jFontSize
A- A A+

Przed podjęciem decyzji o wyborze nowej szkoły zapraszam do zapoznania się z ofertą II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy. Przeczytaj, odwiedź II LO i zostań naszym uczniem!

Przeczytaj!

 1. Wyróżniamy się efektywną pracą:

  • w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Rzeczpospolitej i Perspektyw stale jesteśmy klasyfikowani wśród najlepszych szkół w Polsce. W ostatnich latach uzyskaliśmy tytuły „Srebrnej Szkoły 2018 i 2015” i „Brązowej Szkoły 2016 i 2017”. W tym roku zostaliśmy uhonorowani tytułem "Złota Szkoła"

  • osiągamy bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych - zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i zdawanych na poziomie rozszerzonym,

  • mamy najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego w mieście i powiecie,

  • mamy najwyższy w powiecie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, szczególnie w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych, który świadczy o jakości pracy szkoły i wysokich wynikach maturalnych,

  • uczniowie II LO są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych,

  • w rankingu sportowym szczycimy się wysoką pozycją wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie,

  •  Politechnika Wrocławska zalicza II LO do grupy najlepszych szkół w naszym województwie pod względem ilości absolwentów podejmujących studia politechniczne.

 2. Oferujemy:

  • wybór przedmiotów rozszerzonych w grupach klasowych i międzyklasowych (wybór w większym zakresie niż w standardowej ofercie),

  • współpracę z uczelniami (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Bankowa),

  • twórcze rozwijanie Twoich zainteresowań i pasji, systematyczne zajęcia dodatkowe z matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii i języków obcych

  • doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną,

  • niepowtarzalną atmosferę, w jakiej do tej pory się nie uczyłeś,

  • możliwość rozwijania Twoich talentów - udział w olimpiadach i konkursach i zawodach sportowych,

  • możliwość wyjazdów zagranicznych i szlifowanie zdolności językowych dzięki programom edukacyjnym Unii Europejskiej (Anglia, Włochy),

  • naukę w sześciu nowych pracowniach przedmiotowych (chemia, biologia, fizyka, informatyka, matematyka i geografia) oraz dwóch pracowni języków obcych, które zostaną w tym roku oddane do użytku.

Zostań!

Jeśli chcesz dobrze wykorzystać najbliższe lata nauki, dołącz do społeczności „drugiego”. Już się nie wahaj, przyjdź do Banacha!

Jacek Iwancz

Dyrektor II LO

 

PLANOWANE PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podbudowie gimnazjum (zapisy poprzez stronę: https://dolnoslaskie-pogim.edu.com.pl)

A matematyczno-fizyczna
przedmioty rozszerzone 1. matematyka 2. fizyka 3. język angielski lub informatyka
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły będzie można wybrać jako drugi przedmiot rozszerzony chemię lub geografię a jako trzeci przedmiot rozszerzony język niemiecki.


B biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi 
przedmioty rozszerzone 1. biologia 2. chemia 3. matematyka lub język angielski lub informatyka
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły będzie można wybrać jako trzeci przedmiot rozszerzony język niemiecki.

KLASA C jest podzielona na dwie grupy:

C1 przyrodniczo-matematyczna
przedmioty rozszerzone 1. biologia 2. geografia 3. matematyka lub język angielski lub informatyka
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły będzie można wybrać jako drugi przedmiot rozszerzony chemię lub fizykę a jako trzeci przedmiot rozszerzony język niemiecki.

C2 humanistyczna 
przedmioty rozszerzone 1. język polski 2. geografia 3. historia

Na podbudowie szkoły podstawowej (zapisy poprzez stronę: https://dolnoslaskie-posp.edu.com.pl)

A matematyczno-fizyczna
przedmioty rozszerzone 1. matematyka 2. fizyka 3. język angielski lub informatyka lub geografia
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły będzie można wybrać jako trzeci przedmiot rozszerzony język niemiecki.

B biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi 
przedmioty rozszerzone 1. biologia 2. chemia 3. matematyka lub język angielski lub informatyka
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły będzie można wybrać jako trzeci przedmiot rozszerzony język niemiecki.

C matematyczno-przyrodnicza
przedmioty rozszerzone 1. biologia 2. matematyka 3. geografia lub język angielski lub informatyka
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły będzie można wybrać jako trzeci przedmiot rozszerzony język niemiecki.

KLASA D językowa (z zajęciami z Native Speakerem)

D1 językowa
przedmioty rozszerzone 1. język angielski 2. język polski 3. matematyka lub geografia lub informatyka
W przypadku zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły jako trzeci przedmiot rozszerzony będzie można wybrać język niemiecki.

D2 językowo-humanistyczna
przedmioty rozszerzone 1. język angielski 2. język polski 3. historia