jFontSize
A- A A+

Wszyscy absolwenci Banacha (100%) przystąpili do egzaminu maturalnego i  zdali go w pierwszym terminie.

W części obowiązkowej  osiągnęliśmy najwyższy wynik w Powiecie Świdnickim oraz 6 miejsce na Dolnym Śląsku (za Akademickim LO oraz III, XIV, XII i V LO z Wrocławia). Średnie wyniki:

68,3% - język polski (najwyższy wynik 96%)

84,6% - matematyka (13 uczniów uzyskało wynik 100%)

93,8% - język angielski (18 uczniów wynik 100%)

100% - język rosyjski

72% - język niemiecki

 

Najlepsze wyniki indywidualne z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język angielski 100%

język polski 95%

matematyka 98%

historia 100%

język niemiecki 98%

język rosyjski 87%

biologia 85%

chemia 93%

geografia 87%

fizyka 83%

wos 80%

informatyka 94%

 

26 uczniów uzyskało średni wynik z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90%.

 

Joanna Cichocka została laureatką IX edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” Fundacji „Zawsze Warto” i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Joanna znalazła się w gronie 27 najlepszych maturzystów w Polsce (na prawie 270 tys. zdających).

Gratulujemy!