jFontSize
A- A A+

Zostaje rozpoczęty nabór wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla młodzieży za rok szkolny 2023/2024. Wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Świdnicy (pokój 123) do 21 czerwca 2024r.
Wnioski należy wcześniej przekazać do zaopiniowania wychowawcom.