jFontSize
A- A A+
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się: 01.09.2016r.
 • Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się:
  • 21.09.2016r. – klasy I, II, III (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna trwa: od 23.12.2016r. do 31.12.2017r.
 • Ferie zimowe trwają: od 13.02.2017r. do 26.02.2017r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  • I okres – od 01.09.2016r. do 27.01.2017r.
  • II okres – od 30.01.2017r. do 30.06.2017r.
   W klasach III:
  • I okres od 01.09.2016r. do 27.01.2017r.
  • II okres od 30.01.2017r. do 28.04.2017r.
 • Wywiadówka międzyokresowa: 16.11.2016r. godz. 17.00.
 • Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych: do 11.01.2017r.
 • Wywiadówka półroczna: 01.02.2017r. godz. 17:00.
 • Informacja o ocenach niedostatecznych w klasach III: do 24.03.2017r.
 • Informacja o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II: 10.04.2017r. godz. 17:00.
 • Klasyfikacja klas III: 24.04.2017r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III: 28.04.2017r.
 • Egzamin maturalny – wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Informacja o ocenach niedostatecznych w klasach I i II: do 19.05.2017r.
 • Wychowawcy poinformują rodziców o ocenach końcowych w klasach I, II: do 05.06.2017r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego: 23.06.2017r. o godz. 10.00.