jFontSize
A- A A+

 Najsmutniejszą częścią życia jest moment, w którym osoba, która dała ci najlepsze wspomnienia, staje się wspomnieniem.

(Nieznany)

Końcówka października i początek listopada, w tym nieprawdopodobnie trudnym roku dni szczególnie ciepłe i piękne, to czas, kiedy nasze serca i myśli kierujemy ku tym, którzy odeszli. Wtedy - jakby z  większą łatwością - przychodzi nam refleksja nad życiem, jego sensem, trwaniem i przemijaniem. Jest tak, że nieustannie w nasze życie wkraczają inni ludzie: w to, co czujemy, myślimy, mówimy, czynimy… I na odwrót, nasze życie codziennie wkracza w życie innych. Tak więc wstawiennictwo za drugim nie jest dla nas czymś obcym, dziwnym - i tylko zewnętrznym. W splocie istnień nasze podziękowanie, nasza modlitwa za zmarłych, nasze szlachetne wspomnienie, często wywołujące szeroki uśmiech na twarzy, może stać się pewnym etapem oczyszczenia. Dlatego pamiętajmy również o naszych byłych wykładowcach, nauczycielach, wychowawcach, opiekunach, koleżankach i kolegach, przyjaciołach, pracownikach obsługi. Poświęćmy Im chwilę zadumy, modlitwy - i zapalmy lampkę pamięci tym, którzy wpisali się na kartach siedemdziesięciodwuletniej historii naszej Szkoły - II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.
Zabiegani, zapracowani, często rozdarci emocjonalnie, niepewni jutra, spotkajmy się nad mogiłami na chwilę, by okazać również szacunek, serce i wsparcie naszym najbliższym, wszystkim tym, którzy są jeszcze z nami, bo jutro możemy już nie mieć okazji, by powiedzieć im, jak bardzo są dla nas ważni.
Wiele osób uważa, że zmarli nigdy tak naprawdę od nas nie odchodzą, bo tkwią w naszej wspólnej opowieści, są cząstką naszego czułego serca i trwałością, uporczywością naszej pamięci. Te nasze troskliwe wspomnienia sprawiają, że zostają z nami na zawsze.

Wspominamy śp. NAUCZYCIELI:

Stanisława Badziocha  (wych. techniczne, wych. muzyczne)

Stanisława Barwałdskiego (biologia, chemia)

Marię Błaszczyk (geografia)

Lecha Bukarewicza (jęz. polski)

Jana Dembowskiego (historia, jęz. łaciński, PDŻ)

Danutę Dłużyńską (matematyka)

Irenę Frydrychowicz (geografia)

Zbigniewa Frydrychowicza (fizyka)

Kazimierza Gołaszewskiego (PO)

Marię Grabek (fizyka)

Karola Grudzińskiego (matematyka)

Leona Gruszeckiego (chemia)

Mirosława Grzyla (fizyka)

Bogumiła Guta (fizyka)

Barbarę Kasperkiewicz (jęz. polski)

Mirosława Koniecznego (informatyka)

Irenę Kozłowską (jęz. angielski)

Marię Leśniak (jęz. polski, jęz. rosyjski)

Józefę Lewicką (jęz. łaciński)

Stefanię Litwin (wych. muzyczne)

Dymitra Łauszkina (WF)

Tadeusza Łyżwę (matematyka, PO)

Janinę Mickiewicz (jęz. rosyjski)

Edmunda Nazgowicza (PO)

Annę Nowak-Jaroszewicz (jęz. rosyjski)

Eugenię Piasecką (biologia)

Stefanię Sarnicką (jęz. polski)

Leszka Stefańskiego (matematyka)

Leona Szwaka (historia)

Janinę Tołłoczko (jęz. polski)

Jana Traczyńskiego (PO)

Stanisława Włodarczyka (jęz. niemiecki)

Józefa Zegarłowskiego (matematyka)

oraz długoletnich PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

Helenę Seegardel (sekretarka)

Honoratę Kutę (sprzątaczka)

Alojzego Słomińskiego (woźny)

Romana Sznajdera (woźny)

Zygmunta Wichłacza (woźny)

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 1 listopada 2022 r.
                                                                                                                                                                                                                     Maria Szymańska