jFontSize
A- A A+

Świat zatrzymał się po to, abyśmy dostrzegli, co jest ważne w życiu.

 

 

Żyli pośród nas, byli z nami na co dzień, dali nam, swoim kolegom i wychowankom, cząstkę siebie: swojego czasu, talentu, wiedzy fachowej i pedagogicznej, określonych umiejętności i doświadczeń. Wdrażali do logicznego i szerokiego myślenia, uczyli wrażliwości językowej, czytelniczej, estetycznej, muzycznej. Razem z nami zachwycali się pięknem świata przyrody, wytworami ludzkiej pracy i działalności twórczej. Cierpliwie tłumaczyli, co to jest partnerstwo, przyjaźń, odpowiedzialność, wrażliwość na innych, tolerancja, umiejętność obiektywnego oceniania innych, a przede wszystkim siebie. Pokazywali zaradność życiową, odwagę i konsekwencję w pokonywaniu trudności. Równie mocno dbali o nasze zdrowie fizyczne.

Pracowali na pełnych etatach w murach II LO w Świdnicy, tworząc historię Szkoły w różnych przedziałach czasowych.

Wspominamy śp.:

Stanisława Barwałdskiego (biologia, chemia)

Marię Błaszczyk (geografia)

Jana Dembowskiego (historia, jęz. łaciński, PDŻ)

Danutę Dłużyńską (matematyka)

Irenę Frydrychowicz (geografia)

Zbigniewa Frydrychowicza (fizyka)

Kazimierza Gołaszewskiego (PO)

Karola Grudzińskiego (matematyka)

Leona Gruszeckiego (chemia)

Bogumiła Guta (fizyka)

Barbarę Kasperkiewicz (jęz. polski)

Mirosława Koniecznego (informatyka)

Józefę Lewicką (jęz. łaciński)

Stefanię Litwin (wych. muzyczne)

Dymitra Łauszkina (wych. fizyczne)

Tadeusza Łyżwę (matematyka, PO)

Janinę Mickiewicz (jęz. rosyjski)

Edmunda Nazgowicza (PO)

Annę Nowak-Jaroszewicz (jęz. rosyjski)

Eugenię Piasecką (biologia)

Leszka Stefańskiego (matematyka)

Leona Szwaka (historia)

Janinę Tołłoczko (jęz. polski)

Jana Traczyńskiego (PO)

Stanisława Włodarczyka (jęz. niemiecki)

Józefa Zegarłowskiego (matematyka)

oraz długoletnich pracowników obsługi:

Helenę Seegardel (sekretarka)

Honoratę Kutę (sprzątaczka)

Alojzego Słomińskiego (woźny)

Romana Sznajdera (woźny)

PAMIĘĆ O NICH PRZETRWAŁA W NASZYCH SERCACH!

W Dniu Wszystkich Świętych ożywiamy we wspomnieniach naszych niezapomnianych Profesorów i Pracowników obsługi. Zapalmy im symboliczny znicz!

 

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

1 listopada 2020 r.