jFontSize
A- A A+

 

Profesor Tomasz Polak promotorem pracy doktorskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

Nauka to, w zasadzie, odwrotność poezji. W poezji trzeba w zaskakujący sposób opowiedzieć to, co wszyscy wiedzą. W nauce natomiast chcemy wyjaśnić w możliwie najprostszy sposób złożone zjawiska - mówi Tomasz Polak, prowadzący w naszej szkole zajęcia Fizyka Akademicka. Praca naukowca to nie tylko odkrywanie praw przyrody. To także kształcenie kadry naukowej. Zazwyczaj jest to partnerska relacja mistrz - nauczyciel, dzięki której młody człowiek zaczyna stawiać pierwsze kroki w fizyce teoretycznej. Kończy się ona tytułem doktora. Jak w poniższym wypadku:

 

K O M U N I K A T
Dziekan i Rada Naukowa Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia uprzejmie informują, że w środę, 3 kwietnia 2024 r. o godz.11.00 w formie hybrydowej, w sali nr 16 (sala posiedzeń rady) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej MGR AGATY KRZYWICKIEJ ubiegającej się o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Temat pracy: Pair condensation in the Bose-Hubbard Model: a path integral analysis. Promotor: prof. UAM dr hab. Tomasz Polak.