jFontSize
A- A A+

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się:

          04 września 2017 r., a kończą się 22 czerwca 2018 r.

 1. Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się:

          25.09.2017 r. – klasy III   godz.17.00

          26.09.2017 r. – klasy I i II godz. 17.00

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od: 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
 2. Ferie zimowe trwają od: 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna od: 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.
 4. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

          I okres – od 04.09.2017 r. do 12.01.2018 r.

         II okres – od 29.01.2018 r. do 22.06.2018 r.

         W klasach III:

         I okres – od 04.09.2017 r. do 12.01.2018 r.

        II okres – od 29.01.2018 r. do 27.04.2018 r.

 1. 15 listopada 2017 r.  – wywiadówka międzyokresowa – godz. 17.00.
 2. 20 grudnia 2017 r.  poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych.
 3. 11 stycznia 2018 r.  – wywiadówka półroczna.
 4. 23 marca 2018 r.  – informacja o propozycjach ocen niedostatecznych w klasach III.
 5. 9 kwietnia 2018 r.  – informacja o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II.
 6. Klasyfikacja klas III  – 23.04.2018 r.
 7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III – 27.04.2018 r.
 8. Egzamin maturalny – wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (od 4 maja 2018 r).
 1. 18 maja 2018 r.  – informacja o ocenach niedostatecznych w klasach I i II.
 2. 04 czerwca 2018 r.  – wychowawcy poinformują rodziców o ocenach końcowych
  w klasach I, II (wywiadówka).
 3. 18 czerwca 2018 r. – Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas I i II.
 4. 21 czerwca 2018 r. – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r. o godz. 10.00.