jFontSize
A- A A+
 1. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się:

           03 września 2018 r., a kończą się 21 czerwca 2019 r.

 1. Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się: 20.09.2018 r. godz. 17.00
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
 3. Ferie zimowe: 28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
 5. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

          I okres – 03.09.2018 r. - 25.01.2019 r.

          II okres – 11.02.2019 r. - 21.06.2019 r.

          W klasach III:

          I okres – 03.09.2018 r. - 25.01.2019 r.

          II okres – 11.02.2019 r. - 26.04.2019 r.

 1. Wywiadówka międzyokresowa – 21 listopada 2018 r. godz. 17.00 (konsultacje dla Rodziców).
 2. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych – 9 stycznia 2019 r.
 3. Wywiadówka półroczna - 23 stycznia 2019 r.
 4. Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen niedostatecznych w klasach III – 15 marca 2019 r.
 5. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II (konsultacje dla Rodziców) – 2 kwietnia 2019 r.
 6. Klasyfikacja klas III – 16 kwietnia 2019 r.
 7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III – 26 kwietnia 2019 r.
 8. Egzamin maturalny– wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (od 6 maja 2019 r.).
 1. Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych w klasach I i II – 17 maja 2019 r.
 2. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach I, II (wywiadówka) – 3 czerwca 2019 r.
 3. Rada Pedagogiczna- klasyfikacja klas I i II - 17 czerwca 2019 r.
 4. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - 24 czerwca 2019 r.
 5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r. o godz. 9.00.