jFontSize
A- A A+

W II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy właśnie ruszył projekt unijny, a wraz z nim kurs "Fizyka akademicka". Nawiązaliśmy współpracę z prof. UAM, dr. hab. inż. Tomaszem Polakiem w  ramach projektu realizowanego wraz z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Prof. UAM Tomasz Polak jest naukowcem, autorem kilkudziesięciu prac z fizyki z zakresu teorii materii skondensowanej oraz wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współtwórcą i prowadzącym Kółko Olimpijskie Na Wydziale Fizyki UAM, którego kilkunastu wychowanków osiągnęło finały olimpiad zarówno fizycznej, jak i matematycznej. Przewodniczy zespołowi przygotowującemu zagadnienia i pytania w ramach Wielkopolskiej Ligi Fizycznej i Superligi Liceów. Wielokrotnie prowadził wykłady popularyzujące fizykę. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest jedyną szkołą, dla której taki kurs będzie prowadzony - mówi Dyrektor. Dzięki rozpoczętej współpracy uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie fizyki nie tylko teoretycznej, ale i doświadczalnej. Dzięki projektowi możliwy stanie się bliższy i ciągły kontakt z wykładowcą akademickim z wiodącego ośrodka naukowego. Uczniowie, uczestnicząc w kursie, wzbogacą wiedzę oraz nabędą umiejętności wymagane na uczelniach wyższych w ramach fizyki i matematyki. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

20240208_084925.jpg20240208_085041.jpg