jFontSize
A- A A+

Prawie 100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny. Do egzaminu przystąpiło 114 tegorocznych absolwentów, dwie osoby w sierpniu przystąpią do egzaminu poprawkowego. Jeżeli zdadzą – zdawalność wyniesie dokładnie 100%.

Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe. W części obowiązkowej średnie wyniki wyniosły:

Język polski 63,4% 
Język angielski 89,3%  (w tym 20 uczniów na 100%)
Matematyka 78,9%  (w tym 10 uczniów na 100%)

Najlepsi maturzyści II LO w obowiązkowej części egzaminu (średni wynik ze wszystkich przedmiotów zarówno pisemnych jak i ustnych):

Patryk Rychel                   96,4%

Jakub Pawłowski            96,2%

Ewa Kochanowska          93,2%

Natalia Kawka                  93%

Maja Szymaszkiewicz   91,8%

Urszula Blinstrub            91%

Maciej Michalski            90%

Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY (w skali centylowej są to wyniki na poziomie 100%, co oznacza najwyższe wyniki w skali kraju):

POLSKI 95%

ANGIELSKI 98%

CHEMIA 95%

BIOLOGIA 87%

MATEMATYKA 80%

FIZYKA 95%