jFontSize
A- A A+

Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2020-2022. Absolwenci Banacha uzyskali tutaj zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy. Prezentują to wykresy pokazujące wskaźniki EWD szkół licealnych naszego powiatu. Wskaźnik EWD pokazuje jak uczniowie zdali maturę (im bardziej w prawo tym wyższe wyniki egzaminów) oraz w jak dużym stopniu nastąpił przyrost ich wiedzy w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym (im wyżej tym wyższy wynik). Wykresy pokazują wynik II LO w porównaniu z innymi liceami w powiecie świdnickim.

01matDONE.png02mat-przyDONE.png03polskiDONE.png04humanistycznyDONE.png

Warto również przeanalizować porównanie II LO w Świdnicy z dwoma liceami wałbrzyskimi. Tutaj zdecydowanie widać najwyższy przyrost wiedzy podczas pobierania nauki.

01mat.png02przyrW.png03polskiW.pnghumanistycznyW.png