jFontSize
A- A A+

Proszę kliknąć na klasę aby poznać jej skład w roku 2020/2021.

UWAGA! Wykaz podręczników oraz zbiorów zadań jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Podręczniki. Proszę nie korzystać ze strony rekrutacyjnej!

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 1C

Klasa 1D

Gratulujemy i do zobaczenia we wrześniu!

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1A [matematyczno-fizyczna (politechniczna)]
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy


Nazwisko, Imię
Bielawa, Amelia
Bielawska, Wiktoria
Bieszczad, Jan
Czerniak, Michał
Kaczmarek, Szymon
Kałużny, Kamil
Kałwak, Miłosz
Kamocki, Kacper
Kieler, Kacper, Piotr
Komaniecki, Jakub
Kowalczyk, Filip
Kozak, Miłosz
Krasoń, Iga
Lesiak, Mateusz
Miłkowska, Łucja
Mróz, Wojciech
Nowak, Jan
Nowakowski, Jakub
Pieszczoch, Antoni
Przybylski, Jonasz
Rudownik, Magdalena
Siodlarz, Karolina
Sobański, Jan
Stawarz, Michał
Strzelbicki, Mateusz
Taurogiński, Kajetan
Walkiewicz, Weronika
Wolak, Milena
Woźniak, Mateusz
Wysocki, Kacper

najniższa liczba punktów z osiągnięć: 141.9 
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1B [biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi]
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy


Nazwisko, Imię
Bakes, Hanna
Bernacki, Krzysztof
Borowicz, Szymon
Bryks, Michał
Bugajska, Maja
Gajecki, Nikodem
Gnysińska, Agnieszka
Hamera, Marcin
Jędrzejewska, Hanna
Kochanowska, Weronika
Kunas, Julia
Kwiecińska, Daria
Mieszkalska, Martyna
Mikołajek, Izabela
Mikosik, Maja
Miszkuro, Rozalia Michalina
Nawrot, Maja
Osińska, Weronika
Pilch, Oliwia
Pudłowska, Kamila
Romanik, Antoni
Rzepecki, Stanisław
SKOCZYLAS, MICHAŁ
Skowera, Aleksandra
Stanejko, Hanna
Szczypińska, Viktoria
Szymaszkiewicz, Michał
Tyrolski, Patryk
Walkiewicz, Zuzanna
Zgraja, Natalia

najniższa liczba punktów z osiągnięć: 147.55 
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1C [przyrodniczo-matematyczna]
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy


Nazwisko, Imię
Banasiak, Oliwier
Bazyluk, Dominika
Bejster, Wiktoria
Bodnar, Milena
Boroń, Katarzyna
CICHOCKA, ALEKSANDRA
Dobroń, Magdalena
Gazda, Wiktoria
Jesionka, Adrian
Kantyka, Kaja
Karczmarz, Klaudia
Karpińska, Amelia
Komońska-Siejakowska, Martyna Maria
Kowal, Wiktoria
Krekota, Lena
Kulig, Zuzanna
Lenkiewicz, Alan
Łopuszańska, Anna
Matuszok, Sylwia
Misiuro, Gabriel
Naróg, Amelia
Okruta, Jakub
Poradzisz, Martyna
Siekierka, Julia
Sordyl, Ewelina
Stromidło, Julia
Śmietańska, Greta
Trojanowski, Bartosz
Wasik, Filip
Żabrowski, Aleksander Zygmunt

najniższa liczba punktów z osiągnięć: 121.85 
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia
klasa: 1D [językowo-matemat. z zajęciami z native speakerem]
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy


Nazwisko, Imię
Bera, Hanna
Bondarenko, Maksym
Ceglińska, Aleksandra
Dobosz, Wiktoria
Gaik, Martyna
Hanusiak, Wiktoria Oliwia
Hawro, Wiktoria
Jabłońska, Amelia
Jarosz, Natalia
Karaś, Julia
Kot, Honorata
Kot, Maciej
Kowalski, Paweł
Krajewski, Aleksander
Lepiarz, Olaf
Masalova, Yelizaveta
Niekrasz, Anna
Patyk, Amelia
Romanik, Stanisław
Rosa, Jakub Andrzej
Róg, Antoni
Ryl, Kamil
Sikora, Kacper
Stanisławska, Małgorzata
Szmidt, Karolina
Telesz, Paulina
Tobiasz, Krystian
Wójs, Natalia
Zadka, Aleksandra
Żądło, Karolina

najniższa liczba punktów z osiągnięć: 128.65 

Rekrutacja do szkół średnich odbywa się poprzez stronę: https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Zapraszamy do II LO!

W razie pytań proszę kontaktować się e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na pokaz obsługi strony rekrutacji:

 

 

ZASADY REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy na rok szkolny  2020/2021

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać  w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym  maksymalnie 200 punktów.

 O przyjęciu do klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskana za:

1. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej – do 100 punktów.

    Wynik w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 (100% x 0,35=35pkt.),

    natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100% x 0,3= 30 pkt.).

2. Punkty za świadectwo do 100 punktów. W tym:

1) Oceny na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych do poszczególnych klas:

I A   klasa matematyczno-fizyczna (politechniczna):

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka;

I B   klasa biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi:

j. polski, matematyka, biologia, chemia;

I C   klasa przyrodniczo-matematyczna :

j. polski, matematyka, biologia, geografia;

 I D     klasa językowo-matematyczna z zajęciami z Native Speakerem

 j . polski, j. angielski, matematyka, geografia.

Liczba punktów przyznana za poszczególne oceny:

- celujący                   = 18 pkt.

- bardzo dobry           = 17pkt.

- dobry                        = 14 pkt.

- dostateczny              =  8 pkt.

- dopuszczający         =  2 pkt.

Maksymalnie 72 pkt.

2) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

3) Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 18 pkt.)

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
 1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.
 2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 4 pkt.
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt.
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt.
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt.
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt.
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt.
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt.
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 pkt.
 2. krajowym   –  3 pkt.
 3. wojewódzkim    –  2 pkt.
 4. powiatowym    –  1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich wynosi 18 pkt.

4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

 

 Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MEN z dnia 21.08.2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

- Zarządzenie Nr 4/2020  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

- Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty