jFontSize
A- A A+
W roku szkolnym 2009/2010 planowana jest kolejna wizyta uczniów z angielskiej szkoły King Edward VI Camphill School for Boys w Birmingham.
Tak jak w latach ubiegłych, grupa 10 – 12 uczniów brytyjskich przyjedzie do Świdnicy na sześć dni i w tym czasie będzie uczestniczyć w imprezach organizowanych w ramach British & American Days, weźmie udział w kilku zajęciach lekcyjnych, zwiedzi Świdnicę, Wrocław i okolice.
Uczniowie będą goszczeni w domach polskich uczniów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie.
Wizyta Anglików planowana jest w listopadzie (18 – 23.11.2009), natomiast wyjazd polskich uczniów do Birmingham przewidywany jest na marzec 2010. Podczas tych wizyt Polacy są  również goszczeni w domach brytyjskich, uczestniczą w lekcjach w szkole, a w sobotę organizowana jest jednodniowa wycieczka do Londynu.
Przy naborze będzie brana pod uwagę komunikatywna znajomość języka angielskiego, ale także działalność społeczna na rzecz szkoły, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, chęć zaangażowania się w dodatkowe prace przy realizacji projektu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 27 maja do
p. prof. Iwony Juźwy lub p. dyr. Jacka Iwancza.
WE WRZEŚNIU NABÓR DLA NOWOPRZYJĘTYCH UCZNIÓW