jFontSize
A- A A+

Ludzie często odliczają. Odliczają dni do ważnych wydarzeń, wakacji czy weekendu. Nam, uczniom z klasy 1d, jak na humanistów przystało, udało policzyć się do 100!

Miłośnicy teatru będą mogli uczestniczyć w planowanej dwudniowej imprezie, która wrosła już w kalendarz znaczących świdnickich przedsięwzięć służących promowaniu sztuki.Organizatorki kolejnych , już XIV Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, p.prof. Mariola Mackiewicz i Halina Kopeć zapraszają dnia 29 marca br. do sali teatralnej ŚOK-u na uroczystą inaugurację scenicznych zmagań oraz na wyjątkowy i długo oczekiwany spektakl z udziałem dyrektorów i nauczycieli I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Widowisko ma na celu zaprezentowanie potencjału aktorskiego ciała pedagogicznego wymienionych szkół, które odświeży widzom znajomość lektur szkolnych : " Trylogii" H.Sienkiewicza, epopei Mickiewicza i komedii hrabiego Fredry.Zaś drugiego dnia - 30 marca- swoje podwoje dla aktorów-amatorów otworzy aula II LO na ul. Równej.
Zgłoszenia na XIV SKT będą przyjmowane w sekretariacie naszego liceum do 23 marca br.
Regulaminy SKT i karty zgłoszeń zostaną rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konfrontacjach.
W imieniu organizatorek - Mariola Mackiewicz

To trzeba koniecznie zobaczyć! 22 listopada 2011r. o godzinie 16:00 przed gmachem II LO w Świdnicy widzów spektaklu „Dziady cz. II” powita Guślarz z chórem skandującym: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…” A tajemnicze korytarze liceum staną się oryginalną scenerią dla ukazujących się widm, przybywających na obrzęd po ratunek dla zbłąkanych czyśćcowych dusz. Klasa 2a (mimo że matematyczno-fizyczna) wyszła z inicjatywą niekonwencjonalnej prezentacji, nudnej zazwyczaj dla uczniów, lektury szkolnej. Aktorzy zadbali o kostiumy, rekwizyty i efekty specjalne, by widz poczuł się prawdziwym uczestnikiem zapomnianego już rytuału. Grupa pod opieką p. prof. M. Mackiewicz zaprasza w listopadowe popołudnie na ciekawy spektakl na ul. Równą 11.

Tegoroczni absolwenci II LO nie zapominają o tym, że nawet po ukończeniu szkoły trzeba rozsławiać jej dobre imię. Grupa pięciu osób : Agata Iżykowska, Jakub Wiśniewski, Wojciech Olejniczak, Mariusz Kędzierski i Maciej Krogel brali udział w tygodniowym szkoleniu w Krzyżowej. W pierwszych dniach sierpnia grupa absolwentów stawiła się na dziedzińcu Fundacji Krzyżowej, aby wziąć udział w szkoleniu liderów młodzieży z Polonii. Przez tydzień gościli w Fundacji uczestnicząc w zajęciach w towarzystwie młodzieży ze Słowacji, Łotwy i Ukrainy. Całe przedsięwzięcie miało na celu przygotować absolwentów do objęcia roli liderów wszelkich grup młodzieżowych, w ramach programów unijnych. Dzięki odbytemu szkoleniu, oraz nabytym umiejętnością w najbliższym czasie absolwenci planują organizację wymiany młodzieżowej.

Tekst: Agata Iżykowska

Wiersze ładne, estetyka brzydkich, ich budowa pod względem języka i odniesień były tematem spotkania z autorem zbioru ,,Brzydkie wiersze”, absolwenta II LO, podczas Rzeźni Poetyckiej zorganizowanej w Galerii Fotografii o godzinie 18.

Przez trzy miesiące absolwent naszej szkoły, a obecnie student prawa – Przemysław Pest, kształcił humanistów w dziedzinach prawniczych. Warsztaty z podstawowych zagadnień prawa prowadzone były dla klasy III d, z której to wiele osób wybiera się na studia prawnicze. Inspiracją do powstania tych zajęć były podobne warsztaty prowadzone we wrocławskich liceach. Za zgodą dyrekcji, p. Prof. Marioli Mackiewicz i p. Prof. Ryszarda Gwoździa, raz w tygodniu Przemysław Pest prowadził zajęcia według własnego scenariusza. Na warsztatach zostały poruszone między innymi zagadnienia z dziedziny prawa karnego, cywilnego czy praw konsumenta. Prowadzone w bardzo ciekawy i obrazowy sposób zajęcia, cieszyły się dużym zainteresowaniem w klasie nie tylko wśród osób wybierających się na prawo czy administrację.

Agata Iżykowska

Po raz kolejny młodzi aktorzy z naszej szkoły zaprezentowali się na deskach Świdnickiego teatru w przedstawieniu Juliusza Chrząstowkiego – Nowe Mejdin. Trzeba zaznaczyć, że jest to kontynuacja przedstawienia sprzed roku, w którym nasi uczniowie również brali udział. Uczniowie klasy III d – Patrycja Strzyżewska, Dawid Tymiński i Agnieszka Lisowska, znakomicie odnaleźli się w swoich rolach. Reżyser, który jest jednocześnie absolwentem naszej szkoły, stworzył przedstawienie w którym zręcznie posługiwał się całą przestrzenią teatralną. Młodzi aktorzy nie zamierzają zrezygnować z teatru pomimo zbliżającej się matury. Gratulujemy udanego występu!

Agata Iżykowska

Już od wiosny uczniowie III d: Agata Iżykowska, Krzysztof Wilk, Dawid Tymiński, Mariusz Kędzierski oraz Maciej Krogel przygotowywali się do wymiany młodzieżowej. Wspólnie z dziennikarką Martą Żywicką pisali projekt w ramach programu „Młodzież w działaniu”, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z UE.

Od lipca licealiści wraz z koleżankami z gimnazjum w Pszennie – Adrianną Woźniak, Beatą Janus i Olgą Delikatny – szlifowali swe umiejętności językowe pod okiem anglistki Agnieszki Harris. Jednocześnie ustalano szczegółowy plan spotkania w Krzyżowej.

Młodzież z II LO i I LO w Świdnicy na początku nowego roku szkolnego intensywnie zaangażowała się w społeczną akcję zbierania podpisów pod projektem nowej ustawy repatriacyjnej.

12 kwietnia tego roku senator Maciej Płażyński miał złożyć w kancelarii Sejmu RP projekt ustawy mającej ułatwić proces repatriacji Polaków wywiezionych w głąb ZSRR w latach 30. i 40. XX wieku. Obecnie powrót do ojczyzny dla wielu osób jest utrudniony, bowiem samorządy, na których wedle obowiązującego prawa spoczywa obowiązek zapewnienia repatriantom mieszkania i środków do życia, często nie mają pieniędzy by sprowadzić do Polski tysięcy naszych rodaków mieszkających w Rosji i Kazachstanie. Nowe przepisy miałyby m. in. przenieść odpowiedzialność za wsparcie repatriantów na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już po raz kolejny w ramach Rzeźni Poetyckiej odbyły się zajęcia Creative Writing. W środowe popołudnie 16 czerwca galeria fotografii wypełniła się chętnymi uczestnikami, którzy przybyli, aby wysłuchać wykładu poprowadzonego przez naszą panią profesor - Mariolę Mackiewicz. – Styl jest to indywidualny środek ekspresji – mówiła polonistka i poprowadziła zajęcia w swoim niepowtarzalnym i ciekawym stylu. W ramach zajęć grupa mogła się dowiedzieć o różnych gatunkach stylu, celu i funkcjach, jakie pełnią w znanych tekstach literackich. Pani profesor popierała swoje teorie nie tylko klasycznymi tekstami zaczerpniętymi z literatury pięknej, posługiwała się też tekstami stworzonymi przez swoich uczniów. Warto też wspomnieć, że pani profesor jest jedną z osób które najczynniej biorą udział w projekcie Alchemii teatralnej..

Tekst: Agata Iżykowska