jFontSize
A- A A+

Prawie 100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny. Do egzaminu przystąpiło 114 tegorocznych absolwentów, dwie osoby w sierpniu przystąpiły do egzaminu poprawkowego.

Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. W części obowiązkowej średnie wyniki wyniosły:

Język polski 63,4% 
Język angielski 89,3%  (w tym 20 uczniów na 100%)
matematyka 78,9%  (w tym 10 uczniów na 100%)

Najlepsi maturzyści II LO w obowiązkowej części egzaminu (średni wynik ze wszystkich przedmiotów zarówno pisemnych jak i ustnych):

Patryk Rychel                96,4%

Jakub Pawłowski          96,2%

Ewa Kochanowska        93,2%

Natalia Kawka                93%

Maja Szymaszkiewicz    91,8%

Urszula Blinstrub           91%

Maciej Michalski            90%

 

Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY (w skali centylowej są to wyniki na poziomie 100%, co oznacza najwyższe wyniki w skali kraju)

  1. POLSKI 95%
  2. ANGIELSKI 98%

CHEMIA 95%

BIOLOGIA 87%

MATEMATYKA 80%

FIZYKA 95%