jFontSize
A- A A+

Wyniki matur

Wszyscy absolwenci Banacha (100%) przystąpili do egzaminu maturalnego i  zdali go w pierwszym terminie.

W części obowiązkowej  osiągnęliśmy najwyższy wynik w Powiecie Świdnickim oraz 6 miejsce na Dolnym Śląsku (za Akademickim LO oraz III, XIV, XII i V LO z Wrocławia). Średnie wyniki:

68,3% - język polski (najwyższy wynik 96%)

84,6% - matematyka (13 uczniów uzyskało wynik 100%)

93,8% - język angielski (18 uczniów wynik 100%)

100% - język rosyjski

72% - język niemiecki

 

Najlepsze wyniki indywidualne z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język angielski 100%

język polski 95%

matematyka 98%

historia 100%

język niemiecki 98%

język rosyjski 87%

biologia 85%

chemia 93%

geografia 87%

fizyka 83%

wos 80%

informatyka 94%

 

26 uczniów uzyskało średni wynik z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90%.

 

Joanna Cichocka została laureatką IX edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” Fundacji „Zawsze Warto” i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Joanna znalazła się w gronie 27 najlepszych maturzystów w Polsce (na prawie 270 tys. zdających).

Gratulujemy!

 

Ogłoszono wyniki z egzaminów maturalnych. Absolwenci Banacha wypadli
świetnie uzyskując wyniki pozwalające na zakwalifikowanie się na studia
medyczne, politechniczne czy też uniwersyteckie.

 

Średnie wyniki w części obowiązkowej, najwyższe w Powiecie świdnickim:

JĘZYK POLSKI 64,6%
JĘZYK ANGIELSKI 88,4% ( 15 uczniów uzyskało 100%)
MATEMATYKA 78,3% (11 uczniów uzyskało 100%)
JĘZYK NIEMIECKI 73%

20200608_084608.jpg20200608_084648.jpg20200608_085421.jpgIMG-20200608-WA0012.jpg

100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny.

Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. W części obowiązkowej średnie wyniki wyniosły:

 • matematyka 78,1%  (w tym 6 uczniów na 100% w części pisemnej)
 • język polski 55,3%  (w tym 8 uczniów na 100% w części ustnej)
 • język angielski 88,0%  (na 100% 14 uczniów w części pisemnej oraz 30 w ustnej)
 • język niemiecki 84%

Nagrodą Starosty Świdnickiego dla najlepszych maturzystów (biorąc pod uwagę wyniki wszystkich zdawanych egzaminów) uhonorowano:

Gabrielę Rzepkę i Katarzynę Chamera.

Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej na poziomie ROZSZERZONYM (w skali staninowej są to wyniki w klasie NAJWYŻSZA – taki wynik osiąga 4% najlepszych maturzystów w Polsce)

POLSKI

95% - Joanna Dzikowska

ANGIELSKI

98% - Marek Stanisławski

MATEMATYKA

98 % - Andrzej Kukla (w części obowiązkowej - 100%)

HISTORIA

100% - Michał Pfanhauser

CHEMIA

87% - Maksymilian Zabijak

BIOLOGIA

80% - Natalia Moskwa

FIZYKA

93% - Krystian Walewski

GEOGRAFIA

77% - Jakub Zaremba

WOS

75% - Michał Pfanhauser

INFORMATYKA

80% - Sebastian Melańczuk

Tegoroczni Abiturienci II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy prawie już zakończyli egzaminy maturalne.

Z przyjemnością informujemy, że 100% MATURZYSTÓW zdało część ustną z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.

Gratulujemy!!!

Prawie 100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny. Do egzaminu przystąpiło 114 tegorocznych absolwentów, dwie osoby w sierpniu przystąpiły do egzaminu poprawkowego.

Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. W części obowiązkowej średnie wyniki wyniosły:

Język polski 63,4% 
Język angielski 89,3%  (w tym 20 uczniów na 100%)
matematyka 78,9%  (w tym 10 uczniów na 100%)

Najlepsi maturzyści II LO w obowiązkowej części egzaminu (średni wynik ze wszystkich przedmiotów zarówno pisemnych jak i ustnych):

Patryk Rychel                96,4%

Jakub Pawłowski          96,2%

Ewa Kochanowska        93,2%

Natalia Kawka                93%

Maja Szymaszkiewicz    91,8%

Urszula Blinstrub           91%

Maciej Michalski            90%

 

Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY (w skali centylowej są to wyniki na poziomie 100%, co oznacza najwyższe wyniki w skali kraju)

 1. POLSKI 95%
 2. ANGIELSKI 98%

CHEMIA 95%

BIOLOGIA 87%

MATEMATYKA 80%

FIZYKA 95%

 

100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny w 2014 roku. Do egzaminu przystąpiło 149 tegorocznych absolwentów.
Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe.

Fakty: W części obowiązkowej (pisemnej) 19 uczniów otrzymało wynik 100% - 15 z języka angielskiego, 3 z matematyki i 1 z języka niemieckiego. W ustnej części obowiązkowej 44 absolwentów otrzymało maksymalny wynik (100%) w tym z języka polskiego 24, języka angielskiego 19 i 1 osoba z języka niemieckiego. Siedmioro absolwentów uzyskało 100% na dwóch egzaminach.
Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY

 • J. POLSKI 100%
 • J. ANGIELSKI 99%
 • CHEMIA 93%
 • J. NIEMIECKI 92%
 • HISTORIA SZTUKI 100%
11 uczniów II LO uzyskało średni wynik egzaminów w części obowiązkowej powyżej 90%.

Najwyższe średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

 1. Lasak Anna - 99,4%
 2. Glinka Jagoda - 95%
 3. Dąbrowska Alicja - 94,2%
 4. Łopatowska Magdalena - 93,8%
 5. Białas Anna - 93,2%
 6. Mastalerz Anna - 92,2%
 7. Wiśniewska Danuta - 92%
 8. Rusin Aleksandra - 91%
 9. Buczko Wojciech - 90,4%
 10. Zalewska Joanna - 90%

Gratulujemy!

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy ponownie uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w roku 2013.
Średnie wyniki znacznie przekraczają średnie wojewódzkie i powiatowe, np. średni wynik z języka angielskiego w części pisemnej to 84,6% (średnia powiatowa 72,6%), z matematyki 78,5% (średnia powiatowa 60,6%, średnia wojewódzka 64,9%).

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2012. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu. W 2012 roku do matury przystąpiło 138 absolwentów II LO.

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2010. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu.

Fakty:

 •  100% uczniów zdało egzamin maturalny w części pisemnej.
 • Wszystkie wyniki średnie egzaminów maturalnych przewyższają znacznie średnie powiatowe i wojewódzkie.
 • 24 absolwentów uzyskało średni wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90 %
 • 25 zdających na poziomie podstawowym uzyskało wynik 100%
 • 25 zdających na poziomie rozszerzonym uzyskało co najmniej 90%