jFontSize
A- A A+

Na pewno niektórzy z Was wchodząc do budynku naszej szkoły - nieustannie remontowanego - zastanawiają się nad jego genezą. Nadarza się właśnie okazja, aby pokrótce sięgnąć do samych jego początków.

115 lat temu, we wrześniu 1903 r., na byłym Forcie Wodnym w Świdnicy oddano do użytku nowy gmach, budowlę dostosowaną do wymogów miejskiej szkoły powszechnej:

… wspaniały budynek ze wszech miar stosownie do celów praktycznie dostosowany i zgodny z najnowszymi wymaganiami, znakomicie wyposażony, szczególnie jeśli chodzi o higienę szkolną. Spacer po luksusowych pomieszczeniach tej budowli wynagradza wszystko i nawet pesymiści nie znajdą powodu do narzekań… czytamy w monografii Tomasza Grudzińskiego (absolwenta II LO) pt. Z dziejów Ewangelickiej Szkoły dla Dziewcząt w Świdnicy. Przedwojenna historia gmachu II LO.

W tym też roku, 12 października, przekazano budynek żeńskiej szkole ewangelickiej. Tę wielką uroczystość autor przytacza nader dokładnie:

Przed portalami zebrali się przedstawiciele świdnickiego magistratu, ewangelickiego duchowieństwa, grono pedagogiczne oraz wielu zaproszonych mieszczan. Miejski architekt Schramm przekazał uroczyście burmistrzowi Cassebaum klucze do nowej szkoły. Wyraził również nadzieje i oczekiwanie, że w nowej szkole nie zapomni się o pielęgnowaniu cnót chrześcijańskich i obywatelskich.

W kolejnej publikacji, tym razem Mariana Twardowskiego, pt. Prace artysty Hermanna Duboisa w architekturze Świdnicy, która ukazała się niedawno (19 listopada 2018 r.) na portalu Świdnica – Moje Miasto. Świdnickie Archiwum Cyfrowe czytamy:

W 1928 roku z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Ewangelickiej Żeńskiej Szkoły Ludowej (Podstawowej) w Świdnicy (obecnie II Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Banacha) nadano tej placówce oświatowej imię Johanna Heinricha Pestalozziego (1746-1827) – wybitnej postaci przełomu XVIII i XIX wieku, jednego z reformatorów pedagogiki europejskiej. W 1932 roku w nowo dobudowanym południowym skrzydle szkoły (na parterze po lewej stronie) zainstalowano fontannę ścienną upamiętniającą jej patrona. Kompozycja rzeźbiarska z wizerunkiem bocznego profilu głowy Pestalozziego wraz z motywem przyrody (żaby i wiewiórki), odzwierciedla jedną z jego głównych idei pedagogicznych, którą było rozwijanie zdolności poznawczych dziecka zapewniających umiejętność poruszania się w świecie ludzkim i w świecie przyrody. Szczególną jednak uwagę w południowej przybudówce przykuwa portyk wgłębny z jedną kolumną ozdobioną płaskorzeźbami z motywem astralno-astrologicznym gwiazd i znaków zodiaku, oraz umieszczone centralnie na wewnętrznych ścianach dwa putta symbolizujące – wiedzę i pracę.

Kim był Hermann Dubois? Urodził się w 1895 roku we Wrocławiu, zmarł około 1958 r., prawdopodobnie w Berlinie, będąc do końca życia czynnym zawodowo artystą-rzeźbiarzem. Mieszkał na stałe we wsi Łączna (Raspenau) koło Mieroszowa. Jego dzieła można znaleźć nie tylko w Świdnicy, ale również w Wałbrzychu.

wszystkie prace Hermanna Duboisa w Świdnicy charakteryzują się podobną techniką wykonania, polegającą na wypalaniu gotowych rzeźb i reliefów w wysokiej temperaturze. Dubois współpracował z Fabryką Wyrobów Glinianych i Cegły – Siegersdorfer Werke A.G. (Siegersdorf – wieś Zebrzydowa…

Proponujemy spacer śladami dzieł artysty zmarłego 60 lat temu. Zwróćmy uwagę na te ciekawe miejsca w naszej szkole, odszukajmy tajemnicze zakątki Świdnicy, aby przyjrzeć się oryginalnym ozdobom, rzeźbom i reliefom, z których większość zachowała się w naszym mieście do dziś.

Być może znajdą się kiedyś pieniądze na renowację tych bezcennych kompozycji architektonicznych…

Więcej informacji znajdziecie na stronie Świdnickiego Archiwum Cyfrowego, Świdnica - Moje Miasto, a także w książce Tomasza Grudzińskiego: Z dziejów Ewangelickiej Szkoły dla Dziewcząt w Świdnicy. Przedwojenna historia gmachu II LO. Świdnica, 2006, która dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Maria Szymańska

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg