jFontSize
A- A A+

Pierwsze tableau abiturientów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świdnicy z roku 1946. Dyrektorem szkoły młodzieżowej i dla dorosłych był wówczas Mieczysław Kozar-Słobódzki. We wrześniu 1946 nastąpił podział w zakresie sprawowania nadzoru – dzienną zaczął kierować Zygmunt Żytkowski, dyrektorem „wieczorówki” pozostał Mieczysław Kozar-Słobódzki W 1946 roku szkołę ukończyło 42 słuchaczy. Na tableau, którego tło stanowi orzeł z czasów Polski Ludowej, znajdują się zdjęcia abiturientów oraz nauczycieli: centralnie dyrektora Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, poniżej od lewej: Kazimierza Rosłanowskiego, Kazimierza Krzymuskigo, Józefa Marszała, Zygmunta Żytkowskiego (w szkole dla dorosłych nie uczył), księdza Stanisława Kluza, Eweliny Małachowskiej i Jana Lubiatowskiego.