jFontSize
A- A A+

 1. Arczyński Stefan, Teatr Polski we Wrocławiu: 50 lat. Wrocław 1996
 2. Będkowska-Karmelita Anna, Zamek Książ i okolice: co warto wiedzieć i zobaczyć. Opole 2012
 3. Buczma Mariusz i inni, Świdnica: widzieliśmy. Świdnica 2004
 4. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara. Kraków 2012
 5. Jasienica Paweł, Ostatnia z rodu. Warszawa 2009
 6. Jasienica Paweł, Ślady potyczek. Warszawa 2009
 7. Jasienica Paweł, Tylko o historii. Warszawa 2009
 8. Koryciński Wojciech, Niebieskie Zakony. Świdnica 2013
 9. Momot Lucjan, Dolnośląskie herody. Świdnica 2011
 10. Nowotny Sobiesław, Historia świdnickiej katedry pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława. 2004
 11. Nowotny Sobiesław i inni: Wieża ratuszowa: historia i teraźniejszość. Wałbrzych 2012
 12. Perzyński Marek, Dolnośląskie zamki, dwory i pałace. Wrocław 2012
 13. Perzyński Marek, Zamek Bolków: plan, opis, legendy. Wrocław 2012
 14. Prus Bolesław, Lalka. Kraków 2012
 15. Rees Laurence, Hitler i Stalin: wojna stulecia. Warszawa 2010
 16. Rocznik Świdnicki 2011. Red. Wiesław Rośkowicz. Świdnica 2012
 17. Rozkład jazdy: dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989. Red. Jacek Bierut. Wrocław 2012
 18. Śląskie pogranicza kultur. T. 1. Red. Marian Ursel. Wrocław 2012
 19. Ward Peter, Hipoteza Medei: czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia? Warszawa 2012
 20. Wojtasik Bożena, Podstawy poradnictwa kariery. Warszawa 2011


Laurence Rees: Hitler i Stalin: wojna stulecia

Hitlerowska inwazja na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku była początkiem wojny, jakiej świat jeszcze nie widział, konfliktu, który przyspieszył eksterminację Żydów i przyniósł ponad 30 milionów ofiar. Ta "wojna na wyniszczenie" wpłynęła w sposób decydujący na wynik drugiej wojny światowej i ukształtowała oblicze Europy na następnych czterdzieści pięć lat. Dopiero koniec zimnej wojny i upadek komunizmu pozwoliły rozwiać część tamtych tajemnic, a przede wszystkim odnaleźć i wypytać wielu spośród tych, którzy przeżyli "wojnę stulecia". Dzięki nowym świadectwom Rees odkrywa prawdę o tej wojnie, o jej bezwzględnych przywódcach i niszczycielskim charakterze. Pokazuje, że był to zupełnie nowy i odmienny rodzaj wojny. Stawia nas również przed drażliwym pytaniem: w jakim stopniu Hitler, dwudziestowieczny demon zła, i Stalin, sojusznik Zachodu, byli do siebie podobni?Paweł Jasienica: Ostatnia z rodu

Pisana w latach 1963-1964 książka przedstawia postać Anny Jagiellonki (1523-1596) na tle dziejów XVI-wiecznej Rzeczypospolitej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Anna, córka Zygmunta I Starego i Bony, wychowana na renesansowym dworze, zdominowana przez silną osobowość matki, ponad dwie trzecie swego długiego żywota spędziła na uboczu historii, będąc świadkiem intryg, walk o reformę państwa i Kościoła, sporów o władzę. Dopiero po bezpotomnej śmierci brata, Zygmunta Augusta (1572), spadkobierczyni potężnego rodu, obdarzona tytułem Infantki, wyszła z cienia. Wkroczyła na scenę polityczną jako symbol tradycji Jagiellonów, snuła plany polityczne i matrymonialne, odegrała istotną rolę w czasie trzech pierwszych bezkrólewi. Po krótkim epizodzie Henryka Walezego szlachta okrzyknęła niemłodą już Annę królową (1575), przeznaczając jej na męża Stefana Batorego. "Pół wieku przeszło przeżyła na królewskim ustroniu, zanim osiągnęła cel marzeń - poczuła na ręce węzeł stuły, a ciężar korony na skroniach".Paweł Jasienica: Ślady potyczek

Zbiór artykułów publicystycznych zamieszczonych na łamach prasy w latach 1947-1956, którym autor niejednokrotnie przywraca pierwotną postać, usuwając ślady cenzuralnych "uzgodnień". Tom zakończony tekstami odrzuconymi w swoim czasie przez redakcje i opatrzony posłowiem z 28 października 1956, "czyli w tydzień po wielkim przełomie".

Peter Ward: Hipoteza Medei: czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?

Peter Ward prezentuje całkiem nową, stymulującą do przemyśleń wizję relacji łączących organizmy żywe z biosferą Ziemi. Posługując się najnowszymi odkryciami z dziedziny geologii, sugeruje, że największym wrogiem życia jest samo życie. Twierdzenie to pozostaje w sprzeczności z hipotezą Gai, zaproponowaną przez Jamesa Lovelocka, zgodnie z którą to właśnie dzięki życiu panują na Ziemi warunki sprzyjające organizmom żywym. W odpowiedzi na hipotezę Gai, "kochającej matki", która pielęgnuje życie, Ward przywołuje postać Medei, mitycznej matki-dzieciobójczyni. Czy życie samo z siebie mogłoby zagrozić własnej egzystencji? Zgodnie z hipotezą Medei tak właśnie jest. Ward twierdzi, że wszystkie, poza jednym, masowe wymierania, które dotknęły Ziemię, były spowodowane przez same organizmy. Przyglądając się historii naszej planety, w nowy sposób ukazuje Ziemię stojącą w obliczu alarmującego spadku różnorodności i biomasy - spadku wywołanego "życiobójczymi" skłonnościami organizmów żywych.Rozkład jazdy: dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989. Red. Jacek Bierut

Rozkład jazdy to książka, która nie ma odpowiednika. Wprawdzie lokalnych antologii literackich rocznie wydaje się w Polsce dziesiątki, ale w ciągu ostatnich dwóch dekad nie powstał wśród nich projekt o podobnym rozmachu. Wydana przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza książka prowokuje do refleksji nad pojęciem lokalności i jest próbą odczarowania tej kategorii. Bo i literatura w wymiarze lokalnym jest najczęściej nacechowana negatywnie, jako rzecz drugiego sortu. Jak się okazuje, niesłusznie.
Publikacja łączy akademicką perspektywę krytycznoliteracką z tekstami o zacięciu eseistycznym, a podbudowana została bogatym materiałem faktograficznym. Jednocześnie koncepcja Rozkładu jazdy zakłada obszerne przedstawienie najważniejszych sylwetek autorów związanych z Dolnym Śląskiem (wśród nich m.in. Marek Krajewski, Zbigniew Kruszyński, Olga Tokarczuk, Michał Witkowski), ale równie ważne jest przypomnienie pisarzy ważnych, ale nieco zapomnianych (np. Jerzy Łukosz, Marcin Hamkało czy Krzysztof Śliwka). To zarazem próba możliwie kompletnego przeglądu najciekawszych zjawisk, które realizowały się w tej części Polski.
Polska literatura potrzebuje interesujących podsumowań, błyskotliwych szkiców, rzetelnych syntez i dobrze skrojonych antologii. Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku wypełnia lukę w tej materii. Przynajmniej na jakiś czas.
 1. Bator Joanna, Ciemno, prawie noc. Warszawa 2012
 2. Bieńczyk Marek, Książka twarzy. Warszawa 2012
 3. Biologia: arkusze egzaminacyjne. Warszawa 2009
 4. Dehnel Jacek, Ekran kontrolny. Wrocław 2010
 5. Dygat Stanisław, Jezioro Bodeńskie. Warszawa 2008
 6. Giovetti, Paola, Aniołowie. Łódź 2001
 7. Gutorow Jacek, Inne tempo. Wrocław 2009
 8. Gutowska-Adamczyk Małgorzata, Podróż do miasta świateł. T. 1. Warszawa 2012
 9. Honet Roman, Baw się i kilka innych wierszy o rzeczach ważnych. Wrocław 2009
 10. Houellebecq Michel, Cząstki elementarne. Warszawa 2012
 11. Ihan Alojz, Salsa: wiersze wybrane. Legnica 2003
 12. Kierc Bogusław, Szewski poniedziałek. Wrocław 2005
 13. Kierc Bogusław, Zaskroniec. Wrocław 2004
 14. Konopnicka Maria, Złotniejący świat. Wrocław 2010
 15. Lederman Leon, Boska cząstka. Warszawa 1996
 16. Longley Michael, Lodziarz z Lisburn Road. Legnica 1998
 17. Mahno Vasil, 34 wiersze o Nowym Jorku i nie tylko. Wrocław 2005
 18. Majeran Tomasz, Koty: podręcznik użytkownika. Legnica 2002
 19. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Seans na dnie morza. Wrocław 2012
 20. Różewicz, Tadeusz, Nauka chodzenia. Wrocław 2007
 21. Sommer Piotr, Dni i noce. Wrocław 2010
 22. Szymborska Wisława, Milczenie roślin. Kraków 2012
 23. Zadura Bohdan, Nocne życie. Wrocław 2010

Joanna Bator: Ciemno, prawie noc

Bohaterką powieści "Ciemno, prawie noc" jest dziennikarka Alicja Tabor. Po latach wraca do Wałbrzycha, w którym spędziła dzieciństwo. Osiada w pustym poniemieckim domu, skąd kiedyś wyruszyła w świat. Tymczasem w mieście dzieją się niepokojące rzeczy. Alicja dowiaduje się, że od kilku miesięcy w niewyjaśnionych okolicznościach znikają kolejne dzieci, a mieszkańcy Wałbrzycha coraz dziwniej się zachowują. Rośnie niezadowolenie, nasilają się akty przemocy wobec zwierząt, w końcu pojawia się prorok, Jan Kołek, do którego w biedaszybie przemówiła wałbrzyska Matka Boska Bolesna. Po jego śmierci grupa zbuntowanych obywateli gromadzi się wokół samozwańczego "syna", Jerzego Łabędzia. Alicja ma zrobić reportaż o zaginionej trójce dzieci. Jednak powrót do Wałbrzycha jest dla dziennikarki także powrotem do dramatów, które dotknęły jej własnych krewnych. Śmierć rodziców, samobójstwo pięknej starszej siostry - zafascynowanej wałbrzyską legendą o księżnej Daisy i zamku Książ... Wyjaśniając tajemnice Andżeliki, Patryka i Kalinki, Alicja odkrywa też tajemnice z przeszłości swojej rodziny. W książce "Ciemno, prawie noc" Joanna Bator nawiązuje do powieści gotyckiej. Nie jest to jednak zabawa konwencją - w tym, co niesamowite, często ukryta jest prawda o nas, której na co dzień nie chcemy pamiętać.Marek Bieńczyk: Książka twarzy

Marek Bieńczyk za zbiór esejów "Książka twarzy" otrzymał Nagrodę Literacką Nike 2012 - najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie w Polsce. Bohaterami tych napisanych lekkim, a zarazem wyrafinowanym stylem szkiców są zarówno wielcy pisarze (Hemingway, Coetzee, Malaparte, Chateaubriand), jak i znani tenisiści (Fibak, Borg, Agassi) czy słynni aktorzy (Humphrey Bogart). Nie mam swojego profilu na żadnym portalu społecznościowym, ale jest to mój Facebook, książka twarzy - pisze autor. Bieńczyk sypie anegdotami. Ze swadą opowiada nie tylko o wybitnych postaciach świata kultury lub sportu, ale także o wiosłowaniu na Łotwie i wampirach melancholicznych, o języku zakochanych, stadzie malowanych tramwajów i mnóstwie innych rzeczy, które coś dla niego znaczą.Jacek Dehnel: Ekran kontrolny

Piąta poetycka książka Jacka Dehnela rozpięta jest między sacrum dzieciństwa a profanum dorosłości. Inspiracją bywa gejowska strona internetowa, piosenka Marleny Dietrich albo skejci przed bazyliką Saint-Denis. Wiersze Dehnela charakteryzuje techniczna wirtuozeria, ironia i czułość wobec poczynań "zwierzątka człowiek". Zamykający tom tytułowy cykl dwunastu sonetów opowiadających o telewizyjnych widowiskach śmierci tworzy kolistą strukturę. Cierpienie okazuje się nieprzenikalne, nie do opowiedzenia. Jest zużyte przez powtarzalność telewizyjnych obrazów. Albo szczelnie zamknięte w poetyckiej formie.Michel Houellebecq: Cząstki elementarne

Młody biolog, przesiadujący w nieskończoność nad swoją pracą, i jego przyrodni brat, pogrążający się w kryzysie psychicznym nałogowy konsument pornografii, uosabiają zdaniem autora dwa skrajne sposoby życia we współczesnej cywilizacji. Życie obu bohaterów i ich matki toczy się w świecie pozbawionym szczęścia i jakichkolwiek innych uczuć. Kiedy obsesje seksualne przywodzą jednego z braci na skraj obłędu, drugi pracuje nad genetycznym modelem nieśmiertelnej i bezpłciowej istoty ludzkiej. Książka łącząca elementy powieści obyczajowej, eseju i science fiction wywołała we Francji istną burzę, a nieprzyznanie jej autorowi nagrody Goncourtów porównywano z odrzuceniem przez jury Podróży do kresu nocy Céline'a.Wisława Szymborska: Milczenie roślin

Najnowszy wybór wierszy Noblistki oscylujący głównie wokół tematów związanych z naturą. Głębokie, mądre teksty niezwykle harmonijnie współgrają tu z piękną oprawą graficzną. Jej główny element stanowią nastrojowe fotografie.Stanisław Dygat: Jezioro Bodeńskie

Klasyka polskiej literatury XX wieku. Debiutancka, a zarazem jedna z najwybitniejszych powieści znakomitego pisarza, oparta na wątkach autobiograficznych. Historia młodego Polaka z francuskim paszportem, osadzonego w czasie II wojny w obozie dla cudzoziemców nad jeziorem Bodeńskim. Refleksyjny i nostalgiczny, a przy tym nie pozbawiony humoru portret inteligenta, zaskoczonego dziejową katastrofą, zastanawiającego się nad Polską, polskością i naszym stosunkiem do cudzoziemców, i wchodzącego w różne relacje ze spotkanymi w obozie kobietami.Małgorzata Gutowska-Adamczyk: Podróż do miasta świateł. T. 1: Róża z Wolskich

W powieści "Podróż do miasta świateł. Róża z Wolskich" ukazane zostały dalsze losy bohaterów bestsellerowej trylogii "Cukiernia Pod Amorem". Iga Toroszyn, współwłaścicielka cukierni, ma powody do niepokoju. Z muzeów na całym świecie nieznany sprawca kradnie obrazy namalowane przez Rose de Vallenord. Jest więc zagrożony także, będący w posiadaniu rodziny, portret Tomasza Zajezierskiego. Tylko czy to na pewno dzieło słynnej rudowłosej artystki, która przed laty rozkochała w sobie młodego hrabiego? Odpowiedzi na to pytanie poszuka Nina, historyczka sztuki z Warszawy. W tym celu wyruszy do Paryża śladami Róży z Wolskich.
Małgorzata Gutowska-Adamczyk przenosi czytelników w fascynujące czasy belle époque. Ukazuje barwne życie niezwykłej kobiety: malarki, emancypantki, skandalistki. Jej romanse, pragnienia i pasje. Równie ważnym bohaterem powieści jest sam Paryż - miejsce magiczne, w którym spełniają się marzenia.Paola Giovetti: Aniołowie

W dzisiejszym świecie - areligijnym i dalekim od metafizyki - temat tak ulotny jak aniołowie najczęściej jest pomijany niechętnym milczeniem. Jeszcze niedawno stanowili oni naturalną część koncepcji religijnych osób wierzących; dziś nawet teologowie nie poświęcają im zbyt dużej uwagi. Jednakże z tej przyczyny metafizyczny świat aniołów nie znika. Niezależnie od ogólnej obojętności nawet teraz od czasu do czasu odzywają się głosy przypominające nam o ich istnieniu. Paola Givetti zebrała te świadectwa, poddając je pod uwagę Czytelników, którzy są, według niej, bardziej stęsknieni aniołów niż ciekawi demonów, o których rozprawia się coraz częściej.
 1. Ceran Tomasz: Świat idei Jacka Kuronia. Warszawa 2010
 2. Dolny Śląsk: monografia historyczna. Red. Wojciech Wrzesiński. Wrocław 2009
 3. Doran Phil: Na przekór Toskanii: nasze cudowne lata we Włoszech. Bielsko-Biała 2012
 4. Gonin, Jean-Marc: Upadek Muru Berlińskiego. Warszawa 2009
 5. Herbert Zbigniew: Pan Cogito. Kraków 2008
 6. Kołodziński Paweł: Etyka: zakres podstawowy: podręcznik. Gdynia 2011
 7. Koper Sławomir: Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2011
 8. Kucówna Zofia: Szara godzina. Poznań 2012
 9. Llosa Vargas Mario: Marzenie Celta. Kraków 2011
 10. Murakami Haruki: Kronika ptaka nakręcacza. Warszawa 2011
 11. Norwid Cyprian Kamil: Poezje. Kraków 2010
 12. Prewęcka Karolina: Stanisława Celińska: niejedno przeszłam. Warszawa 2012
 13. Reymont Władysław: Chłopi. Kraków 2012
 14. Sparks Nicholas: List w butelce. Warszawa 2011
 15. Sparks Nicholas: Prawdziwy cud. Warszawa 2011
 16. Szymborska Wisława: Wystarczy. Kraków 2012
 17. Tranströmer Tomas: Wiersze i proza 1954-2004. Kraków 2012
 18. Updike John: Miłosne kawałki. Warszawa 2007

Zofia Kucówna: Szara godzina

Zofia Kucówna - wybitna polska aktorka, niezwykła osobowość, która talentem i pracą podbiła sceny najlepszych teatrów, opowiada o życiu w teatrze i o teatrze swojego życia. "Szara godzina" jest jej opowieścią o dzieciństwie spędzonym w Komorowie, pracy na uczelni ze studentami, wieloletniej działalności w ZASP-ie na rzecz Domu Aktora w Skolimowie. Artystka wszystko przeplata anegdotami, opisami zdarzeń z życia prywatnego i zawodowego.

Wisława Szymborska: Wystarczy

Komitet Noblowski nazwał Wisławę Szymborską "Mozartem poezji". Ona sama pisała o sobie: "autorka paru wierszy". Z charakterystyczną pokorą mówi: "Wystarczy" i po raz kolejny uczy dystansu do siebie i do życia.
Wydawnictwo a5 oddaje czytelnikowi do rąk pozycję szczególną. "Wystarczy" to najnowszy tomik poezji Wisławy Szymborskiej. Jak podkreśla Michał Rusinek, najnowszy - a nie ostatni. Wybór zawiera 13 kompletnych wierszy ułożonych zgodnie z chronologią powstania. Niektóre z nich były publikowane w prasie codziennej i tygodnikach. Tomik opatrzony jest komentarzem Ryszarda Krynickiego, w którym znajdują się m.in. fragmenty niedokończonych utworów. Zbiór zawiera nie tylko liryki, jak zawsze zaskakujące bogactwem treści i nastrojów, lecz także faksymile rękopisów poetki. Dzięki nim czytelnik może poznać warsztat pisarski Noblistki, zobaczyć proces kształtowania wiersza - od rozproszonych notatek pełnych skreśleń i dopisków po wersję ostateczną. Tytuł - "Wystarczy" - Wisława Szymborska wybrała sama. Nie jest on pożegnaniem, lecz raczej manifestem pokory i skromności. Poetka podejmuje poważne problemy w sposób przystępny, wzruszający, a jednocześnie przenikliwy. Filozoficzne rozmyślania i obserwacje przeplatają się z pytaniami dnia powszedniego.Mario Vargas Llosa: Marzenie Celta

Jest to fabularyzowana biografia Roger'a Casement'a, Irlandczyka, który w służbie Jej Królewskiej Mości pełnił funkcję dyplomaty. W dowód zasług dla Korony przyznano mu szlachetny tytuł lorda(sir). Praca dyplomaty na początku XX wieku nie należała do najprzyjemniejszych. Ta, której podjął się Casement, była wręcz traumatyczna i odbiła się na zdrowiu psychicznym i fizycznym dyplomaty. Rozmiar okrucieństwa i bestialstwa, które zawędrowały do Afryki wraz z kolonizatorami był wręcz porażający. Biczowanie, porwania, gwałt, przemoc stały się emblematem cywilizacji szerzonej przez Europejczyków, którzy na czas wyprawy do Afryki zostawiali sumienia w domach. Casement miał sprawdzić, czy nieoficjalne doniesienia o wydarzeniach w Afryce południowej są prawdą. Niestety były. Nie inaczej było także w Peru. Zmienił się tylko kontynent, język. Zło pozostało takie samo, cierpienie również. Tam gdzie pojawiali się Panowie z Europy życie mieszkańców zamieniało się w cywilizacyjne piekło. Takie obrazy nikogo nie pozostawiają obojętnym, a na wrażliwego Casement'a podziałały jak katalizator. Życie Roger'a Casement'a to walka. Walka o godność ciemiężonych ludów w Afryce i Ameryce Południowej. Walka o niepodległość Irlandii. To także walka z własnym ciałem i duszą, z poczuciem pogardy do samego siebie za to kim jest. Z ludzkimi uprzedzeniami i homofobią, która w tamtych czasach była czymś zupełnie naturalnym, społecznie uzasadnionym ostracyzmem. Książka ciekawa, poruszająca. Skłaniająca do refleksji.

Haruki Murakami: Kronika ptaka nakręca cza

Akcja "Kroniki ptaka nakręcacza", podobnie jak w większości książek tego autora jest bardzo skomplikowana, ale nie ona jest najważniejsza. Jeden z recenzentów streścił ją tak: Toru Okada traci najpierw pracę, potem kota, potem żonę a w końcu - rozum. O ile w pierwszych trzech punktach można recenzentowi przyznać rację, o tyle z tym rozumem sprawa jest nieco bardziej złożona.
Życie Toru Okady po stracie pracy jest monotonne i pozbawione ambicji. Żona zarabia wystarczająco dużo na utrzymanie ich obojga, a Toru prowadzi dom. Ten harmonijny układ zostaje jednak pewnego dnia zburzony, kiedy to znika im kot. Toru wyrusza na poszukiwanie zwierzątka i tak zaczyna się wielka historia jego spotkań z różnymi najdziwniejszymi osobami, prowadząca do całkowitej przemiany duchowej, nieomal buddyjskiej iluminacji. Gdy odejście żony pozbawia go środków do życia i nie może sobie pozwolić na bezczynność, jest już innym człowiekiem, gotowym zacząć nowe życie.

Nicholas Sparks: List w butelce

Wyrzucona za burtę butelka, zdana na kaprys losu, mogła trafić w najodleglejszy zakątek świata. Zamiast tego, po niecałym miesiącu podróży, wypłynęła na plaży nad zatoką Cape Cod, gdzie znalazła ją spędzająca nadmorskie wakacje Theresa Osborne, dziennikarka z Bostonu, samotnie wychowująca dwunastoletniego syna. W środku był list miłosny napisany do zmarłej żony i zaczynający się od słów: "Moja najdroższa Catherine, tęsknię za Tobą, ukochana, tak jak zawsze, ale dzisiaj było mi bardzo ciężko, bo ocean śpiewał o naszym wspólnym życiu." Zaintrygowana i przejęta do głębi historią pary kochanków, Theresa rozpoczyna poszukiwania człowieka, który potrafił tak mocno i wiernie kochać. Kim był mężczyzna? Gdzie się teraz znajduje? Jej spotkanie z tajemniczym Garrettem zaowocuje wielką miłością...

Nicholas Sparks: Prawdziwy cud

Jeremy Marsh jest wschodzącą gwiazdą mediów, dziennikarzem śledczym, którego specjalnością jest pisanie demaskatorskich artykułów o rzeczach niezwykłych, nietypowych koncepcjach naukowych, rzekomych zjawiskach nadprzyrodzonych, jasnowidzach i uzdrowicielach. Realista, sceptyczny od urodzenia, lubi swoją pracę i dlatego bez wahania przyjmuje zaproszenie przyjazdu do miasteczka Boone Creek w Karolinie. Miejscowy cmentarz jest ponoć nawiedzany przez duchy dawnych niewolników. Ilekroć nadciągnie mgła, tajemnicze błękitne światełka zdają się tańczyć na kamieniach nagrobnych. Po przyjeździe, wbrew sobie, Jeremy zaczyna interesować się prześliczną młodą bibliotekarką Lexie Darnell. Specyficzna atmosfera małej miejscowości, w której wszyscy się znają i wiedzą o sobie wszystko, absorbująca tajemnica oraz atrakcyjna kobieta sprawią, że Marsh przeżyje pierwszy w swoim życiu prawdziwy cud...

Karolina Prewęcka: Stanisława Celińska: niejedno przeszłam

Wybitna aktorka Stanisława Celińska szczerze opowiada zarówno o sukcesach scenicznych, jak i o codziennych problemach. Wspomina ludzi, którzy byli i są dla niej ważni - życiowych partnerów, przyjaciół, autorytety. Nie unika trudnych, a nawet wstydliwych tematów. Artystka, jako jedna z niewielu osób z show-biznesu, publicznie przyznała się do alkoholizmu. Często podkreśla rolę wiary. To właśnie religijność pomogła jej przetrwać życiowe zawirowania. Oprócz dat i faktów mamy też w książce osobiste przemyślenia i podtrzymujące na duchu przesłanie aktorki. Zwierzeń słucha Karolina Prewęcka, dziennikarka, autorka wywiadu rzeki z Bohdanem Łazuką "Przypuszczam, że wątpię". Barwny portret artystki uzupełniają wypowiedzi jej przyjaciół i znajomych: ludzi świata sztuki - Andrzeja Wajdy, Daniela Olbrychskiego, Krystyny Tkacz, Aliny Janowskiej, ale także sąsiadów i koleżanek ze szkoły. Z książki wyłania się obraz osoby lubianej, ujmującej bezpośredniością i pełnej ciepła.

Dolny Śląsk: monografia historyczna. Redaktor Wojciech Wrzesiński

Jest to pierwsza kompletna historia regionu, która w przybliżeniu swoimi granicami obejmuje dzisiejsze województwo dolnośląskie. Nie jest to jednak statyczna opowieść o dziejach terytorium wykreślonego na mapie administracyjnej - głównymi bohaterami książki są Dolnoślązacy. Autorzy publikacji dążyli przede wszystkim do ukazania dynamicznego charakteru zjawisk, które decydowały o wyodrębnianiu się Dolnego Śląska z szerszych wspólnot - politycznych, gospodarczych, kulturowych... Książka została napisana z myślą o tych mieszkańcach regionu, którzy pragną w pełni korzystać z otaczającego ich dziedzictwa kulturowego. Może jednak z powodzeniem służyć także tym wszystkim, którzy chcieliby poznać i zrozumieć specyfikę dolnośląskiej tożsamości. Dzieło swe powstanie zawdzięcza trosce profesora Wojciecha Wrzesińskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Poszczególne rozdziały przygotowali pod jego redakcją pracownicy tegoż Instytutu. Dolnoślązacy, piszący o Dolnoślązakach...

Phil Doran: Na przekór Toskanii: nasze cudowne lata we Włoszech

Pamiętacie serial Cudowne Lata? Ich scenarzysta, Phil Doran, opowiada własną historię o życiu w Toskanii. Pewnego dnia jego żona kupuje dom w toskańskiej wiosce. I to bez wiedzy Phila. Ten nie wierzy w przeprowadzkę do momentu, gdy nie przekroczy progu nowego domu. Piękna i zabawna opowieść o tym jak można spędzać miodowe miesiące przez całe życie.

Sławomir Koper: Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej

Piękna epoka, inteligentne i piękne kobiety. Dwudziestolecie międzywojenne to prawdziwy raj dla historyka, to czasy kiedy w życiu publicznym pojawiły się wielkie indywidualności, barwne postacie, niezapomniane osobowości. Sławomir Koper kontynuuje wątek życia prywatnego elit II Rzeczypospolitej i tym razem zajął się osobami kobiet odgrywających w tych czasach znaczącą rolę. I nie ogranicza się włącznie do osób najbardziej znanych, przypomina również panie już nieco zapomniane (Maria Morska) czy też dopiero obecnie docenione (Katarzyna Kobro). Ale przede wszystkim jest to barwna opowieść o żeńskich elitach okresu międzywojennego, z Jadwigą Beck, Zofią Nałkowską czy Marią Dąbrowską na czele. I jak zwykle autor nie ogranicza się wyłącznie do oficjalnego wizerunku, otwarcie pisze o sprawach finansowych, problemach uczuciowych czy orientacji seksualnej swoich bohaterek. Tworzy w ten sposób intrygujący obraz zwyczajnego życia, z jego wadami i zaletami, bardzo odległy od znanego nam z dotychczasowych publikacji. A lekki język autora i jego wartka narracja są dodatkowym atutem tej książki.

Tomasz Ceran: Świat idei Jacka Kuronia

Książka przedstawia ewolucję poglądów politycznych Jacka Kuronia. Autor opisuje zmieniające się w ciągu dziesięcioleci zapatrywania działacza na politykę, zagadnienia społeczne, teorię i praktykę wychowania. Sporo uwagi poświęca również „zderzeniu” wizji Kuronia z rzeczywistością społeczną III Rzeczypospolitej. Książka nie jest klasyczną biografią. Autor skupia się przede wszystkim na poglądach społeczno-politycznych jednego z czołowych działaczy opozycji wobec władz PRL. Życie prywatne opisane jest tu mniej szczegółowo. Autor rezygnuje też ze szczegółowego opisu wydarzeń politycznych czasów PRL i pierwszego 15-lecia III Rzeczypospolitej, skupiając się bardziej na wpływie, jaki wywarły one na życie i poglądy bohatera książki.

John Updike: Miłosne kawałki

Najnowszy zbiór dwunastu opowiadań, z których większość łączy osoba autora - sześćdziesięciokilkuletniego pisarza, dokonującego bilansu swojego dotychczasowego życia, związków z kobietami, rodzicami i dorastającymi dziećmi. Książka przedstawia świat oglądany oczyma człowieka doświadczonego, patrzącego nań wyrozumiale i z dobroduszną ironią; zawiera także pochwałę instynktu życia, triumfującego wbrew wielu przeciwnościom. Uzupełnieniem tomu jest kontynuacja znanej i popularnej w Polsce powieści Updikea Uciekaj, Króliku.

Zbigniew Herbert: Pan Cogito

Do lektur Pana Cogito należą proroctwa Izajasza i pisma filozofów, ale również codzienna gazeta. Znajduje się on w kręgu oddziaływania tysięcy lat europejskiej kultury, ale jest też pod naciskiem najnowszych mód i snobizmów o motylim żywocie. Nie jest o wiele mądrzejszy czy bardziej pewny swoich racji od rzeszy swych współczesnych i współziomków. Wyróżnia go to, że próbuje myśleć, że borykając się z niepewnością i zwątpieniem stara się mimo wszystko ocalić w sobie zdolność do niezależnego myślenia. I stąd jego imię. Herbert w pewnym sensie odwraca słowa& Kartezjusza; nie tylko "myślę, więc jestem", ale również: skoro chcę istnieć naprawdę - muszę myśleć."

Jean-Marc Gonin, Upadek Muru Berlińskiego

W listopadzie 2009 roku minęło dwadzieścia lat od upadku muru berlińskiego. Wydarzenie to stało się jednym z symboli rozpadu bloku komunistycznego oraz pierwszym krokiem ku powtórnemu zjednoczeniu Niemiec. Autorzy wykorzystali w swojej pracy nie tylko "klasyczne" źródła historyczne, ale przede wszystkim wiele relacji zebranych od uczestników tych wydarzeń. Dzięki temu czytelnik nie tylko poznaje przebieg jednego z najdonioślejszych zwrotów w historii XX wieku, ale również może spojrzeć na Berlin listopada 1989 roku oczami ludzi, którzy wówczas tworzyli historię.

Tomas Tranströmer: Wiersze i proza 1954-2004

Zbiór zawiera wszystkie wiersze, które laureat Nagrody Nobla opublikował w tomach poetyckich, od 17 wierszy z 1954 roku do wydanego w 2004 roku tomu Wielka zagadka. Zawierają też prozę wspomnieniową, Wspomnienia mnie widzą z 1993 roku oraz cykl 9 wierszy haiku, Więzienie, które poeta napisał w 1959 roku, a opublikował w roku 2001. Po raz pierwszy czytelnik będzie mógł się zapoznać z twórczością Tranströmera w całej jej dynamice, z precyzyjnym, przejrzystym obrazowaniem, powtarzającymi się w różnych wariantach motywami, często związanymi z przekraczaniem granic nie tylko państw, ale też granic metafizycznych, oraz z różnorodną tonacją tych wierszy: od metafizycznego lęku, po swoisty Tranströmerowski humor.
Wrzesień 2012

 1. Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Pamiątkowe rupiecie: biografia Wisławy Szymborskiej. Kraków 2012
 2. Koper Sławomir: Polskie piekiełko: obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945. Warszawa 2012
 3. Martin George: Starcie królów. Poznań 2012
 4. Olczak-Ronikier Joanna: Korczak: próba biografii. Warszawa 2011
 5. Pryzwan Mariola: Anna German o sobie. Warszawa 2012

Książki z serii HISTORIA PODBOJU KOSMOSU

 1. Godwin Robert: Apollo: początek programu. Warszawa 2012
 2. Godwin Robert: Apollo: eksploracja Księżyca. Warszawa 2012
 3. Godwin Robert: Apollo 11: pierwszy człowiek na Księżycu. Warszawa 2012
 4. Godwin Robert: Mars. Warszawa 2012
 5. Godwin Robert: Space Shuttle. Warszawa 2012
 6. McElyea Tim: Constellation: Księżyc, Mars i dalej. Warszawa 2012
 7. Whitfield Stephen; Deep Space. Warszawa 2012
 8. Whitfield Steve: Hubble: kosmiczny teleskop. Warszawa 2012
 9. Whitfield Steve: Gemini. Warszawa 2012
 10. Whitfield Steve: Mercury. Warszawa 2012

Lektury:

 1. Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Kraków 2012
 2. Reymont Władysław: Chłopi. Kraków 2012
 3. Sienkiewicz Henryk: Potop. Kraków 2012
Seria książkowa “Historia Podboju Kosmosu” to najlepszy przewodnik, dotyczący osiągnięć człowieka w poznawaniu przestrzeni kosmicznej. Począwszy od początków kosmicznego wyścigu między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, przez misje księżycowe NASA, aż po erę wahadłowców i plany, związane z programem Constellation, książki prowadzą czytelnika krok po kroku, ujawniając szczegóły techniczne i niepublikowane wcześniej informacje. Poza programami lotów załogowych, książki omawiają również misje sond kosmicznych, a osobny tom poświęcony jest historii badań Marsa. Każda z publikacji jest bogato ilustrowana i zawiera fotografie, które nie były wcześniej nigdzie prezentowane. “Historia Podboju Kosmosu” jest także najbardziej aktualną publikacją, dotyczącą lotów w kosmos – polska edycja została uaktualniona i ukazuje stan badań i losy programów kosmicznych w końcu 2011 r.Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie: biografia Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska była znana z tego, że niechętnie opowiadała o swoim życiu prywatnym, a osobiste zwierzenia uważała za coś niestosownego. Przed Anną Bikont i Joanną Szczęsną postanowiła jednak odsłonić ukrywane prywatne oblicze i zdradzić część sekretów fascynującej biografii "Mozarta poezji". Spotkanie autorek z Noblistką przerodziło się w niezwykle osobistą podróż, odkrywającą nawet przed samą Wisławą Szymborską wiele zaskakujących faktów i historii rodzinnych. W cyklu rozmów Poetka w niepowtarzalny i zabawny sposób komentowała etapy swego życia i meandry twórczości. Jej opowieść uzupełniają wspomnienia przyjaciół oraz subtelne interpretacje wierszy i felietonów Wisławy Szymborskiej. "Pamiątkowe rupiecie" są pierwszą pełną biografią Noblistki. Jest to wersja gruntownie uzupełniona w stosunku do wydania, które ukazało się po Nagrodzie Nobla, wzbogacona o wydarzenia ostatnich 15 lat życia Wisławy Szymborskiej. Autorki dotarły do wielu nieznanych dotąd szczegółów z jej życia, książkę wzbogaciły niepublikowanymi nigdzie fotografiami. Portret niezwykłej bohaterki tej opowieści nabrał powagi i głębi, nie tracąc przy tym swej lekkości.Joanna Olczak-Ronikier, Korczak: próba biografii

Autorka kreśli historię życia Janusza Korczaka, wplatając ją w żywą i poruszającą narrację o losach i wyborach polskich Żydów. Szkicuje barwny portret bohatera: chłopca szukającego swojej drogi, młodego lekarza kontynuującego społecznikowską działalność ojca, pedagoga głoszącego śmiałe, nowatorskie teorie, wieloletniego kierownika słynnego Domu Sierot - internatu dla dzieci żydowskich i współpracownika Naszego Domu - internatu dla dzieci polskich, a równocześnie znakomitego pisarza. Ukazuje człowieka na tle jego epoki, bogate dziedzictwo, które go ukształtowało, i okrutne czasy, w jakich przyszło mu żyć. To znakomita biografia i zarazem porywająca opowieść.Mariola Pryzwan Mariola, Anna German o sobie

Mariola Pryzwan - autorka biografii Haliny Poświatowskiej, Zbigniewa Cybulskiego i Władysława Broniewskiego - wydaje już drugą książkę poświęconą Annie German, jednej z najwybitniejszych gwiazd polskiej estrady. Pozycja wychodzi równo 30 lat po śmierci popularnej wokalistki. Zawiera 164 fotografie, pochodzące głównie z rodzinnego archiwum, a także prywatne listy i dokumenty.
Mariola Pryzwan losami piosenkarki interesuje się od dawna, jest też wielbicielką jej talentu. Książka "Tańcząca Eurydyka" zawierała wspomnienia znajomych, przyjaciół i krewnych artystki. Tym razem biografka postanowiła oddać głos samej Annie German. Pozbierała jej wypowiedzi z audycji radiowych, prasy polskiej, rosyjskiej i włoskiej. Zadanie nie było łatwe, ponieważ gwiazda nie lubiła udzielać wywiadów.
Dzięki lekturze publikacji "Anna German o sobie" poznamy wiele szczegółów z ciekawego życia piosenkarki. Przeczytamy o dzieciństwie spędzonym w środkowej Azji, o studiach geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, o współpracy z teatrem studenckim Kalambur, o sukcesach na festiwalach w Opolu, Sopocie, San Remo i Ostendzie. Dowiemy się sporo na temat pobytu Anny German we Włoszech, na temat jej tragicznego wypadku samochodowego, długotrwałej rehabilitacji oraz heroicznej walki o powrót na estradę. Zobaczymy Annę German nie tylko jako wielokrotnie nagradzaną wokalistkę, ale również jako wrażliwego, ciepłego i dobrego człowieka. Przeczytamy, o czym marzyła, co myślała o szczęściu, jak pięknie mówiła o swojej babci, matce i synku...Sławomir Koper, Polskie piekiełko: obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945

Nowa książka Sławomira Kopra to pozycja poruszająca tematy pomijane w dotychczasowych publikacjach. Sprawy wstydliwe, rzucające cień na polską emigrację po klęsce wrześniowej: spory polityczne, rozgrywki personalne, bezwzględną walkę o władzę. Eliminację z życia publicznego ludzi związanych z sanacją, chorobliwe rozliczenia z przeszłością, obozy internowania dla niewygodnych oficerów i polityków. Ambicje i brak zdecydowania generała Sikorskiego, żenujące obsesje jego podwładnych, konflikty wstrząsające polskim światem w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Informacje zaskakujące, czasami wręcz nieprawdopodobne i bardzo odległe od stereotypowego postrzegania polskiej emigracji tego okresu. Ale autor znalazł też inne tematy. Nieprawdopodobne losy pięknej Krystyny Skarbek (ulubionej agentki Churchilla), obrazy z życia polskich bohaterów "Bitwy o Anglię", rozpad przyjaźni skamandrytów, tajemniczą postać Józefa Rettingera, kobiety w życiu generała Andersa czy zadziwiające przypadki byłego premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego. I dziwną grę hitlerowskiej Abwehry patronującej wyjazdowi z okupowanego kraju rodziny Sikorskiego i żony generała Sosnkowskiego. I to zapewne bez wiedzy samych zainteresowanych...George Martin, Starcie królów

Drugi tom cyklu Pieśń Lodu i Ognia. Żelazny Tron jednoczył Zachodnie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa jednak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli wojnę, a Sansa została narzeczoną mordercy ojca, który okrzyknął się królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koniec Burzy, dawni wasale Żelaznego Tronu ogłaszają się królami. Pewnego dnia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przynosząc zapowiedź końca lata ? najdłuższego lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźniejszym wrogiem będzie jednak zima... George R.R. Martin jest jednym z najbardziej cenionych pisarzy fantastyki. Dzięki swej wielotomowej sadze pozyskał miliony oddanych fanów i odrodził tradycję epickiej fantasy w stylu tolkienowskim.
Wspaniała epopeja George'a R.R. Martina jest opowieścią pełną intryg, zdrad i politycznych rozgrywek o niezwykłej sile oddziaływania.
 1. Atkinson P., Sezon na winobranie: rozkosze wiejskiego życia. Wyd. Lit. 2011
 2. Balzac H., Stracone złudzenia. Wyd. Zielona Sowa 2007
 3. Biała A., Literatura i architektura: korespondencja sztuk. WSiP 2010
 4. Białe plamy – czarne plamy. Red. A.D. Rotfeld. PISM 2010
 5. Białoszewski M., Tajny dziennik. Wyd. Znak 2012
 6. Davies N., Zaginione królestwa. Społ. Inst. Wydawniczy 2010
 7. Dębek T. M., Św. Benedykt z Nursji. WAM 2011
 8. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian… DOD 2012
 9. Drösser Ch., Matematyka: daj się uwieść. PWN 2011
 10. Eco U., Cmentarz w Pradze. Oficyna Lit. Nur sur Blanc 2011
 11. Görtemaker H., Ewa Braun: na dworze Führera. Wyd. Lit. 2011
 12. Grygier U., Biologia: trener. WSiP 2010
 13. Gutowska-Adamczyk M., Cukiernia pod Amorem. Cz.3. Wyd. Nasza Księgarnia 2011
 14. Hołownia Sz., Prokop Marcin, Bóg, kasa i rock`n`roll. Społ. Inst. Wydawniczy 2011
 15. Houellebecq M., Mapa i terytorium. Wyd. W.A.B. 2011
 16. Jancarz-Łanczkowska B., Biologia: zadania. WSiP 2010
 17. Kasprowicz J., Wybór poezji. Wyd. Zielona Sowa cop. 2009
 18. Keneally T., Lista Schindlera. Prószyński i S-ka 2008
 19. Kęder R., Polska przyroda – dar i obowiązek. Stow. Rozw. Społecznego 2011
 20. King S., Dallas`63. Prószyński i S-ka 2011
 21. Layons J., Wstęp do językoznawstwa. PWN 1976
 22. Libik-Konieczny M., Biologia: repetytorium. WSiP 2010
 23. Łękawa A., Geografia: poziom podstawowy i rozszerzony. GREG 2011
 24. Mendoza E., Wyspa niesłychana. Społ. Inst. Wydawn. 2011
 25. Murakami H., 1Q84. T.2. Warszawskie Wyd. Lit. 2011
 26. Murakami H., 1Q84. T.3. Warszawskie Wyd. Lit. 2011
 27. Parandowski J., Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. PULS [2012]
 28. Pilot M., Pióropusz. Wyd. Lit. 2011
 29. Pobóg-Lenartowicz A., Święty Wojciech. WAM 2011
 30. Richthofen M., Wspomnienia Czerwonego Barona. Wyd. Dolnośl. 2011
 31. Rocznik Świdnicki. Red. A. Andrzejewski. TRZŚ 1974
 32. Rocznik Świdnicki. Red. A. Andrzejewski. TRZŚ 1976
 33. Rocznik Świdnicki. Red. A. Andrzejewski. TRZŚ 1977
 34. Rocznik Świdnicki. T.38. Red. W. Rośkowicz. TRZŚ 2010
 35. Rubin G.C.: Projekt Szczęście. Wyd. Nasza Księgarnia 2011
 36. Sophocles, Król Edyp. Księgarnia Wyd. Skrzat 2009
 37. Sparks N., Szczęściarz. Wyd. Albatros 2011
 38. Springer F., Miedzianka: historia znikania. Wyd. Czarne 2011
 39. Szafraniec K.: Młodzi 2011
 40. Szymborska W., Tutaj = Here: New Poems. Wyd. Znak 2012
 41. Świdnica: rynek z tradycjami. Pikgroup 2011
 42. Trojanowicz Z., Romantyzm: od poetyki do polityki. Tow. Aut. i Wyd. 2010
 43. Vargas Llosa M., Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki. Społ. Inst. Wydawniczy 2011

Patricia Atkinson, Sezon na winobranie: rozkosze wiejskiego życia

Patricia Atkinson odniosła sukces. Francuzi pokochali jej wina, a prestiżowe nagrody, którymi je uhonorowano, przyniosły jej sławę jednej z wiodących producentek tego trunku w regionie. A jednak? Każdy sukces kosztuje, cieniem tego była samotność, rozstanie z mężem, śmierć przyjaciela. Ukojenie Patricia znalazła w pięknie przyrody, hojności ziemi, życzliwości sąsiadów. Ta książka jest pochwałą prostych uroków wiejskiego życia ? dobrego wina, przyjaźni, życia ściśle zespolonego z mądrym rytmem natury. Jeśli możesz wziąć udział w polowaniu, iść na ryby albo poszukać trufli, by zjeść ją na śniadanie, czego jeszcze potrzebujesz do szczęścia?Alicja Biała, Literatura i architektura: korespondencja sztuk

Publikacja zawiera:

 • reprodukcje dzieł architektonicznych,
 • objaśnienia historyków sztuki,
 • dzieła literackie,
 • impresje autorskie,
 • informacje o architektach i pisarzach.Miron Białoszewski, Tajny dziennik

Nikt nie mógł przeczytać Tajnego dziennika wcześniej. Cała twórczość Białoszewskiego to osobliwy pamiętnik. To dzieło - ze względu na stopień szczerości i samoobnażenia - mogło zostać wydane dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci poety. W swojej "domowej epopei" Białoszewski przygląda się ludziom znanym i nieznanym. Przygląda się również sobie, odsłania bujne życie towarzyskie, artystyczne, prywatne, erotyczne. Grzesznik, który "grzech" swój wybrał i przełamał tabu. Optymista, któremu życie nie oszczędziło męczarni, choroby i samotności.
Mając piętnaście, szesnaście lat po raz pierwszy zdał sobie sprawę ze swojego homoseksualizmu. Pisze w dzienniku o tym, jak rozpoznawał samego siebie. Gdyby mieszkał w Paryżu czy Nowym Jorku, nikt by nie pytał, z kim śpi, o której wstaje i jak się ubiera. On tymczasem żył w peerelowskiej Warszawie".Norman Davies, Zaginione królestwa

Norman Davies zabiera nas w oszałamiającą podróż przez wieki dziejów. Pokazuje egzotyczne stolice i mówiące niemal wymarłymi językami narody. Przedstawia nam nieznaną historię Europy, ale i opowiada o nas samych: o Galicji, Prusach, Wielkim Księstwie Litewskim. Czy jakiś inny historyk miałby na tyle wyobraźni, żeby połączyć ze sobą upadek ZSRR, historię Gdańska i państwo barbarzyńskich Wizygotów? Po lekturze Zaginionych Królestw nikt już nie będzie mógł traktować uporządkowanego świata historii ze szkolnych podręczników jak prawdy objawionej. Burgundia nie będzie kojarzyć się wyłącznie z winem, a Aragonia z Aragornem z Tolkienowskiego Władcy Pierścieni.
Nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, że proza Normana Daviesa to literacka uczta. Ale Norman Davies potrafi też dzięki swoim książkom czegoś nas nauczyć. Zaginione Królestwa uzmysławiają, że historia nieustannie kotłuje się i bynajmniej nie zmierza do "końca". Wręcz przeciwnie, nie miejmy wątpliwości, świat wokół nas wcześniej czy później odejdzie w przeszłość. Tak jak odeszły światy, które Norman Davies ożywia w Zaginionych Królestwach.Christoph Drösser, Matematyka: daj się uwieść

Wszystko, co robimy na co dzień ma ścisły związek z matematyką, mycie zębów, postój w korku, praca komputera, czy wypłacenie gotówki z bankomatu. Autor za pomocą przewrotnych przykładów i zabawnych anegdot objaśnia zagadnienia matematyczne, które spędzają sen z powiek nie tylko uczniom.Szymon Hołownia, Marcin Prokop, Bóg, kasa i rock`n`roll

Hołownia i Prokop w elektryzującej rozmowie. Zderzenie dwóch odmiennych spojrzeń na religię, kulturę i świat mediów. Jezus jako marketingowiec, pożytki płynące z noszenia habitu, różnica między Bogiem a idolem, urok pieniędzy i problemy z wolną wolą - to tylko niektóre wątki tej zaskakującej konfrontacji.


Umberto Eco, Cmentarz w Pradze

Cmentarz w Pradze to powieść kryminalno-szpiegowska, której akcja rozgrywa się w XIX wieku. Jej bohaterem jest Simone Simonini, cyniczny fałszerz świadczący usługi wywiadom wielu krajów. Obsesyjny antysemita. Nienawidzi również jezuitów, masonów i … kobiet. Eco opisuje jego historię odwołując się do najlepszych wzorów XIX wiecznej powieści przygodowej - mamy więc wartką akcję (fałszerstwa, spiski i zamachy), ciekawą intrygę o zaskakującym rozwiązaniu, a wszystko opowiedziane barwnym, potoczystym językiem.
Heike Görtemaker, Ewa Braun: na dworze Führera

Intrygująca, bestsellerowa biografia towarzyszki życia Adolfa Hitlera. Heike Görtemaker obala stereotyp naiwnej blondynki i kreśli portret Ewy Braun jako silnej kobiety mającej większy wpływ na decyzje polityczne Hitlera, niż dotychczas zwykło się uważać. Autorka przedstawia historię życia Braun w szerszym kontekście, tak by czytelnik zyskał wgląd nie tylko w prywatność Hitlera, ale również w życie codzienne Niemców w tamtym okresie. Pasjonująca lektura również dla tych, którzy nie lubią historii.
Michel Houellebecq, Mapa i terytorium

Najnowsza powieść Houellebecqa, która stała się wydarzeniem, zanim trafiła do księgarń, a wkrótce po premierze została uhonorowana prestiżową Nagrodą Goncourtów oraz otrzymała wyróżnienie "Lista Goncourtów: polski wybór". Jed Martin, debiutujący artysta, odnosi olbrzymi sukces za sprawą zdjęć przedstawiających mapy, po czym powraca do swojej pierwotnej twórczości, czyli do malarstwa. Wstęp do katalogu wystawy jego obrazów ma napisać światowej sławy pisarz, Michel Houellebecq - typ niezbyt przystępny, zdecydowanie za dużo pijący i strasznie zaniedbany. Między artystami zawiązuje się nić przyjaźni. Gdy kilka lat później pisarz zostaje zamordowany, Martin decyduje się pomóc w wyjaśnieniu przerażającej zbrodni. Kolejną już powieść enfant terrible francuskiej sceny literackiej można czytać na kilku poziomach. Mapa i terytorium to oczywiście biografia fikcyjnego artysty Jeda Martina, z mocnym wątkiem kryminalnym. Ale jest to również błyskotliwa satyra społeczna - bo jak inaczej potraktować ironiczny portret paryskich środowisk artystycznych? - i traktat o ułomności relacji międzyludzkich, które tak dobrze obrazuje historia Jeda i jego ojca. Grzechem byłoby też nie wspomnieć o powracającym motywie grzejnika, czyli o zabawie pisarza z tradycją powieści francuskiej.Stephen King, Dallas`63

Jake Epping to trzydziestopięcioletni nauczyciel angielskiego w Lisbon Falls w stanie Maine, który dorabia, prowadząc kursy przygotowawcze do matury zaocznej dla dorosłych. Od jednego ze swoich uczniów, Harry'ego Dunninga, dostaje wypracowanie - makabryczną, wstrząsającą opowieść w pierwszej osobie o tym, jak pewnej nocy przed pięćdziesięciu laty ojciec Harry'ego zatłukł na śmierć jego matkę i braci, a siostrę pobił tak bardzo, że nigdy nie odzyskała przytomności. Od tego wszystko się zaczyna...
Wkrótce potem przyjaciel Jake'a, Al, właściciel lokalnego baru, zdradza mu tajemnicę: jego spiżarnia jest portalem do roku 1958. Powierza Jake'owi szaloną - i, co jeszcze bardziej szalone, wykonalną - misję ocalenia Kennedy'ego. Tak oto Jake zaczyna swoje nowe życie jako George Amberson, życie w świecie Elvisa i JFK, amerykańskich krążowników szos i wczesnego rock and rolla, gniewnego samotnika nazwiskiem Lee Harvey Oswalda i Sadie Dunhill, pięknej szkolnej bibliotekarki, która zostaje miłością życia Jake'a - życia wbrew wszelkim normalnym regułom czasu.Eduardo Mendoza, Wyspa niesłychana

Fábregas rzuca wszystko - rodzinę, firmę, kochankę. Przeznaczenie lub przypadek prowadzi go do Wenecji. Dla niego to miejsce niezwykłe, pełne sekretów i tajemniczych postaci - świętych od zaskakujących cudów, morderców grasujących po ulicach, kurtyzan zamieszkujących sypiące się pałace. Miasto hipnotyzuje, budząc głód spóźnionego odkrywania, przeżywania i smakowania życia. I wtedy na drodze Fábregasa staje tajemnicza kobieta, która niczego od niego nie chce. Wenecja daje schronienie kruchej namiętności.Haruki Murakami, 1Q84. T.2

Murakami w mistrzowski sposób buduje fantastyczne postaci, równoległe światy, zaciera granice między rzeczywistością a literaturą. 1Q84 to opowiadana na przemian historia kobiety i mężczyzny, Aomame i Tengo, sensacyjna, chwilami wręcz przerażająca. Oboje w dzieciństwie dobrze się znali i wszystko wskazuje na to, że ich ścieżki znowu się skrzyżują. Ona jest instruktorką sztuk walki, masażystką, a po godzinach perfekcyjną morderczynią. On - wykładowcą matematyki, a w wolnych chwilach początkującym pisarzem i redaktorem. Aomame dostaje się do innej rzeczywistości. Ona i Tengo desperacko próbują się odnaleźć. Aomame postanawia powrócić do normalnego świata, a gdy to się jej nie udaje, podejmuje decyzję o samobójstwie. Ma nadzieję, że w ten sposób porzuci drugą siebie żyjącą w roku 1Q84 i powróci do zwykłego roku 1984. W tym samym czasie Tengo postanawia, że spróbuje żyć w świecie, w którym na niebie unoszą się dwa księżyce, bo wie, że tylko w nim może spotkać swoją Aomame.Haruki Murakami, 1Q84. T.3

W trzecim tomie tej fantastycznej powieści Murakamiego poznajemy dalsze losy Aomame i Tengo rozgrywające się w niezwykłym świecie roku 1Q84. Ona ukrywa się przed zemstą członków sekty za zamordowanie Lidera, a on czuwa przy łóżku nieprzytomnego ojca w mieście kotów. Czy mściciele trafią na ślad Aomame? Czy Tengo rozwiąże zagadkę powietrznej poczwarki? Czy Tengo i Aomame wreszcie się spotkają? Czy wydostaną się ze świata Little People i dwóch księżyców, czy też na zawsze pozostaną w zaskakującej rzeczywistości powieści wewnątrz powieści stworzonej przez Tengo, jasnowidzącą piękność, Fukaeri? Autor w kolejnym tomie "1Q84" odpowiada na te pytania, a do dwóch przeplatających się wątków dołącza trzeci...Marian Pilot, Pióropusz

Znakomita powieść autora cenionego za twórcze łączenie prozy "nurtu chłopskiego" z tradycją gombrowiczowską. Historia dotyczy powojennego dzieciństwa zadziornego bohatera pochodzącego z rodziny wiejskich "biedniaków" i złodziei. Niepiśmienny ojciec za eksces z nauczycielem oraz kradzież i zniszczenie tablicy szkolnej zostaje - jako wróg ludu - zamknięty do stalinowskiego więzienia. Chłopiec i jego matka dochodzą sprawiedliwości na wszelkie możliwe sposoby. Paradoksalnie, konieczność pisania podań w tej sprawie rodzi w bohaterze kult słowa pisanego. Symboliczny dar od ojca - kradzione pióro ze złotą stalówką - przesądza o jego dalszych losach.Manfred Richthofen, Wspomnienia Czerwonego Barona

Barwne wspomnienia niemieckiego asa lotnictwa I wojny światowej. Manfred von Richthofen. Legenda niemieckiego lotnictwa I wojny światowej, bohater żołnierskich opowieści, niespokojny duch. Ekscentryk, który polecił przemalować swój samolot na krwistą czerwień, z daleka widoczną dla przeciwników. Dowódca eskadry doborowych pilotów, nazywanej "latającym cyrkiem Czerwonego Barona". Jego wspomnienia, ukazują historię młodzieńca, który - znudzony leżeniem w okopach - zaczyna przygodę z lotnictwem, błyskawicznie zyskując sławę asa przestworzy. Opisy brawurowych walk powietrznych przeplatają się z przedstawionymi z humorem zdarzeniami codziennego żołnierskiego życia, tworząc wciągającą całość i rozbudzając podniebne pasje nawet u tych, którzy nigdy nie oderwali stóp od ziemi.Gretchen Rubin, Projekt Szczęście

Szczęście jest znaczeniem i sednem życia. Gretchen Rubin zrozumiała to pewnego deszczowego dnia i zdecydowała, że sama spróbuje odkryć tajemnicę szczęścia. Aby tego dokonać, wprowadziła w życie Projekt Szczęście. Przez rok w każdym miesiącu skupiała się na określonej dziedzinie, takiej jak małżeństwo, praca, rodzicielstwo, samospełnienie. W styczniu, lutym, marcu podejmowała nowe postanowienia: by okazywać miłość, kłaść się wcześniej spać, prosić o pomoc, bawić się, nie myśleć o skutkach. Wnikliwie przetestowała największe mądrości świata, współczesne odkrycia naukowe oraz lekcje popkultury na temat tego, jak być szczęśliwym. Wszystko po to, aby do grudnia osiągnąć pełnię szczęścia. Projekt Szczęście zmienił życie Gretchen Rubin, pozwól, aby zmienił i Twoje!Nicholas Sparks, Szczęściarz

Nowy bestseller niekwestionowanego mistrza romantycznych opowieści, autora "Pamiętnika" i "Listu w butelce".
Logan Thibault jest urodzonym szczęściarzem. Służył w piechocie morskiej, ma za sobą służbę w Iraku, gdzie wielokrotnie otarł się o śmierć. Przeżył i wrócił do domu z pamiątką - znalezionym na pustyni zdjęciem młodej kobiety, które traktuje jako talizman. Kiedy w bezsensownym wypadku ginie jego przyjaciel, Logan stawia sobie za cel odszukanie dziewczyny z fotografii. Przemierzając pieszo kraj, odnajduje ją w Hampton, miasteczku w Karolinie Północnej. Beth nie jest jednak księżniczką z bajki, ale rozwódką z dziesięcioletnim synem, która ma sporo kłopotów z byłym mężem, zastępcą szeryfa i wnukiem najbardziej wpływowego obywatela miasta. Pomiędzy mężczyznami wybucha ostra rywalizacja...Springer F., Miedzianka: historia znikania

Coppferberge, Kopferberg, Kupferberg, Miedzianka - niewielkie miasteczko nieopodal Jeleniej Góry, którego nie ma.
Filip Springer przez ponad dwa lata szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego miasteczko z siedmiowiekową tradycją zniknęło z powierzchni ziemi. Czy stało się tak na skutek zniszczeń spowodowanych rabunkowym wydobyciem uranu przez Rosjan prowadzonym tutaj w latach 1948-1952? Czy też opowieści o szkodach górniczych zostały wymyślone przez władzę jako pretekst do wyburzenia miasta i ukrycia tajemnicy z przeszłości?Wisława Szymborska, Tutaj = Here: New Poems

Trudno byłoby wymarzyć sobie wspanialszą inaugurację obchodów pięćdziesięciolecia Wydawnictwa Znak. Pierwszą książką wydaną w jubileuszowym roku był nowy tom Wisławy Szymborskiej. Jego premiera stała się prawdziwym świętem dla wielbicieli nie tylko poezji, ale także muzyki: Noblistce towarzyszył jeden z najlepszych na świecie trębaczy jazzowych. Zapis tego niezwykłego koncertu - spotkania Wisławy Szymborskiej i Tomasza Stańki wykonującego improwizacje na temat czytanych przez nią utworów znajdą słuchacze i czytelnicy tej luksusowej, dwujęzycznej edycji książki z płytą. Znakomity przekład na angielski autorstwa Clare Cavanagh w pełni oddaje klimat tej poezji. Wiersze Szymborskiej w jazzowej oprawie lśnią pełnym blaskiem - zdumiewające, ile mądrości, obserwacji i odkryć, ile światów pomieścić można w niewielkim pudełku!Mario Vargas Llosa, Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki

Miłość, która naznacza los.
Kobieta, która jest zdolna do wszystkiego.
Szelmostwa, które doprowadzają mężczyznę do granic szaleństwa.
Życie Ricarda wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby jako nastolatek nie poznał niegrzecznej dziewczynki. Od pierwszego spotkania przez niemal pięćdziesiąt lat ukochana będzie bez uprzedzenia pojawiać się i równie niespodziewanie znikać z jego życia. Każdy jej powrót - w Limie, Paryżu, Londynie, Tokio i Madrycie - zbiegnie się z odsłoną kolejnej sceny w dziejach najnowszej historii świata. Femme fatale jak tajemniczy demiurg decyduje o życiu Ricarda, jest wszystkimi kobietami na raz, pozostając jednocześnie tylko niegrzeczną dziewczynką.
Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki to historia miłości, inspirującej, toksycznej i perwersyjnej, która nadaje życiu sens, a zarazem bezlitośnie go odbiera.
Listopad 2011

 1. Górowski J., Matematyka. Trener: liceum: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2011
 2. Kłosowski G., Polska – cuda natury. Warszawa 2008
 3. Krzeczkowska M., Chemia. Repetytorium: liceum: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010
 4. Krzeczkowska M., Chemia. Trener: liceum: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010
 5. Krzeczkowska M., Chemia. Zadania: liceum: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010
 6. Lucandri C., Fare Fvtvrismo. Sperimentare L’idea. Rieti 2010
 7. Surowiec A., Język polski. Repetytorium: liceum: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010
 8. Tomczyk-Maryon M., Język polski. Trener. Jak czytać wiersze: liceum: poziom rozszerzony. Warszawa 2010
 9. Tomczyk-Maryon M., Język polski. Zadania: liceum: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010

Małgorzata Krzeczkowska, Chemia. Repetytorium

Repetytorium jest jedną z trzech książek tworzących Pakiet maturalny - zestaw książek niezbędnych dla każdego ucznia (w jego skład wchodzą też Zadania i Trener). Pakiet ten służy uzupełnieniu, usystematyzowaniu oraz pogłębieniu wiedzy z zakresu chemii zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Może okazać się pomocny również dla nauczycieli, dostarczając im bogatego materiału dydaktycznego.Małgorzata Krzeczkowska, Chemia. Trener

Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla uczniów liceum, w tym głównie dla maturzystów. Książka pokazuje, jak rozwiązywać zadania o różnym stopniu trudności oraz daje przykłady zadań do rozwiązania przez uczniów. Przejrzysty układ materiału oraz atrakcyjny, a jednocześnie czytelny układ graficzny pozwalają na szybkie zrozumienie treści, a zamieszczone na marginaliach "podpowiedzi" autorskie w łatwy i przystępny sposób wyjaśniają kolejne zagadnienia.Małgorzata Krzeczkowska, Chemia. Zadania

Zadania są dedykowane uczniom zdającym egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym ze względu na wyraźne rozdzielenie treści obowiązujących na każdym z poziomów. Zawierają różne typy zadań zamkniętych i otwartych, które pozwalają doskonalić umiejętności rachunkowe, praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej do rozwiązywania różnorodnych problemów chemicznych, zdolności projektowania doświadczeń, formułowania wniosków oraz zapisywania równań reakcji w ciągach przemian.Anna Surowiec, Język polski. Repetytorium

Repetytorium to kompendium wiedzy, które pozwoli czytelnikowi zapoznać się z materiałem obowiązującym na egzaminie maturalnym. Zawiera zagadnienia z wiedzy o języku, teorii literatury, historii literatury i kultury, motywów literackich, publicystyki i mediów. Repetytorium razem z Zadaniami i Trenerem, stanowi Pakiet maturalny.Marta Tomczyk-Maryon, Język polski. Zadania

Zadania zostały podzielone na trzy części. W pierwszej przedstawiono przebieg egzaminu pisemnego oraz ustnego, wymagania maturalne, sposób oceniania. Przydadzą się też zapewne praktyczne porady dotyczące przygotowań do poszczególnych części egzaminu, jak i sposobu jego pisania. Praktyczna część Zadań to liczne ćwiczenia na poziomie podstawowym i rozszerzonym, dzięki którym uczeń sprawdzi swoją wiedzę na kolejnych etapach uczenia się, jak również przykładowe arkusze maturalne oswajające z formą egzaminu.Jan Górowski, Matematyka. Trener

Książka zawiera materiały niezbędne w przygotowaniu się do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podzielona została na części treningowe, z których każda zawiera zadanie, jego przykładowe rozwiązanie oraz zadanie analogiczne dla utrwalenia powtarzanych i zdobywanych wiadomości i umiejętności. -Na marginesach każdej strony zamieszczono informacje warte zapamiętania oraz przydatne strategie pomagające w rozwiązywaniu zadań.Marta Tomczyk-Maryon, Język polski. Trener. Jak czytać wiersze

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów liceum, którzy chcą przygotować się do interpretacji wiersza, jako zadania klasowego lub maturalnego z języka polskiego. Do publikacji tej mogą sięgnąć również wszyscy ci, którzy interesują się poezją i chcieliby czytać ją lepiej, bardziej świadomie, wnikliwie docierając do sensu czy może raczej wielu sensów dzieł poetyckich.
Wrzesień 2011

 1. Bator J., Chmurdalia. Warszawa 2010
 2. Bargielska J., Obsoletki. Wołowiec 2010
 3. Buck, P., Cesarzowa. Warszawa 2011
 4. Chiger K., Paisner D., Dziewczynka w zielonym sweterku. Warszawa 2011
 5. Dorzecze Różewicza. Red. J. Stolarczyk. Wrocław 2011
 6. Franaszek A., Miłosz: biografia. Kraków 2011
 7. Grimm J., Baśnie. Kraków 2011
 8. Gruen S., Woda dla słoni. Poznań 2011
 9. Krajewski M., Liczby Charona. Kraków 2011
 10. Lipska E., Pogłos. Kraków 2010
 11. Läckberg C., Syrenka. Warszawa 2011
 12. Martin G., Gra o tron. Poznań 2011
 13. Mrożek S., Dziennik. T. 1: 1962-1969. Kraków 2010
 14. Puzo M., Ojciec Chrzestny. Warszawa 2011
 15. Różewicz T., Dwie strony medalu. Warszawa 2008
 16. Różewicz T., Wycieczka do muzeum: wybór opowiadań. Wrocław 2010
 17. Stasiuk A., Dziennik pisany później. Wołowiec 2010
 18. Szabłowski W., Zabójca z miasta moreli: reportaże z Turcji. Wołowiec 2010
 19. Szczygieł M., Zrób sobie raj. Wołowiec 2011

Lektury

 1. Borowski T., Wybór opowiadań. Warszawa 2010
 2. Herling-Grudziński G., Inny świat. Kraków 2011
 3. Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 2011
 4. Mickiewicz A., Pan Tadeusz. Kraków 2011
 5. Prus B., Lalka. Kraków 2011
 6. Sienkiewicz H., Potop. Kraków 2011

Krystyna Chiger, Dziewczynka w zielonym sweterku

Zielony sweterek istnieje do dziś. Jest eksponatem w waszyngtońskim Muzeum Holocaustu.
Prawdziwa historia Krystyny Chiger - żydowskiej dziewczynki, której życie w czasie wojny ocalił Leopold Socha - polski kanalarz ze Lwowa. Przez 14 miesięcy pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. To, co wydawało się okazją do zarobku, stało się jednak heroiczną walką o życie ludzkie...
Tytułowa dziewczynka to ośmioletnia Krysia, która opowiada o pobycie w lwowskim getcie i codzienności w cuchnących kanałach. Jej historia jest pełna kontrastów - między przedwojennym, luksusowym życiem rodziny Chigerów a miesiącami spędzonymi w ciemności, brudzie i wilgoci. Ta książka jest zadziwiającym i budzącym nadzieję dowodem siły ludzkiego charakteru. Jest w niej wszystko: strach, rozpacz, miłość, modlitwa, zdrada, nadzieja, intymność...
Tę historię opowiada przejmujący film Agnieszki Holland "W ciemności", wyprodukowany przez Studio Filmowe Zebra (w koprodukcji z Niemcami oraz Kanadą), z wybitną rolą Roberta Więckiewicza.Marek Krajewski, Liczby Charona

Maj 1929 roku. Lwów. Komisarz Edward Popielski wyleciał z policji za niesubordynację. Wreszcie ma czas na rozwiązywanie zagadek matematycznych i... na miłość. Namówiony przez piękną Renatę podejmuje się ryzykownego zlecenia i szybko wpada w kłopoty. A we Lwowie znów wrze. Brutalne morderstwa wstrząsają miastem. I tylko policja wie, co kryje w sobie tajemniczy list od mordercy.
W Liczbach Charona Popielski ma szansę zmienić swoje życie - wrócić do policji i założyć rodzinę z ukochaną kobietą. Ale miłość jest ślepa, podobnie jak sprawiedliwość...Camilla Läckberg, Syrenka

W Fjällbace w tajemniczych okolicznościach ginie mężczyzna. Mimo wysiłków Patrika Hedströma i jego kolegów z komisariatu w Tanumshede, nikt nie wie, czy zaginiony żyje, czy nie. Cztery miesiące później zostają odnalezione jego zwłoki zamrożone w lodzie. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy jeden ze znajomych zmarłego - pisarz Christian Thydell - nagle zaczyna dostawać anonimowe pogróżki. Christian, który lada chwila ma odnieść sukces dzięki swej nowej powieści "Syrenka", dostaje kolejną pogróżkę podczas przyjęcia z okazji debiutu książki. Załamuje się i pokazuje listy Erice Falck, która pomagała mu przy pisaniu powieści. Christian próbuje bagatelizować problem i nie chce kontaktować się z policją, ale Erika wsuwa jeden z listów do torebki i pokazuje go Patrykowi. Od dawna podejrzewała, że Christiana coś gryzie i martwi się, że coś może mu się stać. Patrik dostrzega zaś, w jakim niebezpieczeństwie jest Christian. Ktoś szczerze go nienawidzi, ktoś najwyraźniej niestabilny emocjonalnie, ktoś, kto nie zawaha się przekuć pogróżek w czyny. Kiedy znalezione zostają zwłoki kolejnego mężczyzny, policja doszukuje się wspólnego wątku, a tropy prowadzą w przeszłość...
Syrenka to szósta książka w niezwykle popularnej serii Camilli Läckberg o Patricku Hedströmie i Erice Falck z miejscowości Fjällbacka.George Martin, Gra o tron

W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy i starzy bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego Króla, Aerysa Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, lecz obalony władca pozostawił po sobie potomstwo, równie szalone jak on sam. Tron objął Robert - najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto możnowładcy zaczynają grę o tron.Sara Gruen, Woda dla słoni

Porywająca opowieść o niezwykłej miłości i wielkiej przygodzie, która na zawsze odmieniła życie wszystkich bohaterów. Jacob Jankowski to żywiołowy student weterynarii, jego świat przewartościowuje wiadomość o śmierci rodziców. Pod wpływem impulsu rzuca studia i przyłącza się do wędrownego cyrku, który staje się dla niego zarówno zbawieniem, jak i piekłem na ziemi. Z determinacją próbuje odnaleźć się w tym pełnym skrajnych emocji świecie, sytuację komplikuje jednak uczucie do pięknej Marleny, żony charyzmatycznego tresera Augusta. Woda dla słoni to mądra, wzruszająca i zabawna powieść, barwni bohaterowie i porywająca narracja wciągają bez reszty.Justyna Bargielska, Obsoletki

„Obsoletki” są debiutem prozatorskim autorki. Wcześniej wydała ona kilka tomików wierszy. Bargielska - poetka jest mocno osadzona w otaczającej ją rzeczywistości i codziennych czynnościach. Imponuje łatwością, z jaką przechodzi od nich do delikatnie majaczącej na horyzoncie śmierci, bo śmierć – nazwana bądź nie – stała się jej głównym tematem. Eksperyment prozatorski przyniósł wzmocnienie tego wątku, do tego okazał się eksperymentem udanym – pacjent nie umarł na stole, choć w książeczce umierania jest naprawdę dużo. Bargielska nie wybiera drogi prostej, idzie pod prąd kulturze, która spycha śmierć na coraz dalszy margines we wszystkich możliwych aspektach życia. Poczynając od cmentarzy, które buduje się na obrzeżach miast (a nie, jak kiedyś, w ich centrach), skończywszy na popkulturze promującej zdrowie, młodość, wynoszącej na ołtarze wszelakie wizje szczęścia.Pearl Buck, Cesarzowa

Jedna z ciekawszych powieści o Chinach amerykańskiej noblistki - fascynująca opowieść o ostatniej wielkiej władczyni Chin - cesarzowej Tz'u Si, panującej w latach 1862-1908 - bardzo interesująco przedstawione tło obyczajowe, kulturowe i polityczne: ekspansja mocarstw zachodnich na Chiny, wewnętrzne zamieszki wstrząsające imperium, rewolucja tajpingów i rewolucja bokserów. Cesarzowa Tz'u Si, ambitna, mądra i energiczna, przeszła długą drogę, zanim osiągnęła pełnię władzy. Dzięki sile charakteru, uporowi i żelaznej konsekwencji z nic nieznaczącej konkubiny stała się władczynią absolutną wielomilionowego narodu. Pearl Buck, która jak nikt inny znała mentalność i psychikę ludzi Wschodu, odsłania motywy kierujące poczynaniami cesarzowej, często bezlitosnej i bezwzględnej dla swoich poddanych. Stworzyła porywającą opowieść o władzy, intrygach i spiskach, które prowadzą do jej zdobycia, oraz o cenie, jaką trzeba za nią zapłacić.Joanna Bator, Chmurdalia

Chmurdalia, nowa powieść Joanny Bator, to kontynuacja znakomitej Piaskowej Góry, jednej z najciekawszych książek polskich ostatnich lat.
Po nieudanej ucieczce z Wałbrzycha, zakończonej wypadkiem samochodowym, dziewiętnastoletnia Dominika Chmura budzi się w monachijskim szpitalu. Miesiące rehabilitacji przywracają jej zdrowie, ale nie spokój ducha. Zamiast wrócić do bloku na Piaskowej Górze, rusza w podróż, co kilka miesięcy zmieniając pracę i miejsce zamieszkania - Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Anglia. Coraz bardziej oddala się od domu i przybliża do Chmurdalii, krainy, w której spełnia się marzenie o idealnej wspólnocie. Losy Dominiki przeplatają się w powieści z losami całej galerii postaci, głównie kobiecych. Bogactwo wątków Chmurdalii jest imponujące, jednak historie bohaterów łączą się ze sobą za sprawą przedmiotu przechodzącego z rąk do rąk - autentycznego nocnika Napoleona.Dorzecze Różewicza. Red. J. Stolarczyk

Bohaterami tomu są Tadeusz Różewicz, jego poezja i 24 poetów, którzy omawiają wybrane przez siebie wiersze autora "Niepokoju", określając przez to własne inspiracje i związki z jego twórczością, będącą od ponad 60 lat żywym źródłem niezależnej, odkrywczej sztuki dla kolejnych pokoleń. Do książki dołączona jest płyta DVD z filmem "Dorzecze" Różewicza Artura Burszty i Jolanty Kowalskiej.Tadeusz Różewicz, Dwie strony medalu

Zbiór wierszy, wspomnień Tadeusza Różewicza dotyczący aktywności fizycznej, sportu i szeroko rozumianej troski o zdrowe ciało zaskoczył mnie, ale i przywołał mnóstwo uśmiechu. Nie podejrzewałam osiemdziesięciosiedmioletniego pana o taką krotochwilność. Zachwyciłam się wierszem o korzyściach dodatkowych z książek (korzyściach w kontekście sprawności fizycznej – ciekawe, prawda?), śmiech wzbudziła we mnie baczna obserwacja, jaką poczynił autor nad mową sprawozdawców sportowych, rozczuliły zdjęcia drużyny piłkarskiej z 1932 roku…Andrzej Stasiuk, Dziennik pisany później

Na południe” – Andrzej Stasiuk w „Dzienniku pisanym później” jasno określa kierunek swoich podróżniczych peregrynacji. Kraje byłej Jugosławii, Albania, ale też Rumunia, Węgry, Słowacja – od kilku lat autor „Białego kruka” doświadczenia zebrane na południowym wschodzie Europy przemienia w literackie perełki, zarówno eseistyczne („Jadąc do Babadag”, „Fado”), jak też powieściowe („Taksim”).
W swojej najnowszej książce wraca do miejsc dobrze sobie znanych. I – choć za każdym razem odkrywa coś nowego i frapującego – obrazy te zaczynają się powtarzać, wydarzenia dublować, sytuacje wydają się być przewidywalne. Nie ma w tym jednak nic z nudy i monotonii. Wręcz przeciwnie – o im bardziej banalnych sprawach pisze Stasiuk, tym bardziej lektura jego najnowszej książki jest zajmująca.Sławomir Mrożek, Dziennik. T. 1: 1962-1969

Pierwszy tom Dziennika Sławomira Mrożka obejmujący lata 1962-1969. Pisany krwią i żółcią, tęsknotą i złością, niespokojnymi nocami i podczas szczęśliwych dni... Piórem i na maszynie. Przez kilkadziesiąt lat. W trzydziestu kilku miastach, kilkunastu krajach i na trzech kontynentach. Ponad trzy tysiące stron rękopisu i prawie osiemset stron maszynopisu. Osobiste zapiski, baczna obserwacja współczesności i unikalna kronika epoki. Kolejne tomy obejmować będą lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte - całość ukaże się w 3 tomach.Andrzej Franaszek. Miłosz: biografia

Biografia autorstwa Andrzeja Franaszka to nie tylko barwny portret jednego z największych twórców XX wieku - to zarazem kawał historii tego stulecia, z jego okrutnymi paroksyzmami: wojnami, rewolucjami, totalitaryzmami, powstaniami, dyktaturami, zrywami niepodległościowymi. Wszystkich tych wydarzeń - a także kluczowego dla tej epoki losu wygnańca - żyjący blisko sto lat poeta doświadczył na własnej skórze; ale też wnikliwie opisał w dziełach zdumiewających skalą artystycznej różnorodności. Andrzej Franaszek zbierał materiały do tej biografii przez przeszło dziesięć lat - w Polsce i na Litwie, we Francji i w Ameryce. Dotarł do wszystkich, którzy mogli o Miłoszu powiedzieć coś istotnego, spenetrował archiwa w Beinecke Library i Maisons-Laffitte, prześledził obfitą korespondencję poety. Fantastycznie operuje zebranym materiałem, nie przytłaczając czytelnika nadmiarem wiadomości, a raczej budując portret bohatera swej opowieści lekkimi pociągnięciami pióra. Nie pomija bolesnych i trudnych tematów, drażliwych spraw osobistych, dramatycznych decyzji i wyborów. Pokazuje je z kulturą i empatią, pomagając nam poznać tajemnice fascynującego losu wielkiego człowieka. Czytając dzieło Andrzeja Franaszka, nabieramy nadziei, że uda się przeniknąć fenomen talentu i meandry osobowości Miłosza, zrozumieć, co ukształtowało jego umysłowość, wyobraźnię, wrażliwość poetycką.Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj

"Marzyła mi się książka o moim ulubionym kraju bez napinania się. Żeby nie musiała odzwierciedlać, obiektywizować, syntetyzować. Jestem niechlujnym czechofilem, ta książka nie jest ani kompetentnym przewodnikiem po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie rości sobie pretensji do niczego. Jest wyłącznie o tym, co mnie zafascynowało przez ostatnich 10 lat, od kiedy pierwszy raz przyjechałem do tego kraju. Jest wielką notatką z lektur i ze spotkań z ludźmi, których chciałem tam spotkać. Słowem, jest o miłości przedstawiciela jednego kraju do innego kraju. Może jest jeszcze o czymś, ale to już zostawiam Państwu."
Dla fascynatów twórczości Mariusza Szczygła, porażonych "Gottlandem" ta pozycja to po prostu rzecz podstawowa i niezbędna. Spektrum bohaterów Szczygła jest nieograniczone i fascynujące: dozorca wieloryba w muzeum, Havel w piaskownicy, twórcy fekalizmu, czeska reprezentacja hokeja. Wniosek po lekturze jest jeden: uczmy się życia od naszych zaradnych sąsiadów. Być Czechem, mieszkać w Czechach to teraz marzenie pewnie większości czytelników Mariusza Szczygła. Miejmy nadzieję, że znajdzie się kiedyś Czech, który w taki ciekawy i zdystansowany sposób chciałby przedstawić Polaków.Mario Puzo, Ojciec Chrzestny

Don Vito Corleone jest Ojcem Chrzestnym jednej z sześciu nowojorskich rodzin mafijnych. Tyran i szantażysta (słynne powiedzenie "mam dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia"), a zarazem człowiek honoru, sprawuje rządy żelazną ręką. Jego decyzje mają charakter ostateczny. Wśród swoich wrogów wzbudza respekt i strach, wśród przyjaciół - zasłużony, choć nie całkiem bezinteresowny szacunek. Kiedy odmawia uczestnictwa w nowym, intratnym interesie, handlu narkotykami, wchodzi w ostry, krwawy konflikt z Cosą Nostrą. Honor rodziny może uratować tylko najmłodszy, ukochany syn Vita Michael, bohater wojenny. Czy okaże się godnym następcą Ojca Chrzestnego?Tadeusz Różewicz, Wycieczka do muzeum: wybór opowiadań

Opowiadania wybrane z całego okresu twórczości Tadeusza Różewicza, składające się na opis często gorzkich i trudnych zależności oraz stosunków międzyludzkich. Autor bez sentymentalizmu, z pozorną oschłością, pokazuje swoich bohaterów uwikłanych w historię, relacje społeczne bądź rodzinne. To cenne dopełnienie jego twórczości poetyckiej i dramatycznej.

Witold Szabłowski, Zabójca z miasta moreli: reportaże z Turcji

Zabójca z miasta moreli to wielowątkowa opowieść o Turcji rozdartej między Wschodem a Zachodem, islamem a islamofobią, przesiąkniętej konserwatyzmem i ponowoczesnością, tęsknotą za Europą i eurosceptycyzmem. W każdym z reportaży Szabłowskiego ważą się czyjeś losy, każdy bohater ma okazję przemówić pełnym głosem, opowiedzieć swoją historię, nierzadko zadziwiony własną odwagą, którą wyzwolił w nim polski reporter. Imigranci z Afryki, młode dziewczyny uciekające przed widmem zabójstw honorowych, Ali Akca - to zaledwie ułamek bajecznie kolorowego, choć niekoniecznie bajkowego korowodu, który prowadzi nas w głąb Turcji, do serca narodu, który zainfekowany europejskością gubi swój miarowy, tradycyjny rytm.
Maj 2011

 1. Cieliński A., Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Wałbrzych 2000
 2. Czarnecki K., Świdnica poprzez wieku. Wrocław 1991
 3. 20 lat nowej Polski w reportażach wg Mariusza Szczygła. Wołowiec 2010
 4. Domosławski A., Kapuściński non-fiction. Warszawa 2010
 5. Dudek J., Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza. Kraków 1995
 6. Dutka Cz., Gatunki około literackie. Wałbrzych 2002
 7. Dutka Cz., Mistrzowie i szkoły: szkice o tradycji … Wałbrzych 2003
 8. Dutka Cz., Tancerz idei: pisarz jako autor i świadek znaczeń. Wałbrzych 2000
 9. Dzigański A., Słownik poezji. Kraków 2007
 10. KGHM Polska Miedź S.A. – geneza i współczesność. Legnica 2007
 11. Koryciński W., Tajemnice ulicy Pańskiej. Świdnica 2010
 12. Kurzyńska-Lipniewicz A., Zbiór kazusów z rozwiązaniami z prawa cywilnego. Legnica 2010
 13. Lewicki R., Grundgrammatik Polnisch. Wałbrzych 2000
 14. Mikołajczak M., Fantasy jako dobra nowina. Wałbrzych 2005
 15. Mikołajczak M., Wersyfikacja. Wałbrzych 2000
 16. Milka J., Pręgierze: kamienne pomniki dawnego prawa na Dolnym Śląsku. Świdnica 1991
 17. Nawrocki E., Kościół parafialny św. Stanisława i Wacława. Świdnica 1990
 18. Nosowska K., Wiersze w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa 2010
 19. Nowotny S., Ocalić od zapomnienia: kościoły wiejskie Gminy Świdnica. Świdnica 2010
 20. Oblicza demokracji. Legnica 2003
 21. Pellegrini L., Il francescanesimo nella Valle Reatina. 1993
 22. Pietrzyk D., Opracowania lektur i wierszy. Kraków 2010
 23. Płaskonka J., Repetytorium z matematyki dla studentów. Legnica 2010
 24. Poeci o Świdnicy. Red. B. Łysoń. Świdnica 1982
 25. Pryce W., Arcydzieła światowej architektury. Warszawa 2010
 26. Rocznik Świdnicki 2009. Świdnica 2010
 27. Rocznik Świdnicki 1990/91. Świdnica 1992
 28. Rocznik Świdnicki 1984. Świdnica 1985
 29. Rocznik Świdnicki 1983. Świdnica 1984
 30. Rocznik Świdnicki 1982. Świdnica 1983
 31. Rocznik Świdnicki 1981. Świdnica 1982
 32. Rocznik Świdnicki 1980. Świdnica 1981
 33. Rocznik Świdnicki 1979. Świdnica 1980
 34. Seul A., Stylistyka. Wałbrzych 2000
 35. Układ naturalny wewnętrznych światów. Red. V. Stadnicka. Świdnica 1997
 36. Urbanek A., Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce. Legnica 2010
 37. Wierzgoń A., Krzyże, kapliczki i figury przydrożne. Opole 1992
 38. Zbiór opracowań lektur szkolnych. Red. Iwona Misiak. Kraków 2010


Artur Domosławski A., Kapuściński non-fiction

Pierwsza pełna biografia najsłynniejszego polskiego reportera i pisarza. Nieznane fakty, zaskakujące odkrycia. Doskonale skonstruowana, napisana barwnym stylem opowieść imponuje rzetelnością i bogactwem materiałów źródłowych o bohaterze i jego czasach. Zbierając dokumentację do książki, Domosławski rozmawiał z niemal setką osób, pojechał m.in. do Etiopii, Angoli, Kenii, Ugandy, Tanzanii, Kolumbii, Boliwii, Kanady i USA.
Wojciech Koryciński, Tajemnice ulicy Pańskiej

Świdnica – schyłek XIX wieku. W miejskich zaułkach dochodzi do serii brutalnych morderstw. Ofiarami są niewinni świdniczanie. Czy na pewno niewinni? Jedyni świadkowie – kamienice – kryją mroczną zagadkę. Podkomisarz Julius Wittich wkracza do akcji, podejmując grę z Bestią. Chociaż pozycja ta jest kryminałem, to pojawiają się w niej niezwykle zajmujące wątki historyczne, filozoficzne, psychologiczne.Katarzyna Nosowska, Wiersze w pytaniach i odpowiedziach

Książka adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego. Proponowane teksty zostały dobrane zgodnie z obowiązującym kanonem lektur wyznaczonym przez nową podstawę programową, natomiast interpretacje uwzględniają wszystkie problemy, z którymi najczęściej borykają się maturzyści w przygotowaniach do egzaminu obejmującego także trudną sztukę analizy i interpretacji tekstów poetyckich.

Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec, Opracowania lektur i wierszy

Seria Opracowania - język polski została napisana dla uczniów, którzy oprócz przeczytania lektury lub jej streszczenia potrzebują jeszcze wyjaśnienia problematyki utworu, charakterystyki występujących w niej postaci, przypomnienia faktów, słowem: interpretacji. Autorzy serii znacznie rozszerzyli omówienia poszczególnych tekstów literackich, po to, by nawet wymagający nauczyciel otrzymał od swego ucznia satysfakcjonującą odpowiedź. Doboru lektur dokonano na podstawie prowadzonych przez ostatnie lata ankiet oraz listów od czytelników. Dzięki temu jest on z pewnością trafny i odpowiada zapotrzebowaniu uczniów. Książki z tej serii doskonale spełniają też rolę prywatnego, osobistego korepetytora, który tłumaczy zawiłości literatury polskiej i obcej.Zbiór opracowań lektur szkolnych. Red. Iwona Misiak

Seria zawiera omówienie lektur szkolnych, zgodnych z nową podstawą programową, jest przeznaczona dla uczennic i uczniów, którzy pragną przypomnieć sobie najważniejsze wątki, sytuacje liryczne i życiorysy autorów, a także wrażenia towarzyszące czytaniu książki. Mamy nadzieję, że Zbiór opracowań lektur szkolnych stanie się użytecznym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, przygotowując się do testów i egzaminów.


Grudzień 2010

 1. Andrzejewski J., Bramy raju. Kraków 2008
 2. Andrzejewski J., Ciemności kryją ziemię. Kraków 2004
 3. Biologia: matura 2011: poziom podstawowy i rozszerzony. Kraków 2010
 4. Borucińska K., Fryderyk Chopin: życie jak muzyka. Warszawa 2005
 5. Borucińska K., Rodzina Fryderyka Chopina: fakty i domniemania. Grudziądz 2010
 6. Borucińska K., Tamta rzeczywistość: zsyłka 1940-1946: wspomnienia. Grudziądz 2010
 7. Brzozowicz G., Cejrowski – biografia. Poznań 2010
 8. Cleland J., Pamiętniki Fanny Hill. Łódź 2010
 9. Craughwell T., Wielka księga wynalazków. Warszawa 2010
 10. Davies N., Powstanie’44. Kraków 2006
 11. Duszenko K., LXI Olimpiada matematyczna 2009/2010. Warszawa 2010
 12. 12.11.1989 krótka historia Mszy Pojednania w Krzyżowej. Krzyżowa 2009
 13. Edukacja dzieci i młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy. Red. J. Golak. Nowa Ruda 2010
 14. Gale P., Dom w Kornwalii. Warszawa 2010
 15. Geografia: matura 2011: poziom podstawowy i rozszerzony. Kraków 2010
 16. Głowacki J. , Good nigt, Dżerzi. Warszawa 2010
 17. Grisham J., Powrót do Ford County: opowieści z Missisipi. Warszawa 2010
 18. Gutowska-Adamczyk M., Cukiernia pod Amorem. Cz. 2. Warszawa 2010
 19. Fizyka: matura 2011: poziom podstawowy i rozszerzony. Kraków 2010
 20. Hardie T., Różany labirynt. Katowice 2010
 21. Harris J., Błękitnooki chłopiec. Warszawa 2010
 22. Harris J., Dżentelmeni i gracze. Warszawa 2005
 23. Haugen P., Sekrety i skandale rodów królewskich: nierozwikłane. Warszawa 2009
 24. Język polski: arkusze egzaminacyjne. Kraków 2010
 25. Kąkolewski K., Węzły wojny. Poznań 2010
 26. Kompetentni w kompetencjach. Red. A. Foltyniak. Warszawa 2010
 27. Krajewski M., Erynie. Kraków 2010
 28. Kulturowe aspekty podróżowania. Red. B. Pytel. Świdnica 2009
 29. Larsson S., Dziewczyna, która igrała z ogniem. Warszawa 2009
 30. Larsson S., Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Warszawa 2009
 31. Larsson S., Zamek z piasku, który runął. Warszawa 2010
 32. Murakami H., 1Q84. Warszawa 2010
 33. Nemat M., Uwięziona w Teheranie. Radom 2008
 34. Nowacka T., Pozytywiści. Warszawa 2004
 35. Osiecka A., Najpiękniejsze wiersze i piosenki
 36. Osiecka A., Zabawy poufne. Warszawa 2007
 37. Pamięci lotników wojskowych 1945-2003. Red. J. Zieliński. Warszawa 2003
 38. Pędziwol M., 20 rozmów na 20-lecie. Świdnica 2009
 39. Pilipiuk A., Oko jelenia. Pan Wilków. Lublin 2010
 40. Pryce W., Arcydzieła światowej architektury. Kraków 2010
 41. Rasputina M., Rasputin dlaczego?: wspomnienia córki. Warszawa 2008
 42. Repetytorium: wiedza o społeczeństwie. Kraków 2010
 43. Rostkowski J., Podziemia III rzeszy; tajemnice Książa, Wałbrzycha. Poznań 2010
 44. Równa 11 równa się II LO w Świdnicy. Red. M. Szymańska. Świdnica 2010
 45. Sipińska U., Gdybym była aniołem; historie prawdziwe, dziwne, śmieszne. Poznań 2010
 46. Szewczyk R., Szlakiem Sudeckim. Warszawa 2010
 47. Szymański M., Polska na filmowo: gdzie kręcono znane filmy i seriale. Poznań 2010
 48. Thackeray W., Vanity Fair. Londyn 2005
 49. Tolkien J.R.R., Listy. Warszawa 2010
 50. Tuszyńska A.: Oskarżona: Wiera Gran. Kraków 2010
 51. Watson J., DNA: tajemnica życia. Warszawa 2005
 52. Wołoszański B., Tajna wojna Churchilla. Warszawa 2002
 53. Wołoszański B., Tamten okrutny wiek: nowa historia XX wieku. Warszawa 2003
 54. Wołoszański B., Twierdza szyfrów: powieść oparta na faktach. Warszawa 2004
 55. Wołoszański B., Władcy ognia. Warszawa 2001
 56. Wołoszański B., Wojna, miłość, zdrada. Warszawa 2010
 57. Z ziemi włoskiej do Polski… 2 Korpus a Kraj. Przygot. P. Łopalewski. Kraków 2007
 58. Zacharski M., Rosyjska ruletka. Poznań 2010
 59. Zostały jeszcze pieśni…: Jacek Kaczmarski wobec tradycji. Red. K. Gajda i M. Traczyk. Kraków 2010

LEKTURY:

 1. Antologia poezji polskiej: … od średniowiecza do współczesności. Katowice 2010
 2. Bedier J., Dzieje Tristana i Izoldy. Kraków 2006
 3. Boccaccio G., Dekameron. Kraków 2009
 4. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata. Warszawa 2010
 5. Dostojewski F., Zbrodnia i kara. Kraków 2009
 6. Homer: Iliada. Kraków 2008
 7. Homer: Odyseja. Kraków 2007
 8. Kochanowski J., Fraszki. Pieśni. Treny. Kraków 2009
 9. Konopnicka M., Nowele i opowiadania. Kraków 2009
 10. Krasicki I., Wybór bajek i satyr. Kraków 2009
 11. Orzeszkowa E., Nad Niemnem. Kraków 2008
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań 2008
 13. Prus B., Lalka. Kraków 2009
 14. Rej M., Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem. Kraków 2004
 15. Reymont W., Chłopi. Kraków 2009
 16. Schulz B., Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kraków 2008
 17. Sienkiewicz H., Potop. Kraków 2009
 18. Szymborska W., Wiersze wybrane. Poznań 2010
 19. Wolter: Kandyd czyli optymizm. Kraków 2006
 20. Zapolska G., Moralność pani Dulskiej. Kraków 2009

Haruki Murakami: 1Q84

Podobnie jak w "Kafce nad morzem" autor rozwija jednocześnie dwa wątki - rozdziały o numerach nieparzystych opowiadają historię kobiety imieniem Aomame, a rozdziały o numerach parzystych historię mężczyzny imieniem Tengo. Oboje w dzieciństwie się znali i wszystko wskazuje na to, że znów spotkają się dwadzieścia lat później. Akcja rozgrywa się w roku 1984 Dominujące tematy to przemoc i okrucieństwo wobec kobiet oraz działalność sekt religijnych, przedstawionych jako organizacje fanatyczne i niebezpieczne. Wątek ten zdaje się do pewnego stopnia oparty na historii sekty Najwyższej Prawdy Aum, która w 1995 roku dokonała zamachu terrorystycznego w w tokijskim metrze. Autor buduje równoległe światy i wprowadza fantastyczne postaci, jak zawsze w mistrzowski sposób zaciera granice między rzeczywistością a literaturą.Małgorzata Gutowska-Adamczyk: Cukiernia pod Amorem

Podczas wykopalisk na rynku w Gutowie archeolodzy dokonują niezwykłego odkrycia. Wzbudza ono zainteresowanie córki właściciela cukierni Pod Amorem. Czy Iga rozwikła dawną rodzinną tajemnicę? Czy przepowiednia sprzed wieków naprawdę się spełniła? W poszukiwaniu odpowiedzi prześledzimy fascynującą historię rozkwitu i upadku jednego z najświetniejszych mazowieckich rodów. Zajezierscy to pierwsza część trzytomowej sagi o Gutowie. Autorka opisuje losy kilku pokoleń kobiet (i ich mężczyzn) w malowniczej scenerii dziewiętnastowiecznych dworków oraz współczesnej prowincji. Znakomicie oddaje koloryt epoki, zarówno jeśli chodzi o realia życia codziennego, jak i przełomowe wydarzenia historyczne. Przeplata przeszłość z teraźniejszością, tworząc niepowtarzalną opowieść o silnych kobietach, ich marzeniach i namiętnościach oraz wytrwałym dążeniu do wyznaczonych celów.Marian Zacharski: Rosyjska ruletka

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć: (...) kto przyznał sobie prawo do interpretowania pojęcia bezpieczeństwa państwa, gdzie odbyła się zasadnicza zdrada państwa, jakie są procedury w wywiadzie, kto ich przestrzegał, a kto je bezpardonowo łamał, kogo cechuje buta i czy rzeczywiście nigdy nie było "Olina" - znajdą to wszystko Państwo w tej książce. W Rosyjskiej ruletce czytelnik spotyka się zarówno z nieprawdopodobną odwagą życia głównego bohatera, jak i odwagą w jego opowiedzeniu i ocenie. To sprawia, że książka ta wraz z pierwszym tomem wspomnień - Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski - z pewnością zdobędzie rzesze czytelników i wyznaczy nowe standardy i perspektywy w pisaniu o działalności służb wywiadowczych.Marek Szymański: Polska na filmowo: gdzie kręcono znane filmy i seriale

Każdy z nas ma swoje ulubione filmy i seriale. Dzięki tej książce możemy poznać ciekawe miejsca, w których kręcono ,,Janosika'', ,,Czarne chmury'', ,,Vabank'' i wiele innych tytułów. Poznać anegdoty z planu filmowego oraz opowieści aktorów i reżyserów. A przy nadarzającej się okazji udać się w filmową podróż po Polsce - mówi autor Marek Szymański. Pomysł tego filmowego przewodnika po Polsce spodobał się m.in. Markowi Kamińskiemu, Tomaszowi Raczkowi, Beacie Tyszkiewicz i Andrzejowi Wajdzie. Ten ostatni napisał nawet wstęp do książki.Marina Nemat: Uwięziona w Teheranie

BESTSELLER wydany w 22 językach na świecie. Prawdziwa historia Mariny Nemat o walce, przetrwaniu i pozostaniu sobą... Na kartach pełnej pasji i dramatyzmu książki Uwięziona w Teheranie jej autorka, Marina Nemat, z elegancją i wrażliwością opowiada przejmującą historię swojego życia w ojczystym Iranie, w pierwszych latach po zwycięstwie brutalnej rewolucji islamskiej pod wodzą Ajatollaha Chomeiniego. Pełna pasji, liryzmu i wrażliwości, opowieść Mariny Nemat nie ma sobie równej. W kręgu poszukiwań własnego emocjonalnego odkupienia znajdują się jej oprawcy, mąż z rodziną, a także ojczysty kraj im wszystkim Marina ofiarowuje największy z możliwych darów: przebaczenie.Thomas Craughwell: Wielka księga wynalazków

Od zarania dziejów człowiek, jako istota rozumna zdolna do posługiwania się narzędziami i myślenia abstrakcyjnego, starał się ułatwiać sobie życie. Nasi przodkowie, zbieracze i myśliwi, przy świetle ognisk, obrabiali kamień, drewno i kości upolowanych zwierząt konstruując nowe, bardziej przydatne i skuteczne narzędzia. W późniejszym okresie, już jako rolnicy opracowywali metody mające na celu uzyskanie lepszych plonów, gromadzenie i przechowywanie zapasów żywności, pozyskiwanie materiałów do szycia ubrań, ogrzewanie swoich domostw. Społeczeństwo rozwijało się, a wraz z nim zapotrzebowanie na nowe produkty i narzędzia, czyli wynalazki. Niektóre wynalazki, opracowane w pocie czoła lub też będące dziełem przypadku, często stanowią punkt zwrotny w historii ludzkości, są tak ważne, że rozpoczynają nową erę dla całego społeczeństwa, inne pozostają niezauważone i odchodzą w zapomnienie. W książce tej, czytelnik znajdzie te wynalazki, które przeszły do historii, jako wielkie osiągnięcia ludzkości. Poznamy również okoliczności, w których doszło do ich powstania.Joanna Harris: Błękitnooki chłopiec

B.B. to czterdziestodwuletni mężczyzna, który wciąż mieszka z matką i snuje o niej okrutne fantazje. Wyobraża ją sobie jako ofiarę morderstwa, a swoje wizje publikuje na portalu internetowym. Za pośrednictwem Sieci B.B. kontaktuje się z internautami komentującymi jego nowe wpisy - zarówno pozytywnie, jak i krytycznie. Wśród nich jest Albertyna, którą mężczyzna zna też ze świata realnego. Czymże jednak jest ten świat, skoro żadne z nich nie jest takie, jak z pozoru się wydaje? Do jakiego stopnia fikcja miesza się tu z rzeczywistością? Kiedy B.B. pisze prawdę, a kiedy tworzy tylko nieistniejące światy? Jakie wydarzenie z przeszłości sprawiło, że ucieka w świat ukryty za monitorem komputera?Bogusław Wołoszański: Wojna, miłość, zdrada

Co decyduje o biegu historii? Męstwo i waleczność żołnierzy, geniusz strategów, przenikliwość polityków? Okazuje się, że niekoniecznie... Przykłady przedstawione w książce przekonują, jak wielkie znaczenie dla przebiegu wojny i losów świata miała działalność szpiegowska i wypadki rozgrywające się za kulisami wielkich wydarzeń.
Autor ze szczegółami opisuje działania wywiadowcze prowadzone na całym świecie podczas II wojny światowej, a także przed nią i po niej. Poznajemy zwyczajne kobiety, odważne i zaangażowane, które walczyły - chociaż nie na frontach - i ponosiły największe ofiary. Śledzimy losy ludzi wciągniętych do wielkiej gry, od której zależał przebieg wojny i kształt powojennego świata - ludzi, którzy potrafili wpływać na bieg dziejów, ponieważ dobrze wiedzieli, że najgroźniejszą bronią w tajnym świecie jest informacja.Robert Szewczyk: Szlakiem Sudeckim

To kolejny z serii przewodników po najciekawszych szlakach tematycznych naszego kraju. Prezentuje Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza. Jest to drugi pod względem długości, po Głównym Szlaku Beskidzkim, pieszy szlak znakowany. Ma 356 km długości. To podróż niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju przez większość poszczególnych pasm Sudetów, to wspinanie się na szczyty i schodzenie do wielu historycznych miejscowości i malowniczych zakątków. Przewodnik składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest historii i współczesności Głównego Szlaku Sudeckiego, zawiera też praktyczne rady potrzebne turyście w przygotowaniu tej trasy. Część druga to opis przebiegu szlaku. Są tu też ciekawostki, legendy, opowieści. Tekst wzbogacają plany i mapki oraz rysunki i archiwalne ilustracje. Zdjęcia znajdują się na dwóch kolorowych wkładkach.Janusz Głowacki: Good night, Dżerzi

Powieść osnuta wokół losów sławnego pisarza Jerzego Kosińskiego - polskiego Żyda, który zrobił w USA wielką karierę. Kim naprawdę był ów kontrowersyjny człowiek, zmieniający wciąż swą biografię, naznaczony Holokaustem bywalec klubów dla sadomasochistów, podejrzewany o to, że nie napisał sam głośnego "Malowanego ptaka"?  Ciekawa konstrukcja: narrator (sam Głowacki) próbuje stworzyć scenariusz do filmu o Kosińskim, przemierzając emigrancki Nowy Jork. Niepokojące, błyskotliwe, w części autobiograficzne.


Październik 2010

 1. Biologia: jedność i różnorodność. Red. M. Maćkowiak. Warszawa 2008
 2. Bołdak-Janowska T., Rzeczy uprzyjemniające: utopia. Olsztyn 2009
 3. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata. Warszawa 2010
 4. Ciechanowski G., Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych. Toruń 2007
 5. Dąbrowski T., Czarny kwadrat. Kraków 2009
 6. Delin H., Ptaki Europy: przewodnik. Warszawa 2008
 7. Dostojewski F., Zbrodnia i kara. Kraków 2009
 8. Falcones I., Ręka Fatimy. Warszawa 2009
 9. Fisiak J., Longman słownik współ. angielsko-polski, polsko-angielski. Harlow 2010
 10. Gale P., Dom w Kornwalii. Warszawa 2010
 11. Geografia: matura 2011: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010
 12. Gilbert E., I że Cię nie opuszczę … czyli love story. Warszawa 2010
 13. Gilbert E., Jedz, módl się i kochaj… Warszawa 2010
 14. Grabowski W., Państwo polskie wychodzi z podziemi. Warszawa 2007
 15. Grochowska M., Jerzy Giedroyc: do Polski ze snu. Warszawa 2009
 16. Gutowska-Adamczyk M., Cukiernia pod Amorem. Warszawa 2010
 17. Hartwig J., Jasne niejasne. Kraków 2009
 18. Hofmannstahl H., Kobieta bez cienia. Kraków 2003
 19. Iłłakowiczówna K., Wiersze: 1912-1959. Warszawa 1976
 20. Język polski: arkusze egzaminacyjne. Warszawa 2010
 21. Kalicińska M., Zwyczajny facet. Warszawa 2010
 22. Kaskaderzy literatury. Red. E. Kolbus. Łódź 1990
 23. King S., Ręka mistrza. Warszawa 2008
 24. Kocur M., Teatr antycznej Grecji. Wrocław 2001
 25. Krebs J.R., Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Warszawa 2010
 26. Królikowski L., Warszawa 1914-1920. Warszawa 2007
 27. Kucówna Z., Zapach szminki. Warszawa 2010
 28. Kunicka-Goldfinger A., Repetytorium: wiedza o społeczeństwie. Warszawa 2010
 29. Kuryluk E., Frascati: apoteoza topografii. Kraków 2009
 30. Lasek W., Immunologia: podstawowe zagadnienia i aktualności. Warszawa 2010
 31. Melson A., Fizyka: matura 2011: poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa 2010
 32. Mendoza E., Lekka komedia. Kraków 2010
 33. Murger H., Sceny z życia cyganerii. Kraków 2003
 34. Nabokov V., Śmiech w ciemności. Warszawa 2010
 35. Papaziński P., Pensjonat. Warszawa 2009
 36. Picoult J., Drugie spojrzenie. Warszawa 2010
 37. Poezja polska: antologia w układzie St. Grochowiaka. T. 1-2. Warszawa 1973
 38. Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Gorzów Wielkopolski 2006
 39. Przybylski R., Uśmiech Demokryta. Warszawa 2009
 40. Reymont W., Chłopi. Kraków 2010
 41. Romano-Lax A., Hiszpański smyczek. Warszawa 2010
 42. Rottenberg A., Proszę bardzo. Warszawa 2010
 43. Rudnicki J., Śmierć czeskiego psa. Warszawa 2009
 44. Słobodzianek T., Nasza klasa: historia w XIV lekcjach. Gdańsk 2010
 45. Słownik terminów z zakresu informacji europejskiej. Warszawa 2004
 46. Sochoń J., Intencje codzienne. Rzeszów 2009
 47. Sommer P., Dni i noce. Wrocław 2009
 48. Spaliviero F., L’Arena di Verona. Verona 2002
 49. Strout E., Okruchy codzienności. Warszawa 2010
 50. Szejnert M., Wyspa klucz. Kraków 2009
 51. Szymborska W., Wiersze wybrane. Kraków 2010
 52. Tabaro A., Verona: Civilta Della Bellezza. Cittadella 2007
 53. Vargas Llosa M., Zeszyty don Rigoberta. Kraków 2010
 54. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Warszawa 2009
 55. Z dziejów Polski i Rosji w XX wieku. Red. H. Kocój. Gorzów Wielkopolski 2006

Lasek Witold: Immunologia: podstawowe zagadnienia i aktualności

Podstawowym celem podręcznika jest weryfikacja i uzupełnienie wcześniej przyswojonej wiedzy immunologicznej. Ułatwiają to komentarze, liczne wielobarwne ryciny, adresy internetowe oraz wybrane najnowsze piśmiennictwo. Podano informacje dotyczące historii immunologii, a także ciekawostki odnoszące się do zjawisk immunologicznych. Obecne nowe wydanie książki zostało wzbogacone o dodatkowe pytania, ryciny i tabele. Uaktualniono również adresy internetowe i cytowania artykułów naukowych. Książka przeznaczona jest dla lekarzy medycyny i weterynarii, biologów, studentów uczelni medycznych i uniwersytetów oraz wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić i uzupełnić swą wiedzę z zakresu immunologii.Strout Elizabeth: Okruchy codzienności

Książka nagrodzona Pulitzerem w 2009 roku. Nigdy nie przeprasza. Arogancka, silna i bezceremonialna. Taka z pozoru jest Olive Kitteridge, surowa nauczycielka matematyki, oschła żona, despotyczna matka. Z okruchów codziennych wydarzeń można jednak złożyć obraz niejednoznacznej, fascynującej osoby. Poprzez losy Olive i innych mieszkańców niewielkiego miasteczka na Wschodnim Wybrzeżu autorka buduje mikroświat ludzkich lęków i pragnień. Prawda psychologiczna, mistrzowski warsztat i misternie skonstruowana narracja zjednały Elizabeth Strout uznanie zarówno krytyków, jak i czytelników.
Gilbert Elizabeth: Jedz, módl się, kochaj!

Elizabeth Gilbert przed trzydziestką miała wszystko, o czym powinna marzyć nowoczesna kobieta: męża, dom za miastem, dobrą pracę. Mimo to nie była ani szczęśliwa, ani spełniona. Przeżyła rozwód, ciężką depresję i nieszczęśliwą miłość. A potem zaczęła szukać siebie na nowo.
Gilbert Elizabeth: I że Cię nie opuszczę … czyli love story

Pod koniec Jedz, módl się, kochaj Elizabeth zakochała się w Felipe. Wzajemne zauroczenie przerodziło się w płomienny romans. Zamieszkali razem w Ameryce, przyrzekli sobie dozgonną wierność i to, że nigdy nie wezmą ślubu. I żyliby sobie spokojnie, gdyby któregoś dnia nie zainterweniowała Opatrzność, próbując ich zmusić do zawarcia małżeństwa.


Rottenberg Anda: Proszę bardzo

Anda Rottenberg szuka korzeni swojej rodziny oraz śladów tych krewnych, którzy rozpierzchli się po całym świecie. Próbuje też określić swoją tożsamość: jej rodzina to mozaika etniczno-kulturowa. Krewni po kądzieli należeli do rosyjskiego mieszczaństwa i chodzili do cerkwi. Babka ze strony ojca była ortodoksyjną Żydówką, ale już jej syn kontestował tradycję. Autorka ogniw scalających szuka również wśród żywych. Spotyka się z rodziną rozsianą po świecie. Rozmawia z wujkiem, byłym pionierem i komsomolcem. W Kanadzie gości u religijnych Żydów; w Zurychu czekają na nią zasymilowane kuzynki, pamiętające jednak o swych korzeniach. Autorka buduje narrację również z własnych, często bardzo osobistych, historii. W tej dygresyjnej narracji teraźniejszość przeplata się z przeszłością, pamiętnik z reportażem, czasem nawet kryminałem, a "odmienność" z "typowością". Wspomnienia z dzieciństwa (obozy harcerskie, skomplikowane relacje w domu), lata szkolne, nieudane związki, praca w Zachęcie, organizowanie wystaw na całym świecie, uzależnienie syna Mateusza od narkotyków, jego zaginięcie i śmierć, depresja - to tylko nieliczne wątki tej książki. W istocie autorka swoją opowieścią oddaje hołd ofiarom obu totalitarnych systemów, hitlerowskiego i sowieckiego, a także wszystkim zmarłym bliskim.Kucówna Zofia: Zapach szminki

Zofia Kucówna to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, niezwykła osobowość, która talentem i pracą podbiła sceny najlepszych teatrów, opowiada o życiu w teatrze i o teatrze jej życia. Swój niepowtarzalny talent udowodniła w wielu spektaklach, a jej kreacje Fedry, Soni, Bronki, Eurydyki czy Panny Młodej zapisały się głęboko w pamięci widzów. Zapach szminki jest opowieścią o teatralnym życiu Zofii Kucówny, a także o wybitnych ludziach teatru, zarówno tych sławnych: Adamie Hanuszkiewiczu, Danielu Olbrychskim, Tadeuszu Nardellim, jak i tych pozostających w cieniu kurtyny.
Kuryluk Ewa: Frascati: apoteoza topografii

W mieszkaniu, w którym spędziło się dzieciństwo, każdy przedmiot ma moc przenoszenia w czasie i przestrzeni. Znowu ma się trzy, siedem czy dwanaście lat i wraca się do dawnych sytuacji - tych magicznych, dziecinnych, ale też strasznych i traumatycznych. Ewa Kuryluk w niezwykle poruszający sposób opisuje powojenne losy swojej rodziny i domu, który na długie lata stał się azylem i piekłem jednocześnie. Zderza stalinowską szarzyznę z atmosferą domu, w którym bywają artyści światowej sławy, a tę pozornie idylliczną atmosferę - z mrocznymi tajemnicami domowników. Ojciec autorki, Karol Kuryluk był ministrem kultury w rządzie Cyrankiewicza, szefem PWN-u, wreszcie ambasadorem w Wiedniu. Matka, uratowana przez niego od Zagłady, do końca życia ukrywa swoją tożsamość i pochodzenie, próbując jednocześnie zapomnieć o koszmarze Holokaustu. Brat - nieprzeciętnie inteligentny chłopiec - po śmierci ojca zaczyna chorować na schizofrenię. Frascati to książka o tym nieuchwytnym elemencie, który sprawia, że rodzina trwa razem mimo dziejowych burz i prywatnych katastrof. Niektórzy nazywają ten element miłością.Grochowska Magdalena: Jerzy Giedroyc: do Polski ze snu

Szeroko zakrojona opowieść o Jerzym Giedroycu (1906-2000) i wydawanej przez niego paryskiej "Kulturze". Zarówno osoba słynnego Redaktora jak i jego dzieło to, jak pisze autorka, "temat-labirynt, budowla wielopiętrowa, wędrówka w czasie i przestrzeni - od międzywojnia w wiek XXI, poprzez literaturę i koncepcje polityczne, pomiędzy wschodnią Europą a Zachodem." Książka, pełna faktów, anegdot, ciekawostek i opinii, jest rewelacyjnie udokumentowana i błyskotliwie napisana.

Romano-Lax Andromeda: Hiszpański smyczek

Pod koniec XIX wieku w miasteczku Campo Seco rodzi się chłopiec. Nikt jeszcze nie przeczuwa, że wkrótce zostanie okrzyknięty królem smyczka i największym wiolonczelistą w historii Hiszpanii. Tymczasem dwór królewski w Madrycie, pełen intryg i zepsucia, chyli się powoli ku upadkowi. Chmury gromadzą się również nad resztą Europy, zwiastując nadejście nowej, okrutnej epoki. Po dojściu do władzy faszystów życie genialnego muzyka staje się nieustającym wyborem pomiędzy osobistym szczęściem a nienawiścią do reżimu. Jego miłość do pięknej żydowskiej skrzypaczki jest zagrożona, podobnie jak stary ład na kontynencie, a ratowanie najbliższych wiąże się ze zhańbieniem własnego nazwiska...
Słobodzianek Tadeusz: Nasza klasa: historia w XIV lekcjach

Nasza klasa - historia dziesięciu uczniów z jednej klasy - Polaków i Żydów - opowiedziana od roku 1925 aż po współczesność. Koleżanki i koledzy wspólnie bawią się i śpiewają. Wraz z nadejściem dorosłości zgodne zabawy się kończą. Wybucha wojna, do miasteczka wkracza najpierw radzieckie, a potem niemieckie wojsko. Antysemityzm wybucha w serii gwałtów, morderstw, tortur i kulminuje w masowym pogromie. Niemal wszyscy miejscowi Żydzi giną spaleni w stodole albo zamordowani na rynku. Nielicznym udaje się cudem przeżyć. Przemoc nie ustępuje wraz z zakończeniem wojny. Zaczyna się rozliczanie przeszłości, której tak naprawdę rozliczyć się nie da. Nasza klasa to wstrząsająca opowieść o skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich w XX wieku, o zbiorowej winie, o prawdzie, która okazuje się nikomu niepotrzebna, oraz o historii, której nie da się osądzić, odtworzyć ani nawet wytłumaczyć.
Wrzesień 2010

 1. Berman P., Opowieść o dwóch utopiach: ewolucja polityczna… Kraków 2008
 2. Cox J., Microsoft Office 2007: wersja polska. Warszawa 2007
 3. Defoe D., Robinson Kruzoe. Warszawa 2009
 4. Drewnowska-Rymarz O., Ludy Mezopotamii. Warszawa 2007
 5. Feliński A., Barbara Radziwiłłówna. Kraków 2003
 6. Fellows V., Kod Szekspira. Warszawa 2008
 7. Gide A., Immoralista. Kraków 2006
 8. Goraj N., Ludy Czarnej Afryki. Warszawa 2007
 9. Himalaje, Indie, Nepal i Pakistan. Warszawa 2008
 10. In memoriam. Władysław Strzemiński. Łódź 1988
 11. Isakowicz-Zaleski T., Księża wobec bezpieki. Kraków 2007
 12. Jankowiak-Konik B., Historia malarstwa: jak czytać obrazy. Warszawa 2010
 13. King S., Zielona mila. Warszawa 2009
 14. Klee E., Auschwitz: medycyna III Rzeszy i jej ofiary. Kraków 2009
 15. Lasage A., Przypadki Idziego Blasa. Kraków 2005
 16. Laughton, T., Majowie: życie, legendy i sztuka. Warszawa 2002
 17. Marecki J., Jak czytać wizerunki świętych… Kraków 2009
 18. Mizerski W., Tablice matematyczne. Warszawa 2004
 19. Morus T., Utopia. Lublin 2009
 20. Niesiołowski-Span Ł., Fenicjanie. Warszawa 2007
 21. Nałkowska Z., Romans Teresy Hennert. Kraków 2005
 22. Nicieja S., Lwowskie Orlęta: czyn i legenda. Warszawa 2009
 23. Nietzsche F., Jutrzenka: myśli o przesądach moralnych. Kraków 2010
 24. Nietzsche F., Poza dobrem i złem. Kraków 2010
 25. Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Kraków 2010
 26. Nietzsche F., Wola mocy. Kraków 2010
 27. Olko J., Aztekowie. Warszawa 2007
 28. Polska: atlas geograficzny. Katowice 2010
 29. Posner G., Mengele: polowanie na anioła śmierci. Kraków 2007
 30. Scarpari M., Skarby sztuki: starożytne Chiny. Warszawa 2008
 31. Stanisław Hiszpański – malarz osobliwy. Warszawa 2000
 32. Stendhal, Pustelnia parmeńska. Kraków 2003
 33. Tulisow J., Starożytni Mongowie. Warszawa 2007
 34. Verne J., W 80 dni dookoła świata. Kraków 2010
 35. Walendziak T., Eskimosi. Warszawa 2008
 36. Zimmerman L., Indianie Ameryki Północnej. Warszawa 2004
 37. Zola E., Nana. Kraków 2010

LEKTURY:

 1. Antologia poezji polskiej od średniowiecza do współczesności. Katowice 2009
 2. Baudelaire Ch., Kwiaty zła. Kraków 2009
 3. Bedier J., Dzieje Tristana i Izoldy. Kraków 2009
 4. Borowski T., Wybór opowiadań. Warszawa 2010
 5. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata. Warszawa 2009
 6. Byron G., Giaur. Kraków 2010
 7. Camus A., Dżuma. Warszawa 2009
 8. Camus A., Kaligula. Kraków 2004
 9. Dąbrowska M., Noce i dnie. T. 1-4. Kraków 2009
 10. Dostojewski F., Zbrodnia i kara. Kraków 2010
 11. Gombrowicz W., Ferdydurke. Kraków 2009
 12. Kafka F., Proces. Kraków 2010
 13. Kochanowski J., Fraszki. Pieśni. Treny. Kraków 2010
 14. Krasiński Z., Nie-Boska komedia. Kraków 2010
 15. Mickiewicz A., Dziady. Kraków 2010
 16. Mickiewicz A., Konrad Wallenrod. Kraków 2010
 17. Mickiewicz A., Pan Tadeusz. Kraków 2010
 18. Orzeszkowa E., Nad Niemnem. Kraków 2010
 19. Pasek J.Ch., Pamiętniki. Kraków 2010
 20. Prus B., Lalka. Kraków 2010
 21. Prus B., Wybór nowel. Kraków 2009
 22. Rej M., Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, … Kraków 2009
 23. Sendecki M., Wiersze polskie po 1918 roku. Kalisz 2010
 24. Sienkiewicz H., Potop. Kraków 2010
 25. Słowacki J., Beniowski. Kraków 2009
 26. Słowacki J., Kordian. Kraków 2010

King Stephen: Zielona mila

Akcja powieści toczy się w latach 30-tych w środowisku więźniów oczekujących na wykonanie kary śmierci. W filmowej adaptacji książki, zrealizowanej jesienią 1999 roku przez Franka Darabonta, główną rolę zagrał Tom Hanks. Wśród przebywających w więzieniu Cold Mountain skazańców znajduje się nieobliczalny, niezwykle agresywny młodociany zabójca Wiliam Wharton, jest Eduar Delacroix, niepozorny Francuz z Luizjany, który zgwałcił i zabił młodą dziewczynę dla zatarcia śladów spalił kolejne sześć osób. Jest wreszcie skazany za brutalny mord na dwóch małych dziewczynkach John Coffey, zagadkowy olbrzym o wiecznie załzawionych oczach, obdarzony niezwykłą mocą. Co łączy tych ludzi? Tę zagadkę usiłuje rozwiązać główny klawisz Paul Edgecombe, wierzący w niewinność Coffeya.Gide Andre: Immoralista

Zasadniczym motywem tego prowokacyjnie zatytułowanego dzieła jest zależność między zaspokojeniem tego, co w istocie ludzkiej wypływa z instynktownej żądzy (zmysłowa rozkosz), a zadośćuczynieniem temu, co determinuje ową istotę w zakresie relacji międzyludzkich (uczuciowe poświęcenie). Między tymi dwoma biegunami zawieszona jest historia Michała, opowieść o jego egotycznej ucieczce w rozkosz ze śmiercią w tle. Śmiercią, z którą bohater styka się dwa razy, ale która ostatecznie nie spada na niego. Zapowiedziana dla Michała, zabiera osobę, która niejako go uleczyła. Paradoks przewrotnej fabuły polega więc na tym, że umiera osoba święta, nie grzesznik. Bluźnierstwo, niesprawiedliwość czy zwykły przypadek? - decyzję pozostawmy Czytelnikom.Nietzsche Fryderyk: Tako rzecze Zaratustra

Tako rzecze Zaratustra uznawana jest za najważniejszą książkę Nietzschego. Przedstawia w niej najpełniej swoją koncepcję nadczłowieka. Dzieło hodowli nadczłowieka ma, zdaniem Nietzschego, wypełnić pustkę, jaką spowodowała "śmierć Boga". Pomarli bogowie wszyscy - głosi Zaratustra - niechże więc za wolą naszą nadczłowiek żyje". Wobec nihilizmu, który kwestionuje wszelki porządek wartości u podstaw świata i rodzi pesymizm, znajduje Nietzsche ratunek w przyznaniu elicie twórczej najwyższego znaczenia, roli nadczłowieka ustanawiającego hierarchie wartości.Marecki Józef, Rotter Lucyna: Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych

Na każdym kroku spotykamy się z rzeźbami i zabytkami sztuki malarskiej, wyobrażających postacie biblijne, świętych, błogosławionych oraz osoby uznane za świątobliwe. Pełne ich są muzea, galerie sztuki, ulice, niekiedy nawet prywatne domy, kaplice przydrożne, a nade wszystko świątynie. Ze ścian kościołów spoglądają na nas z powagą liczne święte matrony, rycerze, władcy, kobiety i mężczyźni odziani w habity, powłóczyste szaty lub wręcz odarci z nich, poddawani najwymyślniejszym torturom lub pokutujący w niedostępnej samotni. W większości przypadków opatrzeni są niezrozumiałymi przedmiotami, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie wymyślną częścią kompozycji. Wiele z tych przedstawień dla współczesnego człowieka stanowi zbiór niezrozumiałych elementów, czasem wręcz czysto dekoracyjnych. Leksykon niniejszy będzie pomocny dla badaczy symboliki chrześcijańskiej, dla artystów, hagiografów oraz znawców duchowości chrześcijańskiej, a także do tych wszystkich, którzy, pragnąc zidentyfikować bezimiennych świętych spoglądających z obrazów, pociągnięci ich przykładem chcą osiągnąć bliskość Boga, czyli świętość.Lesage Alain: Przypadki Idziego Blasa

Powieść przedstawia losy młodego, inteligentnego i sprytnego plebejusza z małego miasteczka Santillana, który wyrusza do Salamanki, aby tam się kształcić, pracować, i przy pomocy możnych protektorów zrobić karierę. Jego podróż obfituje w przygody: wpada w ręce rozbójników, zostaje służącym lekarza-szarlatana, potem biskupa, sekretarzem księcia Lermy, pnie się po stopniach kariery, zyskując wpływy i majątek, póki nie przekona się, że koło Fortuny szybko się obraca... Powieść skrzy się dowcipem, pełna jest zabawnych, anegdot, historyjek i opowieści o miłostkach Idziego, który dojrzewa na naszych oczach. Wraz z głównym bohaterem poznajemy różne środowiska, stosunki panujące na dworze, prawdy dotyczące szczęścia, miłości i losu, ucząc się, co jest najważniejsze w życiu.Fenicjanie. Mitologie świata

"Rzeczpospolita" przedstawia kolekcję MITOLOGIE ŚWIATA poświęconą mitom, podaniom i legendom ludów z całego świata. Seria składająca się z 25 tomów, ilustrowanych największymi dziełami artystów, zabiera czytelników w niezwykłą podróż w czasie, której towarzyszami drogi będą herosi o nadludzkiej sile, potwory i zwierzęta fantastyczne, stwórcy świata, demony i dobre duchy. Seria opisuje nie tylko mitologie najważniejszych cywilizacji, które uznaje się za filary europejskiej kultury, jak Grecja czy Rzym, ale także sięga po prastare wierzenia ludów jak Fenicjanie czy plemiona starożytnej Syberii. Dzięki temu powstała barwna, fascynująca kolekcja o sprawach, które mają zasadnicze znaczenie w życiu człowieka. Każdy tom przedstawia bogaty zbiór mitów danej cywilizacji, prezentuje panteon bóstw, tłumaczy, jak ludy świata wyobrażały sobie powstanie i koniec świata oraz zaświaty. To także podróż przez miejsca święte, jak Piramida Słońca w Teotihuacan, kurhan Newgrange w Irlandii czy góra Uluru w Australii. Niniejsza publikacja to: Fenicjanie - Tom 19.Zola Emil: Nana

Emil Zola - mistrz naturalizmu jest twórcą monumentalnego cyklu powieści o społeczeństwie francuskim w XIX wieku, którego Nana, jest jedną najciekawszych i najdoskonalszych części. Historia paryskiej kurtyzany, pięknej, ponętnej kobiety, pełnej uczuć i pasji, opisy jej skomplikowanego życia, tragedii, wzlotów i upadków, na tle tętniących życiem paryskich teatrów, salonów i balów - doskonale ukazuje Francję w epoce Drugiego Cesarstwa. Wyczerpujące opracowanie, pomocne informacje, komentarze do tekstu - ułatwiają zrozumienie tej wymagającej lektury. Powieść należy do klasyki literatury światowej.Baudelaire Charles: Kwiaty zła

Arcydzieło liryki francuskiej łączące w sobie osiągnięcia treści i formy poprzednich epok, a zarazem wyznaczające nowe kierunki myślenia o sztuce przez przyszłe pokolenia twórców.
Feliński Alojzy: Barbara Radziwiłłówna

Uważana za wzorcową polską tragedię klasycystyczną, przedstawia dzieje miłości Barbary i Zygmunta Augusta, który wbrew woli matki i sejmu polskiego poślubił córkę Jerzego Radziwiłła, kasztelana wileńskiego. Głównym tematem jest tragiczny wybór między głosem serca a poczuciem obowiązku względem kraju.Nałkowska Zofia: Romans Teresy Hennert

Nałkowska przedstawia romans jako fatalistyczną igraszkę losu. Nie ma od niej ucieczki i nie ma dla niej szczęśliwego zakończenia. Autorka odmalowuje jednak kolejne detale tej niszczycielskiej siły w ścisłym związku z sytuacją polityczno-społeczną, dzięki czemu powieść staje się przejmującym obrazem degeneracji elit politycznych II Rzeczpospolitej.