jFontSize
A- A A+

Wraz z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczyna się kolejny etap współpracy II LO ze Świdnicy z Uniwersytetem Wrocławskim.Wraz z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczyna się kolejny etap współpracy II LO ze Świdnicy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Na mocy umowy zawartej z Wdziałem Nauk Biologicznych UWr uczniowie klas biologiczno – chemicznych z rozszerzonymi zajęciami laboratoryjnymi uczestniczą w warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych. W salach ćwiczeniowych i pod opieką pracowników naukowych nasi uczniowie zdobywają wiedzę opartą na najnowszych badaniach i doświadczenie, które pozwoli im na podjęcie decyzji o kierunku przyszłych studiów. Spotkania na Uniwersytecie są zaplanowane zgodnie z realizacją zakresu materiału, tak by uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Kilkuletnie doświadczenie dowodzi celowości takich zajęć, młodzież bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w ćwiczeniach poznając bazę, tajniki pracy naukowca oraz perspektywy rozwoju. Kilkoro naszych uczniów realizowało specjalistyczne prace badawcze pod okiem pracowników naukowych a ich prace zdobywały wyróżnienia w Olimpiadzie Biologicznej i rekomendowane były do Polskiej Edycji Prac Młodych Naukowców UE. Nasi uczniowie byli wielokrotnie uczestnikami projektu „ Mój Pierwszy Uniwersytet” Również w tym roku uczniowie naszej szkoły zostali włączeni do projektu badawczego, „ Uniwersytet Młodych Wynalazców”, WNB UWr przystąpił do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o grant na badania, w których mają uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, szóstka uczennic z klasy IIB o zainteresowaniach mikrobiologicznych i dużych osiągnięciach znalazła się w grupie badawczej.

W tym roku nasza szkoła została objęta Patronatem Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu pozostali uczniowie z klas biologicznych oraz zainteresowani zagadnieniami przyrodniczymi uczniowie innych profili będą mogli uczestniczyć w niektórych formach zajęć.

Równocześnie kontynuujemy współpracę z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach tejże uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem sprzętu i odczynników badając aktywność amylazy czy wykrywając cukry. Uczestniczyli w warsztatach i wykładach, mieli możliwość obserwowania komórek nowotworowych z hodowli komórkowych.

W tym semestrze szesnastoosobowa grupa z klas IIB, IIC i IIIB będzie uczestniczyć w zajęciach pt. Zajęcia rachunkowe – obliczenia biochemiczne. Program tych ćwiczeń obejmuje zagadnienia z pierwszego roku biotechnologii.

Współpraca z uczelnią wrocławską otwiera duże możliwości przed ambitną i ciekawą świata młodzieżą.

Koordynator współpracy – Beata Misiewicz

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg