
 134. Kozdroń A.: Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc. Warszawa 2015
 135. Koźmińska I.: Wychowanie przez czytanie. Warszawa 2014
 136. Krajewski M.: Mock. Kraków 2016
 137. Krawczyk A.: Przyjaciele i rywale.  Poznań 2016
 138. Krawczyk A.: Siostry. Poznań 2016
 139. Krawczyk A.: Słoneczna przystań. Poznań 2016
 140. Król I.: Chemia. Repetytorium maturzysty 2017. Kraków 2017
 141. Kucznir P.: Tajemny zamek Czocha: od mitów i legend po fakty. Kraków 2016
 142. Lagercrantz D.: Mężczyzna, który gonił swój cień. Warszawa 2017
 143. Läckberg C.: Czarownica. Warszawa 2017
 144. Läckberg C.: Morderstwa i woń migdałów. Warszawa 2016
 145. Leśmian B.: Klechdy sezamowe. Poznań 2017
 146. Lewis-Stempel J.: Prywatne życie łąki. Poznań 2017
 147. Lipska E.: Pamięć operacyjna. Kraków 2017
 148. Longstaff A.: Neurobiologia. Warszawa 2015
 149. Lovecraft H.: Przyszła na Sarath zagłada. Opowieści niesamowite i fantastyczne. Poznań 2016
 150. Lovecraft H.: Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści. Poznań 2012
 151. Ludwig D.: Wiecznie głodny? Kraków 2017
 152. Ławicka J.: Nie jestem kosmitą. Wrocław 2016
 153. Łazarewicz C.: Żeby nie było śladów. Wołowiec 2016
 154. Łękawa A.: Geografia. Repetytorium maturzysty 2017. Kraków 2017
 155. Łubieński S.: Dwanaście srok za ogon. Wołowiec 2016
 156. MacKenzie R.: Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Sopot 2017
 157. Masyw Ślęży. Równina Świdnicka. Kotlina Dzierżoniowska. Wrocław 2005
 158. Matura 2018. Biologia. Zakres rozszerzony. Warszawa 2017
 159. Matura 2018. Chemia. Repetytorium. Zakres rozszerzony.  Warszawa 2017
 160. Matyszczak M.: Zbrodnia nad urwiskiem. Wrocław 2016
 161. May P.: Na gigancie. Warszawa 2017
 162. McEwan I.: W skorupce orzecha. Warszawa 2017
 163. Miller K.: Zrób to, kochanie. Warszawa 2017
 164. Miłoszewski W.: Inwazja. Warszawa 2017
 165. Minge K., Minge N.: Jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Warszawa 2017
 166. Miské: Arab Jazz. Warszawa 2017
 167. Mortka M.: Miecz i kwiaty. Warszawa 2016
 168. Moyes J.: Zanim się pojawiłeś. Warszawa 2016
 169. Moyes J.: We wspólnym rytmie. Kraków 2017
 170. Mróz R.: Deniwelacja. Poznań 2017
 171. Mróz R.: Immunitet. Poznań 2016
 172. Mróz R.: Inwigilacja. Poznań 2017
 173. Mróz R.: Kasacja. Poznań 2015
 174. Mróz R.: Oskarżenie. Warszawa 2017
 175. Mróz R.: Przewieszenie. Poznań 2016
 176. Mróz R.: Rewizja. Warszawa 2017
 177. Mróz R.: Trawers. Poznań 2016
 178. Mróz R.: Turkusowe szale. Warszawa 2017
 179. Mróz R.: Zaginięcie. Poznań 2015
 180. Musso G.: Dziewczyna z Brooklynu. Warszawa 2017
 181. Muzeum Dawnego Kupiectwa: półwiecze działalności. Red. W. Rośkowicz. Świdnica 2017
 182. Naifeh S.: Van Gogh. Życie. Warszawa 2017
 183. Narkotyki i dopalacze. Warszawa 2016
 184. Nason B.: Porozmawiajmy o autyzmie. Kraków 2017
 185. Navarro J.: W przyszłym roku w Jerozolimie. Warszawa 2016
 186. Nesbo J.: Pragnienie. Poznań 2017
 187. Neuhaus N.: W lesie: trauma z dzieciństwa. Poznań 2017
 188. Nicklin J.: Mikrobiologia. Warszawa 2017
 189. Notbohm E.: Dziesięć rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem. Kraków 2017
 190. O`Neil L.: Sama się prosiła. Łódź 2017
 191. Opracowania lektur i wierszy: dla wszystkich klas. Red. J. Jagodziński. Warszawa 2017
 192. Orenstein P.: Dziewczyny o seksie. Białystok 2017
 193. Ortyl A.: Matura 2018. Fizyka. Zbiór zadań maturalnych. Warszawa 2017
 194. Ostafiński D.: Testament Diabła. Warszawa 2017
 195. Oz A.: Opowieść o miłości i mroku. Poznań 2016
 196. Pac B.: Matura 2018. Chemia. Zbiór zadań maturalnych. Kraków 2017
 197. Paja A.: Tożsamość czytelniczki. Warszawa 2016
 198. Palahniuk Ch.: Fight club. Podziemny krąg. Warszawa 2006
 199. Palmer M.: Efekty uboczne. Zakrzewo 2017
 200. Paris B. A.: Za zamkniętymi drzwiami. Warszawa 2017
 201. Pastusiak L.: Prezydenci USA w anegdocie. Warszawa 2015
 202. Pearl M.: Złodzieje książek. Katowice 2017
 203. Pech M.: Uczniowie Cobaina. Rudno 2017
 204. Penman D.: Sztuka oddechu. Sekret świadomego życia. Kraków 2017
 205. Persona A.: Chemia. Repetytorium. T. 1. Warszawa 2016
 206. Persona A.: Chemia. Repetytorium. T. 2. Warszawa 2016
 207. Pomirska Z.: Wygraj z dysleksją. Kielce 2011
 208. Poświatowska H.: Wiersze wybrane. Kraków 2017
 209. Półtawska W.: I boję się snów. Częstochowa 2009
 210. PRL po świdnicku: Świdnica 1945-1989. Pod red. M. Beślerzewskiej. Świdnica 2015
 211. Rdułowski B.: Tajny zamek Książ: projekt rozstrzygający wojnę. Kraków 2016
 212. Reszka P.: Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy. Warszawa 2017
 213. Roberts G.: Shantaram. Warszawa 2016
 214. Rosenberg G.: Krótki przystanek w drodze do Auschwitz. Wołowiec 2014
 215. Roth V.: Cykl Niezgodna. Warszawa 2016
 216. Roy A.: Bóg rzeczy małych. Poznań 2017
 217. Rozwój nauczyciela od wczesnej do późnej dorosłości. Kraków 2016
 218. Ruby L.: Zapadła dziura. Bone Gap. Poznań 2017
 219. Rusinek M.: Pypcie na języku. Warszawa 2017
 220. Sanderson B.: Droga królów. Warszawa 2014
 221. Santopolo J.: Światło, które utraciliśmy. Kraków 2017
 222. Schirmer M.: Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę. Warszawa 2017
 223. Schneider-Flaig S.: Zachowuj się. W towarzystwie, w pracy, za granicą. Konstancin-Jeziorna 2017
 224. Schneider R.: Początek wszystkiego. Kraków 2017
 225. Schulte-Markwort M.: Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Słupsk 2017
 226. Sekretne życie jelit.  Kraków 2017
 227. Seniuk A.: Nietypowa baba jestem. Kraków 2016
 228. Sepioło M.: Himalaistki. Opowieść o kobietach, które pokonały szczyt. Kraków 2017
 229. Shamieh C.: Elektronika dla bystrzaków. Gliwice 2017
 230. Shannon S.: Czas Żniw 1. Kraków 2017
 231. Shannon S.: Czas Żniw 2. Zakon Mimów. Kraków 2017
 232. Shannon S.: Czas Żniw 3. Pieśń jutra. Kraków 2017
 233. Singh S.: Simpsonowie i ich matematyczne sekrety. Warszawa 2016
 234. Skarga P.: Żywoty świętych Starego i Nowego Testamentu. Kraków 2015
 235. Solnit R.: Mężczyźni objaśniają mi świat. Kraków 2017
 236. Skoczylas-Stadnik B.: Katedra świdnicka: perła Dolnego Śląska. Świdnica 2017
 237. Sparks N.: Jesienna miłość. Warszawa 2017
 238. Sparks N.: Ostatnia piosenka. Warszawa 2015
 239. Sparks N.: Najdłuższa podróż. Warszawa 2015
 240. Sparks N.: Spójrz na mnie. Warszawa 2016
 241. Sparks N.: Trzy tygodnie z moim bratem. Warszawa 2014
 242. Sparks N.: We dwoje. Warszawa 2016
 243. Springer F.: Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast. Kraków 2016
 244. Springsteen B.: Born to run. Autobiografia legendarnego artysty. Katowice 2016
 245. Srzednicka J.: Język niemiecki. Repetytorium maturzysty 2017. Warszawa 2016
 246. Stabro A.: Masz na imię Camille. Warszawa 2017
 247. Stuhr J.: Moje smoki na dobre i złe. Warszawa 2017
 248. Szewczyk R.: Sudety dla aktywnych. Warszawa 2013
 249. Szmidt R.: Na krawędzi zagłady. Poznań 2017
 250. Sznajderman M.: Fałszerze pieprzu. Wołowiec 2016
 251. Śliwińska M.: Wyspiański: dopóki starczy życia. Warszawa 2017
 252. Śnieżek T.: Góry Sowie: przewodnik. Pruszków 2017
 253. Środa K.: Las nie uprzedza. Wołowiec 2016
 254. Świetlicki M.: Nieprzysiadalność: autobiografia. Kraków 2017
 255. Teraz matura 2017. Historia. Zadania i arkusze maturalne. Warszawa 2016
 256. Teraz matura 2017. Wiedza o społeczeństwie. Zad. i arkusze maturalne. Warszawa 2016
 257. Teraz matura 2018. Matematyka. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Poz. podst. Warszawa 2017
 258. Terruwe A.: Integracja emocjonalna. Poznań 2015
 259. Todd A.: After. T.1-4. Kraków 2015
 260. Tolkien J.R.R.: Silmarillion. Wersja ilustrowana. Warszawa 2017
 261. Tolle E.: Potęga teraźniejszości. Łódź 2016
 262. Tołstoj L.: Anna Karenina. Kraków 2012
 263. Twardoch Sz.: Ballada o pewnej panience. Kraków 2017
 264. Twardoch Sz.: Morfina. Kraków 2017
 265. Twardowski J.: Nie przyszedłem pana nawracać. Poznań 2017
 266. 1001 filmów, które musisz zobaczyć. Warszawa 2017
 267. Urbanek M.: Lwowska szkoła matematyczna. Warszawa 2014
 268. Yanagihara H.: Małe życie. Warszawa 2016
 269. Wardere H.: Cięcie. Warszawa 2017
 270. Wicha M.: Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Kraków 2017
 271. Wilde K.: Logistyka autyzmu. Gdańsk 2016
 272. Wiseman E.: To, co zostawiła. Białystok 2017
 273. Wohlleben P.: Duchowe życie zwierząt. Kraków 2017
 274. Vance A.: Elon Musk: biografia twórcy Paypala, Tesli, SpaceX. Kraków 2017
 275. Venclova T.: Obrócone w ciszę. Wiersze wybrane. Warszawa 2017
 276. Young W.: Ewa. Warszawa 2017
 277. Zadoff A.: Chłopak Nikt. T. 1 i 2. Kraków 2015
 278. Zafon C. R.: Labirynt duchów. Warszawa 2017
 279. Zafon C. R.: Więzień Nieba. Warszawa 2017
 280. Zajączkowski K.: Dziękuję... nie piję, nie palę, nie biorę. Kraków 2016
 281. Ziemiański A.: Achaja. T. 1-3. Lublin 2012
 282. Zychowicz P.: Niemcy. Opowieści niepoprawne politycznie. Poznań 2017
 283. Zychowicz P.: Opcja niemiecka. Poznań 2016
 284. Zychowicz P.: Pakt Piłsudski – Lenin, czyli jak Polacy uratowali bolszewizm... Poznań 2015
 285. Zychowicz P.: Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie. Poznań 2017
 286. Zychowicz P.: Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie. Poznań 2017

 

 

 

 

 1. Asher Jay: Trzynaście powodów. Poznań 2017
 2. Bator Joanna: Rok królika. Kraków 2016
 3. Bąbel Przemysław: 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć. Sopot 2016
 4. Birkenbihl Vera: Jak szybko i łatwo nauczyć się języka. Katowice 2016
 5. Bonda Katarzyna: Lampiony. Warszawa 2016
 6. Boral Bartłomiej: Techniki zapamiętywania. Warszawa 2013
 7. Brown Peter: Harwardzki poradnik skutecznego uczenia się. Warszawa 2016
 8. Brześkiewicz Zbigniew: Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków obcych. Białystok 2007
 9. Cadenhead Rogers: Java w 24 godziny. Warszawa 2016
 10. Carey Benedict: Jak się uczyć. Kraków 2015
 11. Christensen Lars: Beatlesi. Kraków 2016
 12. Coben Harlan: Już mnie nie oszukasz. Warszawa 2017
 13. Czapski Józef: Na nieludzkiej ziemi. Kraków 2011
 14. Delessio Carmen: Android Studio w 24 godziny. Gliwice 2016
 15. Domosławski Artur: Wykluczeni. Warszawa 2017
 16. Dryden Gordon: Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2003
 17. Enright Anne: Zapomniany walc. Gdańsk 2017
 18. Flanagan Richard: Ścieżki Północy. Kraków 2015
 19. Forzpańczyk Agnieszka: Koncentracja: skuteczny trening skupiania uwagi. Warszawa 2015
 20. Fry Ronald: Jak się uczyć. Poznań 2016
 21. Geuenich Bettina: Techniki uczenia się. Konstancin-Jeziorna 2016
 22. Gołębiowska-Szychowska Joanna: Powiem ci, jak się uczyć. Gdańsk 2015
 23. Hannah Kristin: Słowik. Warszawa 2016
 24. Hawkins Paula: Zapisane w wodzie. Warszawa 2017
 25. King Stephen: Przebudzenie. Warszawa 2014
 26. Leitner Sebastian: Naucz się uczyć: droga do su Gdańsk 2017
 27. Lipczak Aleksandra: Ludzie z Placu Słońca. Warszawa 2017
 28. Mackiewicz Józef: Droga donikąd. Londyn 2011
 29. Martin George: Brudne gry. Poznań 2016
 30. Martin George: Dzikie karty. Poznań 2014
 31. Martin George: Szalejący dżokerzy. Poznań 2015
 32. Martin George: Ukryty as. Poznań 2017
 33. Martin George: Wieża Asów. Poznań 2015
 34. Martin George: Wyprawa Asów. Poznań 2016
 35. McKenzie Sophie: Miłość na krawędzi. Łódź 2016
 36. Minge Natalia: Techniki samorozwoju czyli jak lepiej zapamiętywać. Warszawa 2012
 37. Patterson Jorge: Skorumpowani. Warszawa 2016
 38. Polkowski Jam: Głosy. Kraków 2013
 39. Pilch Jerzy: Zawsze nie ma nigdy. Kraków 2016
 40. Rowling J.K.: Harry Potter i przeklęte dziecko. Cz. 1 i 2. Poznań 2016
 41. Rudnick Elizabeth: Piękna i Bestia. Warszawa 2017
 42. Rushdie Salman: Szatańskie wersety. Poznań 2016
 43. Stasiuk Andrzej: Opowieści galicyjskie. Wołowiec 2016
 44. Stephens Ryan: SQL w 24 godziny. Gliwice 2016
 45. Szyszkowska-Butryn Anna: Jak szybko opanować język obcy. Warszawa 2011
 46. Świetlicki Marcin: Drobna zmiana. Kraków 2016
 47. Tobar Hector: Ciemność: nieopowiedziane historie. Warszawa 2015
 48. Tokarczuk Olga: Księgi Jakubowe. Kraków 2014
 49. Wohlleben Peter: Sekretne życie drzew. Kraków 2016
 50. Young Paul: Chata: nigdy nie jesteś sam. Warszawa 2017
 51. Żulczyk Jakub: Wzgórze psów. Warszawa 2017

 LEKTURY

 1. Antologia poezji polskiej. Wybór Marek Pytasz. Ożarów Mazowiecki 2017
 2. Antologia poezji staropolskiej. Kraków 2011
 3. Białoszewski Miron: Sprawdzone sobą: wybór wierszy. Warszawa 2013
 4. Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. Warszawa 2016
 5. Camus Albert: Dżuma. Warszawa 2012
 6. Dostojewski Fiodor: Zbrodnia i kara. Kraków 2017
 7. Fredro Aleksander: Śluby panieńskie. Kraków 2016
 8. Gombrowicz Witold: Ferdydurke. Kraków 2012
 9. Herling-Grudziński Gustaw: Inny świat. Kraków 2016
 10. Kamiński Aleksander: Kamienie na szaniec. Warszawa 2015
 11. Kochanowski Jan: Treny. Pieśni. Kraków 2017
 12. Kochanowski Jan: Odprawa posłów greckich. Kraków 2011
 13. Krasicki Ignacy: Wybór bajek i satyr. Kraków 2017
 14. Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 2016
 15. Krasiński Zygmunt.: Nie-Boska komedia. Kraków 2017
 16. Mickiewicz Adam: Ballady i romanse. Kraków 2011
 17. Mickiewicz Adam: Dziady. Kraków 2017
 18. Mickiewicz Adam: Konrad Wallenrod. Kraków 2014
 19. Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Kraków 2014
 20. Mickiewicz A.: Sonety krymskie. Kraków 2014
 21. Miłosz Czesław: Wiersze wszystkie. Kraków 2015
 22. Molier: Świętoszek. Kraków 2017
 23. Mrożek Sławomir: Tango. Warszawa 2017
 24. Nałkowska Zofia: Granica. Kraków 2017
 25. Nałkowska Zofia: Medaliony. Kraków 2016
 26. Niemcewicz Julian Ursyn: Powrót posła. Kraków 2012
 27. Norwid Cyprian Kamil: Poezje. Toruń 2014
 28. Orzeszkowa Eliza: Nad Niemnem. Kraków 2014
 29. Orzeszkowa Eliza: Wybór nowel. Kraków 2017
 30. Prus Bolesław: Lalka. Kraków 2017
 31. Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków 2016
 32. Reymont Władysław: Chłopi. Kraków 2016
 33. Różewicz Tadeusz: Wybór poezji. Wrocław 2016
 34. Słowacki Juliusz: Kordian. Kraków 2016
 35. Słowacki Juliusz: Wiersze. Wrocław 2013
 36. Sienkiewicz Henryk: Potop. Kraków 2013
 37. Sofokles: Antygona. Kraków 2017
 38. Szekspir William: Hamlet. Kraków 2016
 39. Szekspir William: Makbet. Kraków 2017
 40. Szekspir William: Romeo i Julia. Kraków 2016
 41. Szymborska Wisława: Wybór poezji. Wrocław 2016
 42. Wyspiański Stanisław: Wesele. Kraków 2017
 43. Żeromski Stefan: Przedwiośnie. Kraków 2016
 44. Żeromski Stefan: Wybór opowiadań. Kraków 2016

 

Jay Asher: Trzynaście powodów

Clay Jensen wraca do domu ze szkoły i przed drzwiami znajduje dziwną paczkę. W środku jest kilka taśm magnetofonowych nagranych przez Hannah, koleżankę z klasy, która dwa tygodnie wcześniej popełniła samobójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje trzynaście powodów, dla których zdecydowała się odebrać sobie życie. Clay jest jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania, dowie się dlaczego. Chłopak przez całą noc kluczy po mieście, a za przewodnika służy mu głos Hannah. Staje się świadkiem jej bólu i osamotnienia, a przy okazji poznaje prawdę o sobie i otaczających go ludziach, której nigdy nie chciał stawić czoła. Z przeraźliwą jasnością dociera do niego, że nie da się cofnąć przeszłości, podobnie jak nie da się powstrzymać przyszłości…
"Trzynaście powodów" to rewelacyjny debiut Jaya Ashera, który snuje swoją opowieść z taką szczerością i prostotą, że tragedia za nią ukryta, wydaje się wstrząsająco prawdziwa.

 

 

Dzikie karty. T. 1

Alternatywna historia świata, w której obcy wirus uderzył w Ziemię w następstwie II wojny światowej, obdarzając garść ocalałych nadzwyczajnymi mocami. Niektóre z istot zostały nazwane Asami z powodu nadludzkich zdolności umysłowych i fizycznych, inne z powodu przybierających różne formy deformacji ciał i umysłu Jokerami, nieliczni zwrócili się przeciw ludzkości i opowiedzieli po stronie zła. Dzikie karty to historia ich wszystkich.

 

Dzikie karty. T. 2: Wieża asów

Gdy po II wojnie światowej obcy wirus zaatakował ludzkość, garstka ocalonych zdobyła nadnaturalne moce. Dzikie karty opowiadają ich historię.

Wszystko zaczęło się w roku 1946, gdy nad nowojorskim niebem uwolniono niezwykłego wirusa dzikiej karty, zdolnego do przekształcania genów. Stworzył on obdarzonych potężnymi mocami asów oraz dziwacznych, zniekształconych dżokerów. Po trzydziestu latach przed ocalonych dotknął nowy koszmar Z otchłani kosmosu przybywa Rój - śmiertelne zagrożenie zdolne zniszczyć całą planetę. Asowie i dżokerzy muszą zapomnieć o wzajemnej nienawiści, by stanąć do bitwy, której nie mogą przegrać…

Wśród autorów Wieży Asów znajdziemy prawdziwych „gigantów” literatury science fiction i fantasy: George’a R. R. Martina, Rogera Zelazny’ego, Pat Cadigan czy Waltera Jona Williamsa.

 

Dzikie karty. T. 3: Szalejący dżokerzy

Czterdzieści lat po pojawieniu się wirusa dzikiej karty geniusz zła przywołuje moce ciemności!

Ulice Nowego Jorku eksplodowały radością, gdy nadszedł Dzień Dzikiej Karty, obchodzony corocznie 15 września, by wspominać umarłych i cieszyć się życiem. To dzień fajerwerków, ulicznych festynów, parad, politycznych wieców i bankietów, dzień picia i walk toczonych w zaułkach. Z każdym mijającym rokiem obchody są coraz bardziej szalone i zakrojone na coraz większą skalę. W roku 1986, gdy nadeszła czterdziesta rocznica pojawienia się wirusa, Dzień Dzikiej Karty zapowiadał się lepiej niż kiedykolwiek dotąd. Media i turyści zauważyli w końcu to święto i ruch w barach oraz restauracjach był większy niż kiedykolwiek...

Pod ziemią ukrywa się jednak wypaczony geniusz, który nie dba o radość i świętowanie. Astronoma obchodzi tylko jedno: zniszczenie. Spragniony zemsty na wszystkich asach, którzy go pokonali, Astronom zabija kilku z nich przy pomocy swych sług, którymi są Zgon i Ruletka. Asowie i dżokerzy będą się musieli zjednoczyć, by przetrwać...

Dzikie karty. T. 4: Wyprawa asów

Jak wyglądałby nasz świat, gdyby w pełnym burzliwych wydarzeń XX wieku naprawdę żyli superbohaterowie i łotry o nadludzkich możliwościach?

Czterdzieści lat po pojawieniu się wirusa dzikiej karty Światowa Organizacja Zdrowia postanawia wysłać misję złożoną z asów, dżokerów, polityków i dziennikarzy. Misja zbada, jak kraje radzą sobie z wirusem, który zmienił oblicze ludzkości. Ekipą kieruje Gregg Hartmann, senator o prezydenckich aspiracjach, ukrywający w rękawie niebezpiecznego asa. Towarzyszy mu grupa, w której skład wchodzą niektórzy z najpopularniejszych bohaterów serii – doktor Tachion, asowie Sokolica i Złoty Chłopiec oraz dżokerzy Poczwarka, Troll i Ojciec Kałamarnica. Od dżungli Haiti i Peru po burzliwą scenę polityczną Egiptu, od klasztoru w Japonii po ulice największych metropolii Europy bohaterowie ujrzą wiele niezwykłych rzeczy. Niektórym dzikim kartom oddaje się cześć jako bogom, a pewne wydarzenia wydają się spełnieniem  przepowiedni sprzed stuleci, która wywrze trwały wpływ na przyszłość całego świata…

 

Dzikie karty. T. 5: Brudne gry

Na ulicach Dżokerowa wybucha wojna między mafią i Widmowymi Pięściami. Przemoc wyrwała się spod wszelkiej kontroli i nawet asowie i dżokerzy są zmuszeni toczyć bój z siłami świata przestępczego…

"Brudne gry", piąty tom cyklu superbohaterskiego "Dzikie karty", rozgrywa się w tym samym, stworzonym przez George’a R. R. Martina uniwersum, w czasie wydarzeń opisanych w "Wyprawie asów" i tuż po nich.

Trzy główne wątki książki tworzą splatające się ze sobą opowieści. Pierwsza z nich opowiada o kryzysie tożsamości Żółwia, który zwątpił w sens swej superbohaterskiej działalności. Druga stanowi relację z życia Croyda Crensona, który przechodzi przez dwie kolejne transformacje. Wreszcie trzecia to opowieść o wysiłkach Tachiona, próbującego uporać się z nowo odnalezionym wnukiem Blaise’em, wojną gangów na ulicach Dżokerowa oraz zagrożeniem, jakie stwarza Crenson.

 

 

Dzikie karty. T. 6: Ukryty As

Przed czterdziestu laty pozaziemski wirus stworzył obdarzone nadludzkimi możliwościami istoty znane jako asowie i dżokerzy. Od tej pory toczą one walkę o swe prawa i szacunek

Akcja szóstego tomu cyklu Dzikie karty rozgrywa się podczas konwencji prezydenckiej Partii Demokratycznej w Atlancie. W centrum konferencyjnym Omni panuje groza. Fanatyczny przywódca religijny pragnie pozbawić dzikie karty wszelkich praw, a ukryty as władający potężną mocą zamierza wpłynąć na wynik konwencji. Na tym pełnym namiętności i intryg tle obserwujemy garstkę asów i dżokerów walczących o władzę nad krajem.


 

 

 1. Antologia liryki Młodej Polski. Wybór i oprac. Ireneusz Sikora. Wrocław 1990
 2. Conrad, Joseph: Jądro ciemności. Kraków 2004
 3. Kowalczykowa, Alina: Żeromski w Niepodległej: szkice. Warszawa 2013
 4. Musset, Alfred de: Spowiedź dziecięcia wieku. Kraków 2003
 5. Nowotny, Sobiesław: Klucz do Śląska: oblężenie twierdzy świdnickiej w latach 1757, 1758, 1761, 1762. Świdnica 2016
 6. Nowotny, Sobiesław:Świdnicki Rynek. Cz. 1. Kamienice mieszczańskie. Świdnica 2016
 7. Pitler, Howard: Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa 2015


Alina Kowalczykowa: Żeromski w Niepodległej: szkice

Żeromski w Niepodległej - to ostatnie, najszczęśliwsze lata prywatnego życia pisarza. Jednak nie tylko tkwił w burzliwym kontekście epoki, ale z gniewem i z nadzieją, bez pardonu, do końca walczył przeciw temu, co w powstającej ojczyźnie wdeptywało "w błoto" dawne ideały. Coraz gwałtowniej był atakowany, obrzucany ohydnymi kalumniami - nawet w dzień pogrzebu. Pożegnał się z ojczyzną rozpaczą Przedwiośnia. Lecz pozostały z tamtych powojennych lat także - i przede wszystkim - książki, pełne umiłowania wreszcie wolnej, ojczyzny: radości z rozkwitu Niepodległej, zachwytu pięknem życia, ludzi i natury. Dedykowany córce "Wiatr od morza", "Międzymorze", "Pomyłki"… A potem - przez wszystkie lata PRL-u, publicystyka autora "Przedwiośnia" była na pełnym indeksie cenzury; jakież zawierała słowa groźne dla ówczesnej władzy? Jaki był Żeromski?

Alfred de Musset: Spowiedź dziecięcia wieku

Powieść z 1835 r., nawiązująca do niezwykłego związku Musseta z George Sand, to jedno z najważniejszych dzieł romantycznych. Jest ona zapisem uczuć łączących dwie najbarwniejsze postacie świata literatury francuskiego romantyzmu: świetnie zapowiadającego się poetę i znanego dandysa z autorką Lelii i Indiany, słynną ze skandali miłosnych. Główny bohater i narrator powieści, Oktaw, młodzieniec pochodzący z dobrej rodziny, cierpi na „chorobę wieku”: odczuwa bezsens życia, pustkę i zniechęcenie. Te uczucia są też udziałem wielu innych młodych ludzi i Oktaw ma świadomość, że jest typowym „dziecięciem swego wieku”. Stara się zapełnić pustkę, korzystając z uciech tego świata, jednak całonocne zabawy, pijaństwo i podboje miłosne nie przynoszą mu radości życia. Miłość do Brygidy ma stać się dla niego celem i sensem życia, ale doświadczenia przeszłości obojga ciążą niczym fatum na ich związku…

Sobiesław Nowotny: Klucz do Śląska: oblężenie twierdzy świdnickiej w latach 1757, 1758, 1761, 1762

Sobiesław Nowotny, badacz historii Śląska, jeden z najlepszych fachowców od ręcznego pisma niemieckiego, stworzył książkę o twierdzy świdnickiej na podstawie pamiętnika świdnickiego rzeźbiarza, autora ambony i ołtarza w świdnickim Kościele Pokoju, Augusta Gottfrieda Hoffmanna. Hoffmann w swoim „Pamiętniku z okresu wojen śląskich” zanotował pod datą 8 maja 1748 r.: „Rozpoczęto budowę twierdzy, zburzono wieżę prochową…”. Ta data zmieniła historię Świdnicy. Nowotny dokonał świetnej interpretacji tego źródła narracyjnego przedstawiając militarystyczne zmagania twierdzy świdnickiej w ujęciu wojen śląskich. Wojskowe zmagania, wojny minerskie, sztuka budowania fortyfikacji to wszystko znajdziemy w książce. Jednak udało się Sobiesławowi Nowotnemu stworzyć coś więcej niż tylko wojskowe zmagania o twierdzę. Stworzył swoiste studium miasta-twierdzy, a w tym studium człowieka, mieszkańca obleganego czterokrotnie miasta-twierdzy. Ukazał w książce zmagania życia codziennego człowieka, psychikę człowieka w mieście ciągle bombardowanego, tragedie ludzkie z urywanymi nogami i głowami, krwawe żniwo bombardowań.

Sobiesław Nowotny: Świdnicki Rynek. Cz. 1. Kamienice mieszczańskie

Publikacja omawia dzieje poszczególnych kamienic świdnickiego Rynku, autora jednak w mniejszym stopniu interesują bowiem wątki architektoniczne w poszczególnych obiektach. Bardziej skupia się na losach poszczególnych ludzi i rodzin, dawnych mieszkańców Świdnicy, którzy w zależności od uwarunkowań historycznych budowali swą pozycję, bądź też uwikłani byli w burzliwe wydarzenia, na które niekiedy zupełnie nie mieli wpływu. Interesuje go historia mieszczan, którzy zmierzyć się niejednokrotnie musieli z klęskami pożarów, zarazą, kwaterunkami wojska, przemianami religijnymi, wyznaniowymi i światopoglądowymi. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami Mariusza Barcickiego.

Howard Pitler: Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach

Książka przedstawia technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w procesie uczenia się i nauczania w szkole. Autorzy wskazują jak nowe technologie włączyć w proces dydaktyczny, które z nich najefektywniej będą wspierały zajęcia dydaktyczne i realizowały poszczególne cele i zadania nauczania. Opisano sposoby zastosowania TIK-ów w następujących strategiach edukacyjnych: wyznaczanie celów i przekazywanie informacji zwrotnej, motywacja do podejmowania wysiłku i nagradzanie osiągnięć, uczenie się oparte na współpracy, wskazówki, pytania i informacje wstępne, przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej, podsumowanie materiału i sporządzanie notatek, zadania domowe i ćwiczenia, rozpoznawanie podobieństw i różnic, stawianie i sprawdzanie hipotez. Autorzy przedstawili też przykłady dobrych praktyk i podali aplikacje (w tym polskie): edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, gier edukacyjnych, narzędzi do zbierania danych oraz zasobów internetowych, dzięki którym można urozmaicić lekcje. Publikacja powstała w ramach projektu Aktywna Edukacja prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.


 1. Aleksijewicz, Swietłana: Czarnobylska modlitwa: kronika przyszłości. Wołowiec 2012
 2. Allende, Isabel: Japoński kochanek. Warszawa 2016
 3. Bryński, Maciej: Matematyka: rozszerzenie: repetytorium matura. Warszawa 2014
 4. Donoghue, Emma: Pokój. Katowice 2016
 5. Dostojewski, Fiodor: Zbrodnia i kara. Kraków 2016
 6. Haygood, Wil: Kamerdyner: świadek historii. Warszawa 2013
 7. Izdebska, Agnieszka: Historia: vademecum. Warszawa 2015
 8. Kalicińska, Małgorzata, Grabowska, Basia: Kochana moja: rozmowa przez ocean. Poznań 2014
 9. Kienzler, Iwona: Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego: tragiczny trójkąt miłosny komendanta. Warszawa 2014
 10. King, Stephen: Mroczna połowa. Warszawa 2016
 11. Lunde, Maja: Historia pszczół. Kraków 2016
 12. Mickiewicz, Adam: Dziady. Kraków 2015
 13. Mickiewicz, Adam: Konrad Wallenrod. Kraków 2014
 14. Molier: Świętoszek. Kraków 2014
 15. Nałkowska Zofia: Granica. Kraków 2015
 16. Piotrowski, Bartłomiej: Fizyka: vademecum z zadaniami. Warszawa 2015
 17. Reymont, Stanisław W: Chłopi. Kraków 2015
 18. Różewicz, Tadeusz: Ostatnia wolność. Wrocław 2015
 19. Różewicz, Tadeusz: Znikanie. Wrocław 2015
 20. Szymborska, Wisława: Czarna piosenka. Kraków 2014
 21. Tartt, Donna: Szczygieł. Kraków 2015
 22. Tartt, Donna: Tajemna historia. Kraków 2015
 23. Wyspiański, Stanisław: Wesele. Kraków 2015
 24. Żulczyk, Jakub: Zrób mi jakąś krzywdę. Warszawa 2015

Swietłana Aleksijewicz: Czarnobylska modlitwa: kronika przyszłości

6 kwietnia 1986 o godzinie pierwszej minut dwadzieścia trzy i pięćdziesiąt osiem sekund seria wybuchów obróciła w ruinę reaktor i czwarty blok energetyczny elektrowni atomowej w położonym niedaleko granicy białoruskiej Czarnobylu. Katastrofa czarnobylska była najpotężniejszą z katastrof technologicznych XX wieku. Dwadzieścia lat później Swietłana Aleksijewicz wróciła do Czarnobyla. Rozmawiała z ludźmi, dla których ten dzień był końcem świata, którzy żyć nie powinni, ale przeżyli i żyją, bo żyć trzeba. A oni opowiedzieli jej o tym, co wydarzyło się wtedy, i o tym, co jest tam dziś. O ponad dwóch milionach Białorusinów, których zapomniano przesiedlić poza strefę skażoną, o dzieciach bez włosów, o zwierzętach o smutnych oczach, które zamieszkały w porzuconych domach, o dziwnych stworach, które pojawiły się w rzekach i lasach. I o tym, że mimo wszystko ludzie chcą być szczęśliwi. Podobnie jak w książce o radzieckich żołnierkach wybitna białoruska dziennikarka stawia nas wobec bezlitosnej prawdy. To książka o apokalipsie, która nastąpiła pewnej kwietniowej nocy tuż za naszą wschodnią granicą.

Isabel Allendel: Japoński kochanek

Alma Belasco, bogata dama ze znanej i szanowanej rodziny, niespodziewanie porzuca dostatnie życie i przenosi się do Lark House, nietypowego domu seniora pełnego ekscentrycznych staruszków. Tam zaprzyjaźnia się z jedną z pracownic, Iriną Bazili, przed którą stopniowo odsłania swoją przeszłość. Irinę i Setha, ukochanego wnuka Almy, intrygują przede wszystkim zdjęcia nieznanego Japończyka i listy, które starsza pani wymienia z tajemniczym kochankiem; razem próbują zrekonstruować pasjonującą historię jej wielkiej miłości, która mimo licznych przeszkód przetrwała kilkadziesiąt lat. Akcja powieści toczy się w San Francisco. Współczesną opowieść autorka przeplata wspomnieniami Almy i historią jej rodziny, sięgającą początków XX wieku. Główne bohaterki, Almę i Irinę, na pozór różni niemal wszystko: wiek, status społeczny, doświadczenia. Pierwsza jest dumną, pewną siebie kobietą, druga zahukaną dziewczyną, tragicznie doświadczoną przez los. Obie jednak wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych z Europy – Alma z Polski, a Irina z Mołdawii – w poszukiwaniu lepszego życia, przeszłość obu kryje tajemnice. „Japoński kochanek” to książka przede wszystkim o miłości, ale także opowieść o starości i umieraniu, o losach japońskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej, o oderwaniu od korzeni i trudnej walce z konwenansami.

Maciej Bryński: Matematyka: rozszerzenie: repetytorium matura

Repetytorium do matematyki na poziomie rozszerzonym zawiera wszystko, co potrzebne do zdania NOWEJ MATURY 2015. To gwarancja sukcesu na maturze bez szukania i kupowania dodatkowych zbiorów zadań lub vademecum. Cała teoria i zadania – wszystko w jednym miejscu. ZDASZ.TO jest dostępne zarówno w wydaniu papierowym, jak i na interaktywnej platformie edukacyjnej (w wydaniu papierowym znajduje się kod dostępu do repetytorium elektronicznego). Zawiera: arkusze maturalne z kluczem odpowiedzi, ponad 1800 zadań, 91 tematów maturalnych, podpowiedzi do zadań, rozwiązania do wszystkich zadań, zadania z gwiazdką, test na wejście, aktualne postępy w nauce, multimedia, słownik pojęć.

Emma Donoghue: Pokój

Dla pięcioletniego Jacka Pokój jest całym światem. To tu się urodził, to tu bawi się i uczy ze swoją mamą. Na noc mama układa go do snu bezpiecznie w szafie, na wypadek, gdyby przyszedł wujek Nick. Dla Jacka Pokój jest domem, dla jego mamy więzieniem, w którym została zamknięta siedem lat wcześniej. Dzięki ogromnej determinacji, pomysłowości i bezgranicznej matczynej miłości, udało jej się stworzyć dla synka namiastkę normalności. Niestety, ciekawość chłopca rośnie z wiekiem i matka zdaje sobie sprawę, że Pokój nie wystarczy mu na długo… Opowiedziana głosem małego chłopca powieść to wyjątkowo przejmująca, ciepła i zaskakująca historia matki i syna, którym miłość pozwoliła przetrwać niemożliwe. Książka nominowana do prestiżowej nagrody Bookera, obsypana pochwałami przez wszystkie liczące się tytuły prasowe nie tylko w Stanach Zjednoczonych! Książka doczekała się również znakomitej ekranizacji.

Wil Haygood: Kamerdyner: świadek historii

Prawdziwa historia czarnego służącego białych prezydentów. Eugene Allen przez trzydzieści cztery lata służył w Białym Domu. Od czasów dyskryminacji rasowej aż do zaprzysiężenia czarnoskórego polityka na prezydenta Stanów Zjednoczonych.... Rozpoczynał, gdy głową państwa był Harry Truman a odszedł na emeryturę za rządów Ronalda Reagana. Doczekał dnia, gdy najwyższy urząd w USA objął Barack Obama... Amerykański dziennikarz, Wil Haygoodpasjonująco opowiada o losach czarnoskórego prezydenckiego kamerdynera. Jednym uchem słyszał najważniejsze rozmowy świata, drugim krzyk swoich braci wołających o prawa obywatelskie. Ta historia stała się kanwą filmu "Kamerdyner" z fenomenalną rolą Foresta Whitakera oraz Oprah Winfrey.

Agnieszka Izdebska: Historia: vademecum

Od wiedzy po umiejętności. Wyjątkowa publikacja oferująca praktyczne i efektywne przygotowanie do matury, w pełni dostosowana do nowej formuły egzaminu. Dzięki Vademecum uporządkujesz wiadomości i poznasz sposoby rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Małgorzata Kalicińska, Basia Grabowska: Kochana moja: rozmowa przez ocean

Dwie kobiety. Matka i córka. Wzruszająca rozmowa o domu, patchworkach rodzinnych, miłości i zwykłych ludziach. Matka i córka. Dwie kobiety, a między nimi ocean. Kochana moja to szczera i wzruszająca rozmowa najbliższych sobie osób. Obie tęskniące kobiety, są tak daleko od siebie, mama w Polsce, a córka w Australii, a jednak tak blisko. Słowa są mocne, potrafią pokonać każdą odległość. Basiu, Kochana Moja, Mamo, Mamuś, Córeńko… to piękne tytuły wspaniałych opowieści. O domu, patchworkach rodzinnych, miłości, tolerancji, pięknie i życiu w zgodzie z sobą. O rzeczach prostych i tych, trochę bardziej skomplikowanych. Jak to w życiu. Basia Grabowska: z mamą można rozmawiać o wszystkim. Tęsknię za nią. Zawsze miałyśmy tyle tematów do obgadania, a tu nagle ocean wyrósł miedzy nami, a wraz z nim różnica czasu. Co począć? Pisać? No to piszemy. Dużo i na każdy temat. Bo Sami zobaczycie. Małgorzata Kalicińska: Co za córę mam! Zawsze ceniłam Ją za mądrość, poczucie humoru i wrażliwość. To jest Piękny Człowiek. Tęsknię więc piszę - (trawestując Skaldów). To nasza rozmowa przez ocean.

Iwona Kienzler: Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego: tragiczny trójkąt miłosny komendanta

Książka nie zajmuje się postacią Naczelnika jako polityka, wojskowego czy męża stanu. Opowiada o jego związkach z kobietami, które trwały u jego boku, towarzyszyły mu w życiu i działalności konspiracyjnej i kochały go nawet wówczas, gdy on je odtrącił. Piłsudski, jak wszyscy wybitni ludzie, nie był łatwy we współżyciu, o czym boleśnie przekonały się wszystkie jego partnerki. Biografowie Piłsudskiego zauważają w każdym z jego związków trzy zasadnicze fazy: pierwsze zauroczenie które przeradzało się w głęboką fascynację, potem następowało pogłębienie więzi uczuciowej oraz intelektualnej, a następnie postępująca obojętność. Kobiety swego życia traktował bardzo instrumentalnie, a one nigdy nie przestały kochać tego nietuzinkowego, fascynującego mężczyzny.

Stephen King: Mroczna połowa

Jeden z najlepszych thrillerów Stephena Kinga Thad Beaumont i George Stark. Doktor Jekyll i Mr. Hyde. Thad jest powieściopisarzem, szczęśliwym mężem i ojcem uroczych bliźniąt. Sukces, pieniądze i status autora bestsellerów przyniosły mu epatujące przemocą, wydane pod pseudonimem George Stark kryminały, w których stworzył postać brutalnego mordercy Alexisa Machine'a. Pod własnym nazwiskiem napisał nominowaną do National Book Award powieść "Niespodziewany taniec", zdobywając tytuł najbardziej obiecującego pisarza Ameryki. Niespodziewany szantaż ze strony dociekliwego studenta, który grozi, że zdemaskuje go jako twórcę postaci Machine'a, zmusza go do publicznego wyznania, iż George Stark to w rzeczywistości Thad Beaumont. W obecności reporterów tygodnika „People“ Thad urządza Starkowi symboliczny pogrzeb. Ale jego „mroczna połowa“ nie zamierza zniknąć – wydaje się, iż powstała z grobu i prześladuje wszystkich, których uważa za winnych ujawnienia tożsamości Starka. W otoczeniu pisarza mnożą się bestialskie morderstwa, zaś pozostawione na miejscach zbrodni ślady jednoznacznie wskazują na Beaumonta jako zabójcę…

Maja Lunde: Historia pszczół

Jeden z największych norweskich bestsellerów ostatnich lat. Książka, którą jeszcze przed premierą zakupiło 15 krajów Trzy intrygujące historie, zwyczajni, a jednak niezwykli bohaterowie, pszczoły i walka o przyszłość naszej cywilizacji. Epicka w swoim wymiarze, rozgrywana na trzech płaszczyznach czasowych, opowieść, której spoiwem są… pszczoły. Anglia, rok 1857. William marzył o karierze naukowca przyrodnika. Los jednak chciał inaczej. Żona, gromadka dzieci i sklep z nasionami. Poczucie życiowej porażki sprawiło, że William pogrąża się w depresji. Ponowne natchnienie przychodzi wraz z dawnym naukowym wywodem na temat życia pszczół. William postanawia zbudować ul. Ul, który przyniesie jemu i jego potomkom zaszczyty i sławę… Stany Zjednoczone, rok 2007. George jest hodowcą pszczół i właścicielem kilkuset uli. Chce rozwijać swoją farmę, by przekazać ją w spadku jedynemu synowi. Cóż z tego, skoro jego marzenia są tak dalekie od marzeń żony i syna. W dodatku wśród pszczelarzy coraz częściej pojawiają się pogłoski o niewyjaśnionej śmierci setek tysięcy owadów. Chiny, rok 2098. Jedyne miejsce na ziemi, które poradziło sobie z katastrofą. Młoda kobieta Tao całymi dniami ręcznie zapyla drzewa owocowe, które są podstawą gospodarki Chin. Rozpaczliwe chce dać synkowi szansę lepszego życia - życia nadzorcy…

Bartłomiej Piotrowski: Fizyka: vademecum z zadaniami

Publikacja pozwalająca doskonalić umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym. Zapewnia systematyczną naukę rozwiązywania różnorodnych zadań typu maturalnego, porządkuje wiedzę i ćwiczy zdobyte umiejętności. Zawiera niezbędne wiadomości teoretyczne, rozbudowane przykłady zadań i zadania do samodzielnego rozwiązania. Komentarze i wskazówki zwracają uwagę ucznia na informacje istotne z punktu widzenia egzaminu maturalnego. Dzięki odpowiedziom i pełnym rozwiązaniom umożliwia samodzielne wyćwiczenie umiejętności sprawdzanych na maturze. Publikacja opracowana przez ekspertów zgodnie z wytycznymi CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego z fizyki od roku szkolnego 2014/ 2015.

Donna Tartt: Szczygieł

Szczygieł", wyróżniona Nagrodą Pulitzera oraz Carnagie Medal powieść Donny Tartt, to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich ostatnich lat! Epicka opowieść z pogranicza kryminału i Bildungsroman o utracie i obsesji, przetrwaniu i budowaniu siebie od nowa. W zamachu ginie matka Theo Deckera, a on sam cudem unika śmierci. Z ruin zniszczonego wybuchem muzeum udaje mu się wykraść ulubiony obraz matki. Odtąd Szczygieł będzie wszędzie towarzyszył Theo - w luksusowych apartamentach przy Park Avenue, w niebezpiecznym Vegas, w zakurzonym antykwariacie w Nowym Jorku oraz w wędrówkach po mrocznych uliczkach Amsterdamu. Z czasem najcenniejszy skarb zawiedzie Theo do śmiertelnie niebezpiecznego świata handlarzy sztuką... "Szczygieł" Donny Tratt znalazł się na listach najlepszych powieści wielu opiniotwórczych mediów. Książka sprzedała się w wielomilionowym nakładzie, zyskując status bestsellera w wielu krajach.

Donna Tartt: Tajemna historia

Jedna z najważniejszych powieści końca XX wieku. Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie przynoszą odpowiedzi na pytanie, jak daleko można się posunąć, dochodzi do morderstwa. Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można zabić i nie zostać ukaranym? I czy możliwe jest, by morderstwo w żaden sposób nie zmieniło mordercy? "Tajemna historia" to pełna napięcia, intelektualna opowieść o moralności, sztuce, karze i odkupieniu. Ale też o błędach młodości, oczekiwaniach wobec innych i samego siebie. Mroczna i uzależniająca niczym grecka tragedia opowieść o młodych ludziach, którzy odkrywają, jak łatwo jest zabić, a jak trudno jest żyć. "Tajemna historia" to kultowy debiut nagrodzonej Pulitzerem autorki "Szczygła". Powieść ta sprzedała się w kilkumilionowym nakładzie, została przetłumaczona na trzydzieści języków i jest dziś uznawana za jedną z najważniejszych powieści końca XX w.

Jakub Żulczyk: Zrób mi jakąś krzywdę

Dawid - 25-letni student prawa - spotyka uzależnioną od gier video piętnastolatkę, zakochuje się w niej i... postanawia ją porwać. To łamiąca serce historia drogi, w którą zaplątani są świadkowie Jehowy, polscy aktorzy porno, detektywi - paranoicy i nieletni anarchiści.

Wisława Szymborska: Czarna piosenka

"Czarna piosenka" to tomik, który miał być debiutem Wisławy Szymborskiej, ale nigdy nie został wydany. Prawdopodobnie wstrzymała go cenzura, bo w takim kształcie nie mógł się wówczas ukazać. Niektóre z wierszy publikowane były w czasopismach literackich, zaledwie kilka z nich poetka włączyła później do wydań książkowych. W roku 1970 Adam Włodek podarował jej na urodziny niezwykły prezent – zebrał wszystkie jej wiersze z lat 1944–1948, przepisał na maszynie i opatrzył komentarzami, a następnie wręczył wraz z listem: "Kochana Wisełko…". Prezent ten przechowywany był przez całe lata i dopiero w roku 2014, opatrzony wstępem Joanny Szczęsnej, trafia do rąk czytelników poezji Wisławy Szymborskiej.

Tadeusz Różewicz: Ostatnia wolność Tadeusz Różewicz: Znikanie

Dwa tomy z wierszami Tadeusza Różewicza w jednym zestawie. "Ostatnia wolność" zawiera ostatnie utwory zmarłego w kwietniu 2014 roku poety, niepublikowane dotąd w książkach, które miały znaleźć się w kolejnym zbiorze poety. "Znikanie" uwzględnia mniej znane utwory prezentowane w ramach serii „44. Poezja polska od nowa” w przemyślanym, osobistym wyborze Jacka Gutorowa, który przedstawia poetę na granicy milczenia, gdy odkłada pióro, gdy porzuca poetycką mowę.

 1. Ahern, Cecelia: Love, Rosie. Warszawa 2014
 2. Amis, Martin: Strefa interesów. Poznań 2015
 3. Beckett, Simon: Chemia śmierci. Warszawa 2014
 4. Burgess, Anthonny: Mechaniczna pomarańcza. 2013
 5. Christie, Agata: I nie było już nikogo. Wrocław 2014
 6. Christie, Agata: Przyjdź i zgiń. Wrocław 2015
 7. Collins, Suzanne: Igrzyska śmierci. Warszawa 2015
 8. Czerwiński, Piotr: Pigułka wolności. Warszawa 2012
 9. Forman, Gayle: Byłam tu. Wrocław 2015
 10. Forman, Gayle: Wróć, jeśli pamiętasz. Wrocław 2015
 11. Forman, Gayle: Zostań, jeśli kochasz. Wrocław 2015
 12. Green, John: Gwiazd naszych wina. Wrocław 2015
 13. Green, John: Papierowe miasta. Wrocław 2015
 14. Houellebecq, Michel: Uległość. Warszawa 2015
 15. King, Stephen: Danse Macabre. Warszawa 2014
 16. Konarzewska, Marta, Pacewicz Piotr: Zakazane miłości: seksualność i inne tabu. Warszawa 2010
 17. Läckberg Camilla: Pogromca lwów. Warszawa 2015
 18. Lagercrantz, David: Co nas nie zabije. Warszawa 2015
 19. Maciel, Amanda: Tease. Warszawa 2015
 20. Pistorius, Martin: Chłopiec duch. Kraków 2015
 21. Szczygielski, Marcin: Arka czasu. Kraków 2015
 22. Weir, Andy: Marsjanin. Warszawa 2015


David Lagercrantz: Co nas nie zabije

Co nas nie zabije – kontynuacja trylogii Millennium Stiega Larssona napisana przez Davida Lagercrantza.
Mikael Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza śledczego. Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi Mikaela o pomoc. Profesor posiada szokujące informacje na temat działalności amerykańskich służb specjalnych. Mikael bez wahania zaczyna zbierać materiały do sensacyjnego tekstu, który może uratować jego karierę.

Camilla Läckberg: Pogromca lwów

Kolejny tom Czarnej Serii, który potwierdza, że to jedna z najlepszych serii kryminalnych na świecie! Camilla Läckberg w mistrzowskiej formie znów powala na kolana, po raz kolejny zabierając swoich czytelników do rodzinnej Fjällbacki.
Trasa przez zasypany styczniowym śniegiem las była wyjątkowo urocza i nic nie wskazywało na to, by cokolwiek mogło zmącić panujący wokół spokój. Aż do momentu, gdy na drogę wybiega roznegliżowana kobieta, której kierowca nie jest w stanie wyminąć...
Patrik Hedström dowiaduje się o wypadku, gdy znana jest już tożsamość ofiary. To zaginiona cztery miesiące temu Victoria, która przez ten czas poddawana była okrutnym torturom. I co gorsza, nie ona jedyna padła ofiarą makabrycznych procedur.
W tym samym czasie Erika Falck zajmuje się rodzinną tragedią sprzed lat. Śmierć ojca, za którą skazana została jego żona nie jest tak jasna, jak przedstawiają to akta. Erika czuje, że kobieta może ukrywać sporą tajemnicę, która, choć dotyczy przeszłości, może mieć wpływ na teraźniejszość...

Cecelia Ahern: Love, Rosie

Rosie i Alex od dzieciństwa są nierozłączni. Życie zadaje im jednak okrutny cios: rodzice Alexa przenoszą się z Irlandii do Ameryki i chłopiec oczywiście jedzie tam razem z nimi. Czy magiczny związek dwojga młodych ludzi przetrwa lata i tysiące kilometrów rozłąki? Czy wielka przyjaźń przerodziłaby się w coś silniejszego, gdyby okoliczności ułożyły się inaczej? Jeżeli los da im jeszcze jedną szansę, czy Rosie i Alex znajdą w sobie dość odwagi, żeby spróbować się o tym przekonać? Czy warto czekać na prawdziwą miłość? Czy każdy z nas ma swoją „drugą połówkę”? Może dowiemy się tego po lekturze tej ciepłej i wzruszającej powieści.

Martin Amis: Strefa interesów

Czternasta już powieść Martina Amisa zaskakuje zarówno czytelników jak i recenzentów nie tylko tematem ale także jego ujęciem. Amis, uznany obserwator i bystry analityk naszych czasów postanowił tym razem zmierzyć się z mimo wszystko wciąż rodzącym pytania problemem moralnym nowożytnego świata, jakim była arcyzbrodnia z pierwszej połowy XX wieku i nadać mu własną, kontrowersyjną formę i treść. Przepuszczone przez filtr współczesnej wrażliwości prozatorskiej to historyczne wydarzenie zrodziło jedno z najbardziej nieprawdopodobnych rozwiązań fabularnych, oparte po części na faktach, po części na fikcji – miłość SS-mana do żony komendanta obozu w Auschwitz.

Simon Beckett: Chemia śmierci

Manham. Małe spokojne miasteczko. Krajobraz pozbawiony zarówno życia, jak i konkretnych kształtów. Płaskie wrzosowiska i upstrzone kępami drzew mokradła... To tu doktor David Hunter szuka schronienia przed okrutną przeszłością. Sądzi, że przeżył już wszystko to, co najgorszego może przeżyć człowiek. Mężczyzna sądzi, że wie o śmierci wszystko. Ale śmierć, „ów proces alchemii na wspak, w którym złoto życia ulega rozbiciu na cuchnące składniki wyjściowe", wdziera się do Manham. I to w niewyobrażalnie wynaturzonych formach.
Jeszcze nie wiemy, dlaczego doktor Hunter, wybitny antropolog sądowy zaszył się tu i podjął pracę jako zwykły lekarz. Dlaczego odmawia pomocy policji, skoro potrafi określić czas i sposób dokonania każdej zbrodni.
Wiemy tylko, że się boimy. Razem z mieszkańcami Manham czujemy odór wszechobecnej śmierci. Giną młode kobiety, dzieci znajdują makabrycznie okaleczone zwłoki, ktoś podrzuca pod drzwi martwe zwierzęta, ktoś zastawia sidła na ludzi.
Spokojne miasteczko rozsadza strach i nienawiść. Każdy może być ofiarą... I każdy może być zwyrodniałym mordercą...

Anthonny Burgess: Mechaniczna pomarańcza

Książka ma charakter eksperymentu lingwistycznego. W oryginale powieść została napisana w stworzonym przez autora slangu, hybrydy kolokwialnego języka angielskiego z zapożyczeniami rosyjskimi. W Polsce książkę przetłumaczył Robert Stiller, najpierw w wersji polsko-rosyjskiej (tzw. wersja R), a następnie w wersji polsko-angielskiej (tzw. wersja A); we wstępie do tego wydania zapowiadał również wersję polsko-niemiecką.
Książka stała się nagłośniona, a ze względu na tematykę często podlegała cenzurze. Odcisnęła swoje piętno na sztuce, stając się motywem zapożyczeń czy adaptacji wielu sztuk teatralnych. W roku 1971 powieść doczekała się głośnej ekranizacji filmowej Mechaniczna pomarańcza w reżyserii Stanleya Kubricka. Film o paranoiczno-surrealistycznym klimacie stara się wiernie trzymać fabuły książki, brak mu jednak dyskusyjnego epilogu. W dzisiejszych czasach sceny przemocy, będące powodem ocenzurowania filmu, nie są już uznawane za tak szokujące.

Agata Christie: I nie było już nikogo

Najpopularniejsza powieść Agaty Chrisite, dawniej znana pod tytułem "Dziesięciu małych murzynków".
Dziesięć osób, każda podejrzana o morderstwo, zostaje zaproszonych przez tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Gdy ginie druga osoba, goście szybko zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy wypadek, jest robotą zabójcy. Postanawiają odkryć jego tożsamość, ale okazuje się, że nikt nie ma alibi. Odizolowani od społeczeństwa, niezdolni do opuszczenia miejsca pobytu, umierają jeden po drugim w sposób opisany w dziecięcej rymowance, która wywieszona jest w ich pokojach.

Agata Christie: Przyjdź i zgiń

Sheila Webb w samo południe z krzykiem wybiega z domu niewidomej panny Pebmarsh. Przybyły na miejsce zbrodni inspektor Hardcastle odkrywa, że jedynymi śladami wskazującymi na mordercę są cztery zegary nastawione na godzinę 4.13, z których jeden należy do Sheili. Nie umiejąc rozwiązać zagadki, policja prosi o pomoc Herkulesa Poirota.

Suzanne Collins: Igrzyska śmierci

Czy zdołałbyś przetrwać w dziczy, zdany na własne siły, gdyby wszyscy dookoła próbowali wykończyć cię za wszelką cenę? Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się państwo Panem, z imponującym Kapitolem otoczonym przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze stolicy zmuszają podległe sobie rejony do składania upiornej daniny. Raz w roku każdy dystrykt musi dostarczyć chłopca i dziewczynę między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział w Głodowych Igrzyskach, turnieju na śmierć i życie, transmitowanym na żywo przez telewizję. Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss Everdeen, która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym z najbiedniejszych dystryktów nowego państwa. Katniss po śmierci ojca jest głową rodziny – musi troszczyć się, by zapewnić byt młodszej siostrze i chorej matce, a to prawdziwa walka o przetrwanie... Jest to nowe wydanie w okładce z akcentem filmowym zbiegające się z ekranizacją I części trylogii.

Piotr Czerwiński: Pigułka wolności

Portret „generacji kciuka” i utrwalony w pigułce kawałek współczesnej historii, którą sami bezwiednie tworzymy. Aleks, zapalony internauta, hipster i życiowy nieudacznik dla żartu zakłada na Facebooku profil społecznościowy, który błyskawicznie przeradza się w globalny ruch zyskujący miliony fanów, a jego samego zamienia w celebrytę. Media i opinia publiczna dorabiają do tego filozofię, zaś jemu samemu wmawiają, że jest przywódcą pokoleniowych zmian. W końcu sam Aleks zaczyna wierzyć w swoją misję, choć nie do końca wie, na czym ona tak naprawdę polega. Do chwili, kiedy do gry włącza się piękna kobieta i duże pieniądze...
Śmieszno-straszny obraz świata epoki mediów, w którym wielkie idee okazują się sterowanymi modami, rebelianci stają się bonzami kapitalizmu, a bonzowie kapitalizmu przeglądają na oczy, przeradzając się w rebeliantów. Świat, od którego nie ma ucieczki - skądkolwiek i dokądkolwiek byśmy nie uciekali.

Gayle Forman: Zostań, jeśli kochasz

Mia straciła wszystko. Czy miłość pokona śmierć? Po tragicznym wypadku, w którym zginęli jej najbliżsi, Mia trwa w stanie dziwnego zawieszenia. Musi podjąć decyzję, czy walczyć o odzyskanie przytomności, czy też poddać się i umrzeć. Próbując rozstrzygnąć ten dylemat, wspomina dotychczasowe życie. Poruszająca książka o dającej wsparcie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swego miejsca na ziemi, o umiejętności żegnania się z przeszłością i przyjmowania tego, co nadchodzi. „Jeśli zostanę” opowiada o potędze miłości i wyborach, których każdy z nas musi dokonać.

Gayle Forman: Wróć, jeśli pamiętasz

Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. Chociaż dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze śpiączki… ale zniknęła z życia Adama.
Teraz żyją osobno po dwóch stronach Ameryki – Mia jako wschodząca gwiazda wśród wiolonczelistek, Adam jako rockman, idol nastolatek i obiekt zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje im drugą szansę…
Przemierzając ulice Nowego Jorku, miasta, które stało się nowym domem Mii, wyruszą w podróż w przeszłość. Czy uda im się odnaleźć miłość? Czy Mię i Adama czeka wspólna przyszłość?

Gayle Forman: Byłam tu

Najnowsza powieść autorki bestsellerów "Zostań, jeśli kochasz" i "Wróć, jeśli pamiętasz".
Ta przejmująca do głębi powieść jest historią Cody Reynolds, zmagającej się z samobójstwem najlepszej przyjaciółki. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: "czemu Meg odebrała sobie życie?" rzuci Cody w wir podróży tropem przyjaciółki, która z zapyziałego miasteczka wyjechała na prestiżowe studia, ale też do granic samopoznania i na spotkanie z wielkim niebezpieczeństwem.
Bohaterka będzie zmuszona zakwestionować wszystko, co dotąd uważała za pewnik. Nie tylko swoją relację ze wspaniałą, charyzmatyczną Meg – ale i znaczenie takich pojęć, jak życie, miłość, śmierć i przebaczenie. Gayle Forman w najwyższej formie znów pisze o najistotniejszych życiowych problemach nie tylko młodych ludzi.

John Green: Gwiazd naszych wina

Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być może zostanie napisana całkowicie na nowo. Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra książka to najambitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy wielu nagród literackich. Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a równocześnie tragiczną kwestię życia i miłości.

John Green: Papierowe miasta

Nastoletni Quentin Jacobsen spędza czas na adorowaniu z oddali żądnej przygód, zachwycającej Margo Roth Spiegelman. Więc kiedy pewnej nocy niegrzeczna Margo uchyla okno i zakamuflowana jak ninja, wkracza na powrót w jego życie, wzywając go do udziału w tajemniczej i misternie zaplanowanej przez siebie kampanii odwetowej, Quentin oczywiście podąża za dziewczyną.

Michel Houellebecq: Uległość

Wydana w dzień zamachu na redakcję „Charlie Hebdo” książka przedstawia wizję przyszłości inną niż wszystkie. Przed wyborami w 2022 roku życie Franҫoisa wyglądało zupełnie zwyczajnie – jako uznany w gronie specjalistów badacz twórczości Jorisa-Karla Huysmansa wykłada literaturę na Sorbonie. Życie upływa mu monotonnie na pisaniu kolejnych artykułów, prowadzeniu zajęć i przelotnych romansach. Kiedy wybory prezydenckie wygrywa kandydat Bractwa Muzułmańskiego, Mohammed Ben Abbes, Franҫois musi nieoczekiwanie przystosować się do nowej, obcej rzeczywistości.

Stephen King: Danse Macabre

Jak rozwijała się postać Wampira? Co łączy Stephena Kinga ze Sputnikiem? Czemu cenzorzy zainteresowali się amerykańskimi komiksami? Który film grozy jest najgorszy w historii? Na wszystkie te pytania - i wiele innych - odpowiada „Danse Macabre”. Autor bierze tym razem na warsztat swój ukochany gatunek, czyli oczywiście horror. Opowiada czytelnikom o horrorze literackim, filmowym, telewizyjnym, nawet radiowym, omawia ważne dzieła, motywy i postacie, a przy okazji przytacza sporo anegdot ze swego życia.

Marta Konarzewska, Piotr Pacewicz: Zakazane miłości: seksualność i inne tabu

Każdy ma takie same prawo do wolności, miłości i seksu, bez względu na to, jaki typ seksualność wyraża i z jakiego powodu. Dozgonnie wierny monogamiczny gej, zmieniająca co noc partnerki lesbijka, osoba zaangażowana w relacje BDSM, fantazyjnie ubrany trans, osoby hetero w domach poligamicznych, biseksualistka, która kocha raz dziewczynę, raz chłopca - to wszystko obywatele tego świata i tego kraju. Dwadzieścia lat po demokratycznym przełomie wciąż odmawia im się równouprawnienia. Odmienne zwyczaje, style życia i miłosne wzorce spychane są do podziemia albo do getta „prywatności”. Leczyć ich - mówią ekstremiści. Rób to w domu, po kryjomu - mówią konserwatyści mieniący się liberałami. Marcie Konarzewskiej i Piotrowi Pacewiczowi opowiadają, jak tęsknią, cierpią, pragną i nienawidzą. Co daje rozkosz, a co boli. Każda z rozmów opowiada inną prawdę o miłości.

Amanda Maciel: Tease

Powieść, która porusza aktualny problem przemocy psychicznej w szkole. Książka inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, którą trzeba przeczytać, i o której należy rozmawiać. Sara i troje innych uczniów liceum zostało oskarżonych o psychiczne znęcanie się nad swoją koleżanką, które w konsekwencji pchnęło ją do popełnienia samobójstwa. Sara jest napiętnowana i uznana za winną przez swoich kolegów, miejscową społeczność i media. W wakacje poprzedzające klasę maturalną, między spotkaniami z prawnikami i sądową psychoterapeutką, Sara musi się zastanowić nad wydarzeniami, które doprowadziły do tej tragedii. Jaką rolę w niej odegrała? Czy znajdzie sposób, aby pójść dalej mimo poczucia, że jej życie się skończyło?

Martin Pistorius: Chłopiec duch

Wszyscy myśleli, że Martin, który jako dziecko zapadł na dziwną chorobę, jest tylko pustą skorupą – ciałem sztucznie podtrzymywanym przy życiu. Nawet jego własna matka życzyła mu, aby wreszcie umarł.
Tymczasem w pełni świadomy Martin przez 12 lat tkwił w sparaliżowanym ciele, które nie pozwalało mu na kontakt ze światem. Mimo tego, że znalazł się w najstraszniejszej i pozbawionej wyjścia pułapce, nie stracił wiary i nadziei.
Nieprawdopodobna siła umysłu pozwoliła mu przetrwać.
Jego historia poruszyła cały świat i pojawiła się we wszystkich serwisach informacyjnych.

Marcin Szczygielski: Arka czasu

Rafał niebawem skończy dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy.
Nie chodzi do szkoły i nie ma przyjaciół, bo wszyscy tu nieustannie wprowadzają się lub wyprowadzają. Dziadek, który się nim opiekuje, całymi dniami wędruje po Dzielnicy i gra na skrzypcach, aby zarobić na życie. Dlatego chłopiec najczęściej jest sam.
Sam – ale nie samotny, bo ma książki i bibliotekę – jedyne miejsce w Dzielnicy, gdzie wolno mu chodzić samemu.
Pewnego dnia bibliotekarka wypożycza mu powieść „Wehikuł czasu“ Herberta George’a Wellsa, a ta lektura odmienia życie Rafała i staje się początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody.

Andy Weir: Marsjanin

Mark Watney kilka dni temu był jednym z pierwszych ludzi, którzy stanęli na Marsie. Teraz jest pewien, że będzie pierwszym, który tam umrze! Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie, w której równie ważną rolę co naukowa wiedza, zdolności techniczne i pomysłowość odgrywają niezłomna determinacja i umiejętność zachowania dystansu wobec siebie i świata, który nie zawsze gra fair…
Na podstawie książki powstał wyreżyserowany przez Ridleya Scotta film, w którym główną rolę gra Matt Damon.