jFontSize
A- A A+

W dniach od 8 do 13 listopada, grupa ośmiu uczniów wraz z Panią prof. Martą Kurzawą uczestniczyła w niemiecko-polskich warsztatach teatralno-plastycznych, które odbyły się w pałacu w Morawie. Celem tego wyjazdu było zintegrowanie uczniów II Liceum z uczennicami berlińskiej szkoły im. Nelsona Mandeli oraz doskonalenie umiejętności językowych. Podczas warsztatów artystycznych uczniowie tworzyli unikalne dzieła z przedmiotów nieużytkowanych, takich jak stare znaki drogowe, okna czy kafelki. Prace te powstały w ciągu trzech dni, a ich efekty zaprezentowano podczas wystawy, która odbyła się ostatniego dnia pobytu.

My świętowaliśmy ten dzień razem z Biurem Łącznikowym Polska – Saksonia we Wrocławiu,  KoKoPol – Centrum Kompretencji i Koordynacji Języka Polskego oraz Konsulatem Generalnym Niemiec i Konsulatem Generalnym Austrii.
W programie uroczystości były: wykład i rozmowa z prof. dr. hab. Waldemarem Martyniukiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Speak-Dating ‒ randka z językami czeskim, górnołużyckim, niemieckim, śląskim, ukraińskim, wspólne odśpiewanie hymnu Europy w języku niemieckim, polskim i angielskim a także pyszny regionalny Imbiss.
Zaprezentowaliśmy wystawę pt. „Koncepcje językowe i działania wspierające kompetencje językowe II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy”, na której pokazaliśmy nasze działania w obszarze nauczania języków obcych.

W czwartek, 16.01.2020 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Emilowi Krebsowi, w której wzięła udział delegacja z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy.

W dniach 21- 24.05.2017 r. nasz powiat odwiedziła grupa młodzieży wraz z opiekunami z Carl - von - Ossietzky Schule z Wiesbaden, która wspólnie z uczniami z II Liceum Ogólnokształcącego z Świdnicy wzięła udział w polsko-niemieckim projekcie pn. "Przeszłość i teraźniejszość - wspomnienia kształtują przyszłość. Wymiana młodzieży w Powiecie Świdnickim” w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Zachować pamięć 2017”.

W środę 29 września 2010 r. naszą szkołę po raz kolejny odwiedzili uczniowie z niemieckiej miejscowości Neu-Anspach. Ze szkołą im.Adolfa Reichweina znamy się już od dwóch lat, gdyż w 2008 roku razem pracowaliśmy nad projektem o tematyce historycznej.

W czwartek w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy gościła 80 osobowa grupa z partnerskiej szkoły średniej Adolf Reichwein Schule z Neu-Anspach (Niemcy). W naszej szkole uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego, niemieckiego i matematyki, zapoznali się z prezentacją multimedialną o II LO i obejrzeli film reklamujący nasze miasto przygotowany przez uczniów klasy I d. W czasie długiej przerwy uczniowie mieli okazję podyskutować z rówieśnikami a nauczyciele wymienić poglądy i poznać się wzajemnie. Po zajęciach w szkole uczennice II LO: Klaudia Miniuk, Martyna Stępień, Katarzyna Grochowicz, Dorota Czekajło i Marta Garguła wcieliły się w rolę przewodniczek po Świdnicy i oprowadziły grupę po naszym mieście (w języku niemieckim).

Wkrótce znowu uczniowie naszych szkół się spotkają realizując nagrodę za projekt „W decydowaniu nie ma żadnych innych dróg” o Adolfie Reichweinie i Jacku Kuroniu. W tym roku nie jest to jedyne spotkanie młodzieży z uczniami za szkół europejskich. Już w listopadzie przyjeżdżają do II LO uczniowie szkoły partnerskiej z Birmingham.

II LO i świadkowie czasu

W decydowaniu nie ma żadnych innych dróg. Ruch oporu i opozycja w oparciu o sylwetki A. Raichweina i J. Kuronia W sobotę 14 czerwca 2008 zakończył się dwutygodniowy pobyt polsko-niemieckiej grupy w Krzyżowej i Świdnicy. Uczniowie z II LO w Świdnicy i Neu-Anspach ( Niemcy) wspólnie pracowali nad projektem, którego bohaterami byli Jacek Kuroń Adolf Raichwein. Młodzi ludzie mogli poznać biografie i działalność tych dwóch opozycjonistów z czasów PRL i II wojny światowej, spotkać się ze świadkami czasu Maciejem Kuroniem i Sabnie Raichwein. Ważnym było także zaznajomienie się z ruchem oporu w Polsce Ludowej i faszystowskich Niemczech. Na zakończenie pierwszego tygodnia uczestnicy projektu wybrali się na wycieczkę do Wrocławia, by od poniedziałku, już w Świdnicy, zacząć pracę nad dokumentacją swoich dokonań.
Uczniowie podzieleni na cztery grupy przeprowadzili w II LO dwie lekcje języka niemieckiego i dwie lekcje historii, przygotowali projekt wystawy o Jacku Kuroniu i Adolfie Reichweinie, broszurę dokumentującą pracę nad projektem, ankietę wśród mieszkańców Świdnicy i okolic dotyczącą wiedzy o tych dwóch postaciach. Grupa dziennikarska przeprowadziła ponadto wywiady z Markiem Michalakiem i Janem Lityńskim, którzy blisko współpracowali z Jackiem Kuroniem zarówno w czasach jego działalności w KORze, jak później, gdy wspierał fundację „ Serce”.
Plon tej pracy będzie można obejrzeć we wrześniu podczas wystawy w Krzyżowej. Nad całością projektu czuwały nauczycielki Marie Louise Rottberg (szkoła im. A. Reichweina w w Neu Anspach), Aleksandra Królak – Wąsowicz (II LO Świdnica), Elżbieta Badzioch - Zarzycka ( II LO Świdnica) oraz Antje Leichsenring, Monika Szurlej, Jan Malecha, Florian Wittman z Fundacji Krzyżowa.
Projekty tego typu pozwalają nie tylko wzbogacić swoją wiedzę; dają także możliwość współpracy w międzynarodowej grupie, co pozwala przezwyciężać stereotypy i pomaga nawiązać interesujące kontakty z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie z obu szkół wiele się nauczyli, a wspólnie spędzony czas zbliżył ich do siebie. Z niecierpliwością czekamy na możliwość ponownego spotkania.
E. Badzioch - Zarzycka


Jako uczeń ZSO II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy miałem okazję uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez młodzież z Niemiec w ramach projektu dotyczącego życia i działalności Jacka Kuronia i A. Reichweina przy współpracy „Fundacji Krzyżowa”. Grupa niemieckich i polskich uczniów zorganizowała dwie lekcje. Jedna dotyczyła biografii wyżej wymienionych postaci, druga z kolei koncentrowała się na ćwiczeniach z języka niemieckiego. Lekcja biograficzna skupiła się głównie na A. Reichweinie i okazała się być interesującą i rzucającą nowe światło na działaczy Krzyżowej, ponieważ polscy uczniowie słyszą zazwyczaj tylko o H.J. von Moltke, podczas gdy osoba A. Reichweina wielu pozostaje nieznana. Lekcja języka niemieckiego była również owocna. Polscy uczniowie mieli cenną okazję rozmowy w języku niemieckim z tak zwanym „native speakerem” i nauczyli się nowego słownictwa.

Co więcej wszyscy mogli osłuchać się z niemieckim akcentem, co jest niewątpliwie ogromną korzyścią w nauce obcej mowy.
Łukasz Kotyra