jFontSize
A- A A+

W Strzegomiu odbyły się powiatowe uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Z przyjemnością informujemy, że podczas tego wydarzenia Nagrodę Starosty Świdnickiego otrzymała pani profesor Iwona Juźwa. Doceniono pracę pedagogiczną i wychowawczą pani profesor, sukcesy osiągnięte przez jej uczniów w Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz wieloletnie prowadzenie powiatowych konkursów językowych i zaangażowanie w wymiany międzynarodowe, szczególnie ze szkołą z Birmingham.
Gratulujemy!