jFontSize
A- A A+

123 absolwentów II LO przystąpiło w tym roku do egzaminu maturalnego.

Wszyscy - 100% - zdali egzamin.

Wyniki Absolwentów Banacha w części obowiązkowej:

matematyka - mediana 84% (średni wynik w województwie 54%), 5 uczniów uzyskało 100%, w klasie matematyczno-fizycznej mediana wyniosła 93%

język polski - mediana 70% (średni wynik w województwie 56%), najwyższy wynik 99%

język angielski - mediana 96% (średni wynik w województwie 76%), 37 uczniów na 100%

język niemiecki - mediana 82%  (średni wynik w województwie 56%), najwyższy wynik- 100%

język rosyjski - (1 osoba) wynik 100%

Najwyższe wyniki w części obowiązkowej (średni wynik powyżej 90%) osiągnęło 19 uczniów:

Nicole Ochocka  - 96,7%
Agnieszka Balant  - 95,3%
oraz
Aleksandra Pająk, Błażej Bandyk, Michał Marchewka, Weronika Trojan, Grażyna Marchewka, Adrianna Chwalińska, Kamila Jusiel, Konrad Kuśmierczyk, Aleksandra Giedrojć, Szymon Makieła, Wiktoria Michalak, Paulina Piotrowska, Weronika Kowalska, Katarzyna Kasprzak, Jagoda Kurzawa, Krystian Kudela, Agnieszka Kozłowska.

Najwyższe wyniki na poziomie rozszerzonym:

język polski 95%
język angielski 100%
matematyka 84%
język niemiecki 94%
biologia 87%
chemia 93%
fizyka 92%
geografia 80%
informatyka 68%
historia sztuki 100%

Wszystkim serdecznie gratulujemy!