jFontSize
A- A A+

Od 8 października 2018 r. wystawa 50 LAT MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU. W holu szkoły prezentujemy dzieje i dzień dzisiejszy Młyna Papierniczego i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, artykuły z „Kuriera Dusznickiego”, ilustracje, informacje o rodzajach papieru, produkty tej placówki, m.in. ekologiczny papier czerpany z dodatkiem roślin i makulatury oraz papier słoniowy (produkowany z odchodów słonia), druki reklamowe oraz mapy turystyczne o atrakcjach ziemi kłodzkiej.

Unikatowy w skali świata zabytek techniki, XVII-wieczny młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju jest od 1968 roku siedzibą Muzeum Papiernictwa. Papiernia leży na południowych obrzeżach miasta, nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, przy międzynarodowej trasie biegnącej w kierunku granicy z Czechami – czytamy we wstępie do interesującej publikacji Młyn Papierniczy w Dusznikach-Zdroju. The Paper Mill in Duszniki-Zdrój. Papiermühle in Bad Reinerz.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju to jedyna tego typu placówka w Polsce (większość śląskich młynów papierniczych powstałych w XVI i XVII stuleciu nie przetrwała do dziś) i jedna z nielicznych w Europie środkowej. Z przeprowadzonych ostatnio analiz naukowych dowiadujemy się ponadto, iż dusznicka papiernia jest jednym z najbardziej interesujących pod względem architektonicznym obiektów poprzemysłowych w skali światowej. Oprócz doskonale zachowanych elementów świadczących o dawnej technice produkcji, zachowały się w niej liczne zdobienia (polichromie, elewacja zewnętrzna, ozdobny szczyt młyna) świadczące o majętności dusznickich papierników, ich przynależności do elit intelektualnych ziemi kłodzkiej, a także znaczeniu młyna papierniczego w historii śląskiego papiernictwa, którego początki wiążą się z papiernią wrocławską, dzierżawioną w 1490 roku przez Hansa Haunolta - pierwszego znanego z nazwiska papiernika wrocławskiego.

Muzeum Papiernictwa to również nowoczesna placówka naukowa, wystawiennicza i edukacyjna. Można w niej nabyć m.in.: papiery akwarelowe, rysunkowe, drukarskie i do pisania do formatu A2, papiery artystyczne zdobione kwiatami i ziołami ziemi kłodzkiej, składane ręcznie i drukowane tu wizytówki, listowniki i inne wyroby do formatu A3, specjalne albumy poezji wydawane w niskich nakładach, na specjalne zamówienia czerpane papiery ze specjalnym znakiem wodnym według projektu lub pomysłu klienta.

Muzeum zaprasza zainteresowanych do zwiedzania kolekcji, ekspozycji stałych, wystaw czasowych i wędrujących, również na lekcje muzealne dla wszystkich grup wiekowych oraz liczne warsztaty (m.in. czerpania i barwienia papieru, drukowania na XIX-wiecznej maszynce typograficznej, wykonywanie papierowych pamiątek, zapoznające uczestników z zabezpieczeniami banknotów) dla wszystkich chętnych.

Strona internetowa Muzeum - http://muzeumpapiernictwa.pl/

Biblioteka szkolna II LO dziękuje dyrekcji Muzeum Papiernictwa za podarowane materiały.

Tekst i zdjęcia: Maria Szymańska

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg