jFontSize
A- A A+

Wyniki matur

Tegoroczni Abiturienci II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy prawie już zakończyli egzaminy maturalne.

Z przyjemnością informujemy, że 100% MATURZYSTÓW zdało część ustną z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.

Gratulujemy!!!

Prawie 100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny. Do egzaminu przystąpiło 114 tegorocznych absolwentów, dwie osoby w sierpniu przystąpiły do egzaminu poprawkowego.

Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. W części obowiązkowej średnie wyniki wyniosły:

Język polski 63,4% 
Język angielski 89,3%  (w tym 20 uczniów na 100%)
matematyka 78,9%  (w tym 10 uczniów na 100%)

Najlepsi maturzyści II LO w obowiązkowej części egzaminu (średni wynik ze wszystkich przedmiotów zarówno pisemnych jak i ustnych):

Patryk Rychel                96,4%

Jakub Pawłowski          96,2%

Ewa Kochanowska        93,2%

Natalia Kawka                93%

Maja Szymaszkiewicz    91,8%

Urszula Blinstrub           91%

Maciej Michalski            90%

 

Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY (w skali centylowej są to wyniki na poziomie 100%, co oznacza najwyższe wyniki w skali kraju)

 1. POLSKI 95%
 2. ANGIELSKI 98%

CHEMIA 95%

BIOLOGIA 87%

MATEMATYKA 80%

FIZYKA 95%

 

100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny w 2014 roku. Do egzaminu przystąpiło 149 tegorocznych absolwentów.
Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe.

Fakty: W części obowiązkowej (pisemnej) 19 uczniów otrzymało wynik 100% - 15 z języka angielskiego, 3 z matematyki i 1 z języka niemieckiego. W ustnej części obowiązkowej 44 absolwentów otrzymało maksymalny wynik (100%) w tym z języka polskiego 24, języka angielskiego 19 i 1 osoba z języka niemieckiego. Siedmioro absolwentów uzyskało 100% na dwóch egzaminach.
Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY

 • J. POLSKI 100%
 • J. ANGIELSKI 99%
 • CHEMIA 93%
 • J. NIEMIECKI 92%
 • HISTORIA SZTUKI 100%
11 uczniów II LO uzyskało średni wynik egzaminów w części obowiązkowej powyżej 90%.

Najwyższe średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

 1. Lasak Anna - 99,4%
 2. Glinka Jagoda - 95%
 3. Dąbrowska Alicja - 94,2%
 4. Łopatowska Magdalena - 93,8%
 5. Białas Anna - 93,2%
 6. Mastalerz Anna - 92,2%
 7. Wiśniewska Danuta - 92%
 8. Rusin Aleksandra - 91%
 9. Buczko Wojciech - 90,4%
 10. Zalewska Joanna - 90%

Gratulujemy!

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy ponownie uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w roku 2013.
Średnie wyniki znacznie przekraczają średnie wojewódzkie i powiatowe, np. średni wynik z języka angielskiego w części pisemnej to 84,6% (średnia powiatowa 72,6%), z matematyki 78,5% (średnia powiatowa 60,6%, średnia wojewódzka 64,9%).

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2012. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu. W 2012 roku do matury przystąpiło 138 absolwentów II LO.

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2010. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu.

Fakty:

 •  100% uczniów zdało egzamin maturalny w części pisemnej.
 • Wszystkie wyniki średnie egzaminów maturalnych przewyższają znacznie średnie powiatowe i wojewódzkie.
 • 24 absolwentów uzyskało średni wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90 %
 • 25 zdających na poziomie podstawowym uzyskało wynik 100%
 • 25 zdających na poziomie rozszerzonym uzyskało co najmniej 90%