jFontSize
A- A A+

Rankingi

W najnowszym Rankingu Liceów prowadzonym przez "Perspektywy" II Liceum Ogólnokształcące  w Świdnicy zostało wyróżnione Złotą Tarczą. Takie odznaczenie otrzymuje 200 najlepszych liceów w Polsce. W tym roku zajęliśmy 189 miejsce w rankingu licealnym oraz 181 w maturalnym. Na Dolnym Śląsku jesteśmy na 16 pozycji. Gratulacje dla Uczniów i Nauczycieli.

 

 

Dolnośląski Ranking Maturalny (część obowiązkowa) Perspektywy 2023

1. Akademickie LO PWr we Wrocławiu
2. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
3. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
4. LO nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
5. LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
6. II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy    

 

W tegorocznym Rankingu Perspektyw II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha zostało sklasyfikowane:

 7 miejsce na Dolnym Śląsku w Rankingu Szkół Olimpijskich

(159 miejsce w Polsce)

22 miejsce na Dolnym Śląsku w Rankingu Liceów

(299 miejsce w Polsce)

Uzyskaliśmy tytuł:     SREBRNA SZKOŁA 2022

Ranking Szkół Olimpijskich 2022
Perspektyw 2022 – Dolny Śląsk


1.    LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej - Wrocław    
2.    LO nr III im. Adama Mickiewicza - Wrocław    
3.    Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej - Wrocław    
4.    II LO im. Hugona Kołłątaja - Wałbrzych    
5.    LO nr XII im. Bolesława Chrobrego - Wrocław
6.    I LO  im. Ignacego Paderewskiego - Wałbrzych
7.    II LO im. Stefana Banacha - Świdnica                               

 

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym rankingu przygotowanym przez Wydawnictwo Perspektywy po raz kolejny otrzymaliśmy dla II LO tytuł „Srebrnej Szkoły”.
Zajęliśmy 283 miejsce w Polsce, a  w rankingu maturalnym 278.
Zdecydowanie najlepiej II LO wypada w zestawieniach dotyczących wyników egzaminów maturalnych, które w części obowiązkowej są najwyższe w naszym powiecie.

 

Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2017-2019. Jesteśmy zaliczani do Szkół sukcesu.

Najwyższe osiągnięcia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha są widoczne w zakresie matematyki oraz przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Absolwenci II LO uzyskali tutaj zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy.

Prezentują to wykresy pokazujące wskaźniki EWD szkół licealnych naszego powiatu. Wskaźnik EWD pokazuje jak uczniowie zdali maturę (im bardziej w prawo tym wyższe wyniki egzaminów) oraz w jak dużym stopniu nastąpił przyrost ich wiedzy w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym).
Jak widać na załączonych wykresach zdecydowanie najlepiej wypadają osiągnięcia w zakresie matematyki: najwyższe wyniki maturalne oraz największy przyrost wiedzy podczas trzyletniego procesu kształcenia.

 

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. EWD dla szkół maturalnych jest wyliczane poprzez porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego, jako miara na wejściu, z egzaminem maturalnym jako miara na wyjściu. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym.

W Rankingu Licealnym Perspektyw 2020, jako jedyna szkoła Powiatu Świdnickiego nieprzerwanie od wielu lat, ponownie zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem. W tym roku tytułem – SREBRNA SZKOŁA.

W rankingu pod uwagę brane są wyniki egzaminów maturalnych oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2016-2018 (www.ewd.edu.pl). Zostaliśmy zaliczeni do tzw. Szkół sukcesu. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest najefektywniej pracującą szkołą powiatu świdnickiego.

Szczególnie cieszą wyniki z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, gdzie absolwenci II LO uzyskali zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy.

W 2019 roku uzyskaliśmy tytuł "Złota Szkoła" w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektyw. Jest to potwierdzenie bardzo wysokiej jakości pracy nauczycieli oraz sukcesów naszych uczniów. O sukcesie zdecydowały sukcesy w olimpiadach i konkursach ale przede wszystkim bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. W rankingu jako jedyna szkoła powiatu świdnickiego corocznie jesteśmy nagradzani i stale klasyfikowani wśród najlepszych szkół w Polsce.

W ostatnich latach uzyskaliśmy tytuły „Srebrnej Szkoły 2018 i 2015” i „Brązowej Szkoły 2016 i 2017”.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2019 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018 opracowanym przez "Perspektywy" II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ponownie okazało się najlepszym liceum ogólnokształcącym w naszym powiecie. W klasyfikacji ogólnopolskiej zostaliśmy sklasyfikowani na 190 miejscu w Polsce (uzyskując Srebrną Tarczę). Jeszcze lepiej poszło w Rankingu Maturalnym - 186 miejsce w Polsce. Na Dolnym Śląsku jesteśmy 15 szkołą licealną a w rankingu maturalnym zajmujemy 11 miejsce wśród szkół dolnośląskich.

W opublikowanym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektyw, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy zajęło wysokie 16 miejsce na Dolnym Śląsku oraz 210 w Polsce.

Uzyskaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły 2015. W ubiegłorocznym Rankingu uzyskaliśmy tytuł Brązowej Szkoły.

Tak dobry wynik zawdzięczamy przede wszystkim wysokim wynikom egzaminów maturalnych zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i zdawanych na poziomie rozszerzonym. Miarą wysokiego wyniku maturalnego jest również najwyższy w powiecie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).
Jesteśmy jedynym liceum powiatu świdnickiego wśród najlepszych 500 w Polsce.

Szkoły licealne Dolnego Śląska: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1949&catid=156&Itemid=328&strona=1

Z przyjemnością informuję, że II LO jest najlepszym liceum powiatu świdnickiego.
Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej w latach 2012-2014 (www.ewd.edu.pl). Zostaliśmy zaliczeni do tzw. Szkół sukcesu. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest najefektywniej pracującą szkołą powiatu świdnickiego.