jFontSize
A- A A+

03. 09. 1945 – w auli szkolnej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1945/46. Datę tę przyjmuje się za początek działalności Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Pierwszym dyrektorem został Mieczysław Kozar Słobódzki. Na siedzibę Szkoły przeznaczono budynek przy ul. Równej 11.

01. 10. 1945 – słuchacze Liceum wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tak zwanego Grobu Nieznanego Żołnierza. Za skromny i symboliczny grób posłużyło po prostu zamurowane wejście do dawnego schronu na pl. Wojska Polskiego (obok obecnego budynku szkoły nr 315).

28. 06. 1946 – w LO dla Dorosłych maturę zdało 42 absolwentów przyjętych w poprzednim roku na V semestr. Naukę rozpoczęli w szkole średniej przed wybuchem wojny lub w czasie jej trwania na tajnych kompletach.

01. 09. 1946 – nastąpił podział I LO na dwie szkoły: Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych..

23. 01. 1947 – na wniosek Miejskiej Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki Zarząd Miejski przyznał stypendia uczniom świdnickich szkół, w tym w kwocie 500 zł miesięcznie 6 uczniom  Państwowego Gimnazjum i LO dla Dorosłych.

26. 06. 1947 – LO dla Dorosłych ukończyło 89 absolwentów.

30. 06. 1948 – pierwsza matura w LO dla Dorosłych. Świadectwa dojrzałości otrzymało 101 absolwentów.

01. 09. 1950 – LO dla Dorosłych zmieniło nazwę na Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Zniesiono podział roku szkolnego na półroczne semestry, w miejsce których powstały roczne klasy od ósmej do jedenastej i zaczął obowiązywać program jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej

Sierpień 1954 – od chwili powstania Szkoła pięciokrotnie zmieniała swą siedzibę (m.in. na plac Wojska Polskiego, ul.1 Maja). Od sierpnia 1954 nieprzerwanie siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Równej 11.

02. 07. 1956 – obchody 10-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących połączone ze Zjazdem Absolwentów, w którym udział wzięło 90 absolwentów i 25 zaproszonych gości. Honorowym przewodniczącym prezydium Zjazdu został pierwszy dyrektor  Szkoły Mieczysław Kozar Słobódzki.

29. 09. 1956 – w LO dla Pracujących utworzono wyodrębnione klasy dla pracowników KP PZPR i rad narodowych. Zajęcia odbywały się w soboty, niedziele i poniedziałki (w innych klasach od poniedziałku do piątku).

Wrzesień 1957 – LO dla Pracujących  przejęło nadzór pedagogiczny nad trzema klasami dla  pracujących  przy Liceum Felczerskim i jedną klasą przy miejscowej jednostce  wojskowej.

12. 11. 1960 –  obchody 15-lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących połączone z II Zjazdem Absolwentów. Przewodniczący MRN Mikołaj Hankiewicz odznaczył z tej okazji Szkołę odznaką 15-lecia Dolnego Śląska.

Wrzesień 1961 – uruchomiono filię świdnickiego LO dla Pracujących w Świebodzicach. Jej kierownictwo objęła Alina Mizerska. Filia ta działała przez 12 lat, a w roku 1973 stała się samodzielnym Liceum dla Pracujących.

01. 09. 1963 – szkoła w Świdnicy liczyła 11 oddziałów i 478 uczniów, filia w Świebodzicach – 4 oddziały i 150 uczniów. Szkoła w Świebodzicach zatrudniała 10 nauczycieli kontraktowych.

03. 01. 1965 – zmarł Mieczysław Kozar Słobódzki. Został pochowany na cmentarzu przy Alei Brzozowej.

27. 11. 1965 – obchody 20-lecia Szkoły i III Zjazd Absolwentów.

01. 09. 1966 – utworzenie w Strzegomiu filii świdnickiego LO dla Pracujących. Kierownictwo objął Edward Rusak, dyrektor tamtejszego LO. W 1973 roku filia została przekształcona w samodzielne Liceum dla Pracujących.

01. 09. 1968 – szkoła posiadała 13 oddziałów, w których uczyło się 507 uczniów oraz filie w Świebodzicach i Strzegomiu.

20. 01. 1972 – otwarcie Klubu Książki i Prasy „Ruch” przy II LO. Obsługiwał on jednocześnie uczniów LO dla Pracujących.

1976 – IV Zjazd Absolwentów.

01. 09. 1977 – z połączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Aleksandra Zawadzkiego i Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy pod dyrekcją Zenona Michalczyka.

14. 10. 1988 – Irena Dolata, pracownik obsługi, otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za 43-letnią pełną poświęcenia pracę w LO dla Pracujących. Była związana ze Szkołą od samego początku jej istnienia.

19. 01. 1989 – zmarła Irena Frydrychowicz, dyrektorka LO dla Pracujących w latach 1977-1986.

styczeń 1991 – dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących, po przejściu Zenona Michalczyka na emeryturę, został Bogusław Wojskowicz.

30. 08. 1994 – zmarła Helena Horodyska, dyrektorka LO dla Pracujących w latach 1954-77.

1994 –  decyzją Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu Szkoła wraca do nazwy Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych.

14. 10. 2000 –  obchody 55-lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wrzesień 2002 – naukę rozpoczęły klasy pierwsze realizujące zreformowany 3-letni cykl kształcenia ogólnokształcącego.

22. 02. 2005 –  zmarł Bogumił Gut, dyrektor LO dla Dorosłych w latach 1992-98.

maj 2005 – Nowa Matura. Absolwenci LO dla Dorosłych po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny

25. 11. 2005 – obchody 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

01. 09. 2010 – naukę w 6 klasach LO dla Dorosłych (po dwie w każdym poziomie) rozpoczęło 180 słuchaczy. W skład kadry uczącej weszło 12 nauczycieli.

14. 10. 2010 – obchody 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

22. 10. 2015 – obchody 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.