jFontSize
A- A A+

100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny.

Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. W części obowiązkowej średnie wyniki wyniosły:

  • matematyka 78,1%  (w tym 6 uczniów na 100% w części pisemnej)
  • język polski 55,3%  (w tym 8 uczniów na 100% w części ustnej)
  • język angielski 88,0%  (na 100% 14 uczniów w części pisemnej oraz 30 w ustnej)
  • język niemiecki 84%

Nagrodą Starosty Świdnickiego dla najlepszych maturzystów (biorąc pod uwagę wyniki wszystkich zdawanych egzaminów) uhonorowano:

Gabrielę Rzepkę i Katarzynę Chamera.

Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej na poziomie ROZSZERZONYM (w skali staninowej są to wyniki w klasie NAJWYŻSZA – taki wynik osiąga 4% najlepszych maturzystów w Polsce)

POLSKI

95% - Joanna Dzikowska

ANGIELSKI

98% - Marek Stanisławski

MATEMATYKA

98 % - Andrzej Kukla (w części obowiązkowej - 100%)

HISTORIA

100% - Michał Pfanhauser

CHEMIA

87% - Maksymilian Zabijak

BIOLOGIA

80% - Natalia Moskwa

FIZYKA

93% - Krystian Walewski

GEOGRAFIA

77% - Jakub Zaremba

WOS

75% - Michał Pfanhauser

INFORMATYKA

80% - Sebastian Melańczuk