jFontSize
A- A A+

100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny w 2014 roku. Do egzaminu przystąpiło 149 tegorocznych absolwentów.
Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe.

Fakty: W części obowiązkowej (pisemnej) 19 uczniów otrzymało wynik 100% - 15 z języka angielskiego, 3 z matematyki i 1 z języka niemieckiego. W ustnej części obowiązkowej 44 absolwentów otrzymało maksymalny wynik (100%) w tym z języka polskiego 24, języka angielskiego 19 i 1 osoba z języka niemieckiego. Siedmioro absolwentów uzyskało 100% na dwóch egzaminach.
Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY

 • J. POLSKI 100%
 • J. ANGIELSKI 99%
 • CHEMIA 93%
 • J. NIEMIECKI 92%
 • HISTORIA SZTUKI 100%
11 uczniów II LO uzyskało średni wynik egzaminów w części obowiązkowej powyżej 90%.

Najwyższe średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

 1. Lasak Anna - 99,4%
 2. Glinka Jagoda - 95%
 3. Dąbrowska Alicja - 94,2%
 4. Łopatowska Magdalena - 93,8%
 5. Białas Anna - 93,2%
 6. Mastalerz Anna - 92,2%
 7. Wiśniewska Danuta - 92%
 8. Rusin Aleksandra - 91%
 9. Buczko Wojciech - 90,4%
 10. Zalewska Joanna - 90%

Gratulujemy!